Τεχνολογία στη μοντιφιτσιροβαννοι γκαζοβου μεσα ΧΑΡΤΗΣ στην υπακοκη мιασα

Упаковка в модифицированной газовой среде, также известная как MAP, изменяет газовый вокруг мяса, чтобы он останился относительно стабильным во течение ορισμένη χρονική περίοδο. Эта идеальная газовая среда используется для подавления роста микроорганизмов и продления срока годности мяса для достижения цели сохранения пищевых производи.

упаковка мяса в модифицированной газовой среде

Мясные продукты, которые используют упаковка в модифицированной газовой среде на мировых рынках быстро развивались, со годовым темпом αυξήθηκε έως 25%. Συσκευασία σε μοντέρνο γκάζι η μέση αντικαταστάθηκε από την αδιάλειπτη διακοπή του φαγητού. Για το 2018 η παγκόσμια παραγωγή μετράει 340 εκατομμύρια τόνους, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύτιμο προϊόν, ένα πολύτιμο προϊόν για την τελευταία στιγμή. Таким образом, существует сильная мотивация к исследованию и обновлению технолошки консервирования мяса до самого высокого уровня. Технология упаковки мяса в модифицированной газовой среде позволяет сохранить его натуральный γεύση, уменьшить потерю сока и изменение цвета, а также улучшить качество мяса.

В этой статье просто представлены механизм, συνιστά газа и основные факториы, влияющие на сохранение свежести упаковки в модифицированной атмосфере. Σε αυτό το πρώτο βήμα κάτω από το πλεονέκτημα της τροφοδοσίας του φυσικού αερίου με τη βοήθεια των τεχνολογιών στη μοντέρνα βενζίνη. Если вы хотите получить обзор различных способов упаковки свежего мяса, επισκεφτείτε τις σελίδες αυτές.

Как упаковка в модифицированной газовой среде MAP

Основная особенность упаковки в модифицированной газовой среде заключается в том, что после упаковки подходящими кислородопроницаемыми материалами она заменяет воздух вокруг продукта необходимым газом и активно регулирует газовую среду во время хранения мяса, подавляя тем самым рост и размножение микроорганизмов, ингибируя окисление и прогорклость жира, а также замедление окислительного обесцвечивания миоглобина. Γάζι, εκμεταλλευόμενοι σε μοντέρνο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, βασικά επηρεάζουν το ατμοσφαιρικό, τροφοδοτικό, αέριο και συνθετικό γκάζι, καθώς και άφθονο ατμοσφαιρικό αέρα.

В упаковке с модифицированной атмосферой обычно используется από 2 έως 4 είδη γκαζό, και μεσοτόνισμα και αντιστοίχιση ρυθμίσεων σε συμβουλές με ειδικότητες разное мясо προϊόντα και разные среда хранения.

Με το

ΚρέαςОбщее соотношение смеси
Свежее красное мясо70% O20, 10% COXNUMX, XNUMX% NXNUMX
Λουκάνικα33.3% O₂, 33.3% CO₂, 33.3% N₂
Γέμιση70% O30, XNUMX% COXNUMX
Καπνιστό κρέας75% Ο25, XNUMX% ΝXNUMX
Пица50% O25, 25% COXNUMX, XNUMX% NXNUMX
упаковка мяса в модифицированной газовой среде

Основная роль упаковочных газов в модифицированной атмосфере

Обычно используемые упаковочные газы со модифицированной ατμοσφαιρικό — αυτό CO2 (двуокись углерода), O2 (кислород) και N2 (αζοτ).

CO2: Подавляет рост и размножение бактерий.

Λειτουργίες:

(1) Αντιβακτηριδιακό επενδυτικό αποτέλεσμα που έχει δημιουργηθεί στην λανθασμένη φάση кривой πολλαπλασιασμός του μικροβίου (ingibiruющий индекс бактерий составляет около 100/100 г или λιγότερο).

(2) Легко растворяется в вода и жире при низких температурах.

(3) On эффективен против большинства бактерий. Аэробные бактериски бактериски и дрожжей.

(4) Ως κανόνας, η μικρότερη περιεκτικότητα σε συγκέντρωση, η ποσότητα του μικροβίου περιέχει 30%.

Διοξείδιο του άνθρακα оказыва значительное ингибирующее действие на аэробные βακτήρια, διαφοροποιώντας τα κυτταρικά στενά και rN среды, πολλαπλασιάζοντας τα βακτήρια και την δραστηριότητα των φερμέντων, αλλά оказывает слабое ингибирующе. Слишком высокая концентрация углекислого газа повлияет на вкус пищи, а также может привести к разрушению упаковочных лотков.

O2:

(1) подавляют рост и размножение анаэробных бактерий

(2) сохранить красный цвет свежей свинины, говядины и баранины

(3) поддерживать аэробное дыхание метаболизам свежих фруктов и овощей.

Кислород в упаковке с модифицированной атмосферой μπορεί να способствовать производству и сохранению мясного миоглобина и подавлять рост анаэробных бактерий. В то же время он также можить да поставлять хидро, необходимый за μεταβολισμό, чтобы обеспечить естественный мяса. Однако присутствие кислорода начина за розту аэробных μικροοργανισμός.

N2: Азот обладает уникальными химическими и физическими свойствами, которые делают его пригодным для использования в пищевой упаковке. On inerten, что означает, что он не вступает в реакцию со пищевыми производи, что μπορει να τροποποιήσει και χ αρωματα ή γεύση. Азот обычно используется в качестве газа-наполнителя для смешанной атмосферы.

Ключевые моменты процесса упаковки в модифицированной атмосфере

Έλεγχος όхлажденного мяса

Исследования показали, что количество микроорганизмов в мышечной ткани живых животных очень мало, и большая часть микробной контаминации мышечной ткани происходит после забоя животного. Hotya охлажденное мясо находится при χαμηλότερη θερμοκρασία ελέγχου (0-4°C), για мясе же остаются некоторые βακτήρια. . Низкая температура угнетает только рост и размножение некоторых термофильных бактерий, но относительно ниски температуры благоприятствуют росто и πολλαπλασιάζονται ψυχροτροφνых бактерий, таких как Pseudomonas και Ach. В упаковках со высокой концентрацией СО также може да πολλαπλασιαστεί анаэробные лактобациллы. Поэтому необходимо усилить контроль общего количества бактерий охлажденного мяса поред упаковкой, и одновременно контролировать качество вздутия и запайки при упаковке для уменьшения различных процес.

упаковка охлажденного мяса в модифицированной газовой среде

Подбор упаковочных материјалалов

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του ατμοσφαιρικού αέρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προστασία του ατόμου. Кроме того, все упаковочные материјали должны иметь достаточную μηχανcheskuyu prochnost, чтобы выдерживать изменения давления во время вакуумирования.
Το μόνο που χρειάζεται, είναι να μάθουμε να μάθουμε την οικονομία και την απλή χρήση, καθώς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζει τις ανάγκες των χρηστών, για τις ανάγκες των χρηστών. Если срок годности не должен быть длительным, упаковочные материјали со общими барьерными свойствами, такие как ПА/ПЭ или полиэстер (ПЭТ)/ПЭ, можит соответниямова. Для упаковки в модифицированный газовой среде, требующей длительного срока хранения, καλύτερα χρησιμοποιημένοι κομπόσινυε υλικά εκ των υστέρων βαρελιών (PVDC).
В настоящее время наиболее широко используются высокобарьерные материјали PVDC. Π.χ. Его внешний слой представляет собой полиэтиленовую пленку высокой плотности со specialьной структурой и свойствами, а внутренний слой представляет собой съедобную бумагу. Laminirovannaya двухслойная пленка полупрозрачная, толщиной всего 12 μικρονίων, αλλά με χοροσεϊ διακρίβωση, ανεπαρκή και μη τοξικότητα, αυτό που μπορεί να απορρίψει ο επισκέπτης με πολλά προϊόντα. Упаковка мясных продуктов этой пленкой μπορεί να αποφασίσειτь προβλήματα, возникающие при упаковке мяса обычными материјали, и сохранить первоначальный цвет, аромат и γεύση мяса.

Упаковка свежего мяса в модифицированной газовой среде

Упаковка в модифицированной газовой среде для свежего мяса включает 2 τμήματα:

  1. Красное мясо, включая свинину, говядину и баранину. Упаковка красного мяса необходима для сохранения красного цвета свежего мяса и его свежести.
  2. Другой тип мяса птицы, такого как куры, утки и т. Д., Можно назвать упаковкой для белого мяса, для которой требуется только антисептик и хранение в свежем виде.

Красное мясо διατηρώ το λουλούδι με το νερό, το οποίο μπορεί να συντηρεί το λουλούδι του λουλουδιού στο μέσο με το σφαιρικό χρώμα του αέρα, και με τις προϋποθέσεις του λουλουδιού. Στο τραδιционно вакуумной упаковке красного мяса, поскольку хидро во упаковке полностью исчерпан, мясо πειтся пурпурно-красным, что οι χρήστες οσιμοποιούνται για το несвежее мясо, что σημείωσε.

Защитный газ упаковки для консервирования красного мяса в модифицированной газово среде αποτελείταιт από O2 και CO2. Η συγκέντρωση του O2 πρέπει να υπερβαίνει το 60% για τη διατήρηση της γλυκιάς χλωρίδας, η ελάχιστη συγκέντρωση του CO2 δεν θα πρέπει να είναι 25% για την αποτελεσματικότητα του μικροβίου.

Содержание миоглобина в различных видах красного мяса разное, и степень покраснения мяса тоже разная. Για παράδειγμα, govyadina έχει βαρύ temnыy χρώμα, чем свинина, поэтому концентрацию кислорода в различных видах красного мяса необходимо регулировать в упаковке со модифицированной атмосферой, чтобыший атмосферени, чтобыхнык. Διαθέστε упаковочного газа для консервирования свинины во μοντέρνα ατμόσφαιρα 60%-70% O2 και 40%-30% CO2. Срок хранения при 0-4 градусах Цельсия обычно составляет 7-10 ден.

Συσκευασίες σε μοντέρνο ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό τροπικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό ατμοσφαιρικό τύπο 2% -2% CO50 και N. Срок годности продуктов птицеводства в модифицированной газовой среде составляет около 70 суток при θερμοκρασία хранения 2-50 градуса Цельсия.

Упаковка вареных мясных продуктов в модифицированной газовой среде

упаковка для вареного мяса в модифицированной газовой среде

В полнение к строгим требованиям к сырью для упаковки вареного мяса в модифицированной атмосфере, очень важно, чтобы приготовление и επεξεργασία пищевых продуктов соответствовали стандарту пастерени и време. Приготовленное мясо необходимо быстро охладить в вакууме и сразу после приготовления нарезать тонкими ломтиками. Если условия обработки и санитарии на этом этапе плохие, такие как патогенные βακτηρίδια σε αέρα και ανεπαρκή φαρμακοβιομηχανία, ποικιλίες νερού και φορείς. Даже если используется упаковка в модифицированной газовой среде, срок годности не может быть продлен.

Упаковка для консервирования приготовленной пищи в модифицированной атмосфере основана на использовании углекислого газа для подавления лаг-периода кривой роста и размножения большинства аэробных бактерий и грибков, а наиболее эффективное число ингибирования двуокиси углерода очень низкое (около 100-200/г). . Όσο πιο πολύ μικρότερο είναι το πιο αποτελεσματικό αντιβακτηριδιακό αποτέλεσμα στη μοντέρνα ατμόσφαιρα και το πιο μακροχρόνιο κραδασμό.

Ως κανόνας, προτιμώμενος мясные продукты быстро охлаждаются под вакуумом, упаковываются σε τροπική ατμόσφαιρα 25%-35% CO2, 75%-35% N2, ένα πολύ χρόνο από 40 έως 60 έως XNUMX.

■ Ζητήστε >>


Эл. ΕΡΓΑΣΙΑ: лендер@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


Получить πρόταση


Пожалуйста, заполните ваше имя
Το όνομα της εταιρίας σου
Διεύθυνση Ваш действующий электронной почты
Το κινητό σας τηλέφωνο για το WhatsApp/WeChat
Пожалуйста, сообщите нам ваши запросы в деталях

Отсканируйте, чтобы добавить WeChat

связаться со Yide Machinery

Отсканируйте, чтобы отправить сообщение WhatsApp

связаться со Yide Machinery
Παράδειγμα Termin Περιγραφή