συσκευασία

Благодаря тесному сотрудничеству с заводами-партнерами по производству упаковочных материалов, мы можем предложить широкий выбор гибких и жестких пластиковых упаковочных материалов, в том числе термоформовочные пленки, вакуумные пакеты, упаковочные лотки с модифицированной атмосферой MAP и пленку для крышек, лотки для вакуумной скин-упаковки VSP. и пленки, термоусадочная пленка, пакеты за пищевых производи, пищевая пленка и т. d. Для получения πληροφορίες о совветствующих упаковочных μηχανές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Μηχανή συσκευασίας σελίδα.

Υλικά συσκευασίας

термоформовочная пленка
Роллсток Фильмы
вакуумные пакеты вакуумные пакеты
Σακούλες κενού
дой-pack стоячий πακέτο
Стоячие пакеты Дойпак
Пластиковые лотки MAP και закрывающие пленки
Лотки для MAP и пленки для крышек
лотки для вакуумной упаковки
Лотки и пленки VSP Skin Pack
μεμβράνη
Оберточная пленка
θερμοανθεκτικό χαρτί
Термоусадочные пленки POF
Пролистать наверх