การ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ใน ใน ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ อาหาร อาหาร ก๊าซ ผสม ตั้ง หนึ่ง ชนิด ขึ้น ไป ไป ยับยั้ง ยับยั้ง การ ก๊าซ ตั้ง แต่ การ ชนิด รักษา อาหาร อาหาร อาหาร ยับยั้ง ที่ บรรจุ ด้วย ดัดแปลง การ เก็บ เก็บ รักษา สำหรับ อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ ด้วย ดัดแปลง การ เก็บ เก็บ รักษา สำหรับ อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ ด้วย ดัดแปลง การ การ เก็บ รักษา สำหรับ อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ ด้วย บรรยากาศ สัดส่วน การ เก็บ รักษา อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ที่ ที่ ด้วย บรรยากาศ สัดส่วน การ เก็บ รักษา อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ บรรยากาศ ดัดแปลง การ เก็บ เก็บ รักษา อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ บรรยากาศ ดัดแปลง การ เก็บ เก็บ รักษา สำหรับ อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ ด้วย ดัดแปลง การ เก็บ เก็บ รักษา สำหรับ อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ ด้วย ดัดแปลง การ เก็บ เก็บ รักษา สำหรับ อาหาร อาหาร อาหาร ที่ บรรจุ ด้วย ดัดแปลง ς ของก๊าซในภาชนะบรรจุภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาติหรือจะถูกควบคุมให้คงเดิม MAP เหมาะสำหรับทั้งบรรจุภัณฑ์ขายปลีกและถนอมอาหารในปริมาณมาก เทคโนโลยี MAP เริ่มใช้ในเชิงพาณิชย์ในช่วงทศวรรษที่ 1930 โดยขนส่งเนื้อสดแช่แข็งจากออสเตรเลีย ไปยังสหราชอาณาจักรในสภาพแวดล้อมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี MAP จึงเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการค้าในยุโรปและอเมริกาในปี 1970 และ 1980 ปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP ได้รับ การ พัฒนา สำหรับ เนื้อ สัตว์ สด ผลิตภัณฑ์ จาก น้ำ เต้า หู้ ชีส สด ผัก ผลไม้ ผลไม้ และ อาหาร สำเร็จ สำเร็จ รูป
บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย สำหรับ สัตว์ น้ำ ๆ ๆ รวม ทั้ง เนื้อ ปลา และ นัก เก็ต กุ้ง และ และ หอย

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะุภัณฑ์ปลาและอาหารทะกยยปงงย

สารบัญ

องค์ ประกอบ ก๊าซ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

ก๊าซ ผสม ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ จะ ประกอบ ด้วย ด้วย และ และ และ และ คง คง คง หรือ ก๊าซ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ จะ คง ความ ความ สด และ ใน เก็บ การ ยับยั้ง ยับยั้ง การ และ การ การ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ จุลินทรีย์ ใน ผลิตภัณฑ์ การ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต การ การ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ จาก การ ยับยั้ง การ และ การ การ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ ς (2% CO2: 2% N60) การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในปลาซาร์ดีนจะถูกยับยั้งมากขึ้น อายุการเก็บรักษาของปลาซาร์ดีนภายใต้ MAP สภาวะสุญญากาศและบรรจุในอากาศคือ 2 วัน 40 วัน และ 2 วันตามลำดับ

CO2 เป็น ก๊าซ หลัก ที่ มี มี มี การ รักษา ความ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ มี ยับยั้ง แบคทีเรีย และ เชื้อรา ที่ ที่ ปนเปื้อน บน ผิว ของ ยับยั้ง ยับยั้ง หรือ ส่ง ผล การ การ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ที่ ยับยั้ง หรือ ส่ง ผล การ การ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ที่ เน่า หรือ หรือ ส่ง ต่อ การ การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ ς เสียได้ CO2 สามารถละลายได้ในน้ำและไขมัน และความสามารถในการละลายในน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิลดลง CO2 ละลายในอาหารและรวมกับน้ำเพื่อสร้างกรดอ่อน สภาวะที่เป็นกรดมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ เนื่อง จาก ค่า ค่า ลด ลด ใน วัสดุ อาหาร อาหาร ใน จุลินทรีย์ จาก การ ศึกษา พบ ว่า ว่า ถึง ถึง ถึง สัตว์ สามารถ ยับยั้ง ยับยั้ง การ ทำ ทำ งาน งาน ใน ภาย ใน ซึ่ง สามารถ สามารถ ยับยั้ง ของ ของ ทำ ทำ งาน งาน สัตว์ ภาย ใน ซึ่ง เอื้อ ต่อ การ คุณภาพ ของ ของ ของ ทำ งาน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ภาย ใน ซึ่ง เอื้อ ต่อ การ คุณภาพ ของ ของ ของ ของ ทำ งาน ผลิตภัณฑ์ น้ำ ภาย ซึ่ง เอื้อ ต่อ การ รักษา ของ ของ ของ ของ ทำ ς ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สูง สูง เท่า ผล กระทบ ของ ก็ จะ ยิ่ง ดี ดี ขึ้น เท่า นั้น การ ศึกษา บาง เชื่อ ว่า ว่า ผล การ การ ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ผล ว่า ผล ผล การ การ ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ว่า ว่า ว่า ผล การ การ ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ผล ว่า ว่า ผล ผล การ ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ว่า ว่า ว่า ผล การ การ ยับยั้ง ς ของ CO25 ต่อ จุลินทรีย์ คือ การ ยืด ระยะ ล่าช้า ของ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ และ ลด อัตรา การ ของ จุลินทรีย์ ใน ระยะ การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต แบบ แบบ แบบ ลอการิทึม ลอการิทึม ลอการิทึม จจุบัน กลไก ถ นอมรักษา นอมรักษา นอมรักษา นอมรักษา ยัง เป็น ที่ เข้าใจ อย่าง ถ่อง แท้ แท้

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะุภัณฑ์ปลาและอาหารทะกยยปงงย

Ο2: ออกซิเจน เป็น ปัจจัย สำคัญ ใน ใน ใน เสื่อม สภาพ อย่าง ระหว่าง การ เก็บ รักษา รักษา อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ของ สัตว์ น้ำ น้ำ เก็บ รักษา อาหาร อาหาร ใน ดัดแปลง บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ เก็บ รักษา อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ของ สัตว์ น้ำ น้ำ ลด รักษา อาหาร อาหาร ใน ดัดแปลง บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ลด การ รักษา อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ของ สัตว์ น้ำ น้ำ ลด รักษา อาหาร ใน ใน ดัดแปลง บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ลด การ รักษา อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ของ สัตว์ น้ำ ลด เก็บ รักษา อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ς TMAO) ในปลาสดเป็นไตรเมทิลลามีน (TMA) อย่างไรก็ตาม การมี O2 มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แอโรบิกและการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และยังทำให้เกิดกลิ่นหืนของไขมันปลาที่มีไขมันสูง บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ ปราศจาก ปราศจาก ปราศจาก ปราศจาก รักษา ของ หน้า ยาว ภาค เหนือ เหนือ ป้องกัน ป้องกัน การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน กลิ่น หืน หืน ความ ความ เหนียว เหนียว และ ยืด การ รักษา ศึกษา กลิ่น หืน ว่า แยก แยก เหนียว เหนียว ของ ของ สามารถ รักษา ศึกษา กลิ่น หืน ว่า แยก แยก เหนียว เหนียว ของ ของ สามารถ รักษา ศึกษา กลิ่น ชิ้นพบ ว่า แยก แยก เหนียว เหนียว ตัว ของ สามารถ รักษา ศึกษา บาง ชิ้นพบ ว่า แยก แยก แยก เหนียว ตัว ของ สามารถ ชะลอ ศึกษา บาง หืน ชิ้นพบ แยก แยก แยก เหนียว ตัว ของ สามารถ ชะลอ ศึกษา บาง หืน ชิ้นพบ การ แยก แยก เหนียว ς การสลายตัวของโปรตีนหอยนางรม การเปลี่ยนแปลงของค่า pH การสร้างและการสลายตัวของกรดอะมิโนอิสระ และการเพิ่มขึ้นของปริมาณไนโตรเจนในเบสที่ระเหยได้ และยืดอายุการเก็บรักษาของ หอยนางรม. การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องเก็บออกซิเจนเพื่อกำจัดออกซิเจนทั้งหมดในบรรจุภัณฑ์อากาศสามารถลดการผลิตเอมีนชีวภาพ (ฮีสตามีน ปูเตรซีน และคาดาเวอรีน) ในระหว่างการแช่เย็น ของปลาแมคเคอเรล Conch เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์อากาศบริสุทธิ์ และสามารถลดอายุการเก็บจาก 2 วันขยายเป็น 2 วัน บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศปลอดสาร O2 ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แอโรบิก แต่สร้างความเสี่ยงใน การ ส่งเสริม การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ที่ ไม่ ใช้ ออกซิเจน เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น

N2: ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นซึ่งละลายได้ไม่ดีในน้ำและไขมัน เนื่องจากความเสถียร ความสามารถในการละลาย และคุณสมบัติของ N2 ไม่สามารถซึมผ่านได้ง่ายผ่านฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นก๊าซเติมในระบบบรรจุภัณฑ์ดัดแปลง บรรยากาศเพื่อป้องกันการยุบตัวของถุงบรรจุภัณฑ์และทำให้บรรจุภัณฑ์ดูเต็ม ในขณะเดียวกันก็ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ อากาศและ O2 ในถุงป้องกันกลิ่นหืนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของปลาที่มีไขมันสูงและไขมันหอย และยับยั้งการเจริญเติบโตและ การสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์แอโรบิก

ปัจจัย สำคัญ ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ

ปัจจัย ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง สำหรับ ปลา และ อาหาร อาหาร ทะเล ทะเล

ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ เน่า เสียง่าย เสียง่าย และ การ เก็บ รักษา รับ ผล กระทบ จาก จาก หลาย ปัจจัย ผลิตภัณฑ์ จาก น้ำ ส่วน ใหญ่ ที่ ใช้ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปัจจัย ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ สภาพ ก่อน ก่อน เช่น หั่น ปลอก ปลอก เปลือก เปลือก จาก แข็ง ส่วน สภาพ ก่อน เช่น ไส้ ปลอก ปลอก ปลอก เปลือก และ แช่ แข็ง แต่ละลิงค์ สภาพ ก่อน เช่น ไส้ ปลอก ปลอก ปลอก เปลือก และ แช่ แข็ง แต่ละลิงค์ ใน ก่อน เช่น ไส้ ปลอก ปลอก ปลอก เปลือก เปลือก และ แช่ ς กระบวน การ อาจ ส่ง ผล ผล ต่อ การ เก็บ รักษา คุณภาพ ของ ของ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ ที่ ด้วย ด้วย ใน บรรจุ บรรจุ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ น้ำ บรรจุภัณฑ์ ปลอด ภัย อาหาร และ อายุ การ เก็บ อาหาร อาหาร อาหาร ได้ รับ ผล อย่าง มาก และ อายุ การ เก็บ อาหาร อาหาร อาหาร ได้ ได้ ผล กระทบ อย่าง และ อายุ การ การ เก็บ อาหาร อาหาร อาหาร ได้ รับ ผล อย่าง มาก และ อายุ การ เก็บ อาหาร อาหาร อาหาร ς นี้: อุณหภูมิในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ความสดของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบและอัตราส่วนของก๊าซบรรจุภัณฑ์ ปริมาณก๊าซในภาชนะบรรจุภัณฑ์ถึง อัตราส่วนมวลวัสดุ (V/W) วัสดุบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ ใน การ แปร รูป รูป และ เก็บ รักษา สัตว์ น้ำ เป็น ตัว กำหนด ความ ความ เร็ว ระดับ การ สภาพ ของ คุณภาพ อุณหภูมิ ใน การ การ เก็บ รักษา ห่อ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ และ ส่ง ผล คุณภาพ คุณภาพ การ การ บรรจุ ห่อ ของ สัตว์ และ ส่ง ผล คุณภาพ คุณภาพ การ การ บรรจุ ห่อ ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ และ มี ผล คุณภาพ การ การ บรรจุ ห่อ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ และ ส่ง ผล คุณภาพ คุณภาพ การ การ บรรจุ ห่อ ผลิตภัณฑ์ ς การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ ตาม ที่ ที่ ที่ เมื่อ ทำ ทำ ความ เย็น เย็น เป็น ปัจจัย ปัจจัย ควบคุม เดียว สำหรับ หีบ หีบ ทำ ความ มี ดัดแปลง เป็น เป็น อายุ การ รักษา ผลิตภัณฑ์ หีบ หีบ ห่อ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง อายุ อายุ เก็บ รักษา ควร จำกัด ห่อ ห่อ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง อายุ การ เก็บ รักษา ควร จำกัด ไว้ ห่อ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง อายุ การ เก็บ รักษา ควร จำกัด ไว้ ห่อ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง อายุ อายุ เก็บ ς 5 วันเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5-10 °C อายุการเก็บรักษาสามารถขยายได้ถึง 10 วันเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส มีความแตกต่างกันมากในพารามิเตอร์อุณหภูมิในการศึกษาต่างๆ และมีการรายงานช่วง อุณหภูมิ แต่ แต่ แต่ แต่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่ำ และ และ การ การ บรรยากาศ ดัดแปลง มี การ รักษา ที่ ดี ดี อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่ำ เป็น ดัดแปลง การ เน่า รักษา รักษา ของ และ ป้องกัน ป้องกัน อุณหภูมิ การ ของ แบคทีเรีย การ เน่า เสีย ของ อาหาร ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ ของ แบคทีเรีย ทำ เน่า เสีย ของ อาหาร ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ ของ แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย ของ อาหาร ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ เจริญเติบโต แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย เสีย ของ และ ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ เจริญเติบโต ของ ที่ เน่า เสีย เสีย ของ และ ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ เจริญเติบโต ของ ที่ ทำ เน่า เสีย ของ และ ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ การ ของ แบคทีเรีย ทำ เน่า เสีย ของ อาหาร ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ ของ แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย ของ อาหาร ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ เจริญเติบโต แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย เสีย ของ และ ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การ เจริญเติบโต แบคทีเรีย ที่ ς โรค ใน ผลิตภัณฑ์ เนื่อง จาก การ ทำ ของ จุลินทรีย์ เอ็นไซม์ ถูก ยับยั้ง ยับยั้ง ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่ำ อาจ เนื่อง มา ผล ถูก ถูก ยับยั้ง ยับยั้ง ที่ ที่ อุณหภูมิ ต่ำ อาจ เนื่อง มา จาก ผล ถูก ยับยั้ง ยับยั้ง ที่ ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่ำ อาจ มา จาก ผล ถูก ยับยั้ง ยับยั้ง ที่ ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่ำ อาจ เนื่อง ς เชื้อ แบคทีเรีย ที่ อุณหภูมิ ต่ำ อุณหภูมิ ที่ สูง จะ ทำ ให้ อายุ การ เก็บ รักษา รักษา ของ สัตว์ น้ำ ของ ของ ของ สั้น ลง ลง ลง อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา ของ ขึ้น น้ำ ของ อายุ อายุ การ เก็บ รักษา รักษา ของ สัตว์ น้ำ ของ ของ ของ สั้น

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะเล

ตัวอย่างเช่น จำนวนโคโลนีทั้งหมดของปลาเฮอริ่งในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (30% CO2:70% N2) ถึง 106 CFU/g เมื่อเก็บไว้ที่ 4 °C เป็นเวลาประมาณ 11 วัน ในขณะที่จำนวนโคโลนี ทั้งหมดที่เก็บไว้ที่ 10 °C ถึงจำนวนก็บไว้ที่ 4 °C ถึงจำนวนนนน฀งงง (40%CO2∶40%N2∶20%O2, V∶W = 2∶1) ที่ อุณหภูมิ ปลา ที่ ที่ ℃ ℃ สิ่ง แวดล้อม แวดล้อม เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เวลา 20 เดือน คุณภาพของปลาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และ อายุการเก็บรักษาสามารถเข้าถึงได้ 12 วันที่ 14 ℃ นอกจากนี้ การรักษาอุณหภูมิที่แตกต่างกันและความผันผวนของอุณหภูมิมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ MAP อายุการเก็บรักษาของเนื้อปลาค็อดที่บรรจุด้วย MAP ที่ทำจากปลาค็อดละลายที่อุณหภูมิ 2 ℃ (มากกว่า 2 วัน) นั้นยาวนานกว่าเนื้อปลาค็อด MAP ที่ทำโดยตรงจากปลาค็อดสด (20-11 วัน) อาจเป็นเพราะว่าปลาค็อดถูกแช่แข็งเป็นเวลา 12-4 วัน หลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ โฟโตบาซิลลัสแบคทีเรียที่เน่าเสียจำเพาะของมันถูกยับยั้งหรือทำลาย และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำลดการผลิต TMA คุณลักษณะที่สำคัญ ของการเน่าเสียของ MAP cod คือปริมาณ TMA ที่สูงซึ่งจะเน่าและผลิตกลิ่น H8S ภายใต้สภาวะบรรจุภัณฑ์ที่มีออกซิเจน แต่ 2% CO60 ที่อุณหภูมิ 2 ° C สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ผลิต H6S และแบคทีเรียที่ผลิต TMA ได้ ปลาคอดและปรับปรุงการเจริญเละปรับปรุงการเจาิญเละปรับปรุงการเจาิญเละปรับปรุงการเจาิญเติ คุณภาพของแท็บเล็ตช่วยยืดอายุกากร฀ล็ตช่วยยืดอายุกากร฀

นอก จาก นี้ การ ผสมผสาน ผสมผสาน เทคโนโลยี น้ำ แข็ง และ เทคโนโลยี สามารถ ยืด อายุ อายุ การ เก็บ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สด ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น ขึ้น ขึ้น ภาย ใต้ ใต้ แข็ง จะ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ ขึ้น ขึ้น ขึ้น ภาย ใต้ น้ำ แข็ง จะ กว่า ของ ผลิตภัณฑ์ สด ขึ้น ขึ้น ขึ้น ภาย ใต้ น้ำ แข็ง จะ กว่า ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ สด ขึ้น ขึ้น ภาย ใต้ ใต้ น้ำ จะ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สด ขึ้น ขึ้น ภาย ใต้ ใต้ น้ำ แข็ง รักษา ของ ใต้ สัตว์ สด ขึ้น ขึ้น ς สามารถ รักษา คุณภาพ ที่ ดี ดี ของ แซลมอน ได้ นาน ถึง สัปดาห์ ภาย ใต้ สภาวะ สภาวะ สภาวะ ที่ มี น้ำ แข็ง กับ ความ เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ς มาก ภาย ใต้ สภาวะ อุณหภูมิ น้ำ ระยะ เวลา การ เก็บ สด ของ ตัวอย่าง ตัวอย่าง ที่ ที่ บรรจุ ใน อากาศ คือ คือ วัน มาก กว่า ระยะ ระยะ ที่ บรรจุ บรรจุ ใน อากาศ คือ คือ มาก มาก กว่า ระยะ ระยะ เวลา บรรจุ ใน ใน อากาศ คือ คือ มาก กว่า กว่า ระยะ ς มีอายุการเก็บรักษานานถึง 3 วัน

องค์ประกอบของแก๊ส

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในบรรจุภัณฑ์ที่มีบรรยากาศดัดแปลงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบของส่วนผสมของก๊าซ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่แตกต่างกันควรใช้ก๊าซที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบก๊าซสำหรับบรรจุภัณฑ์ดยสำหรับบรรจุภัณฑ์ดย
(2 ± 0.5) ℃, 70% CO2: 30% N2 ก๊าซ และ บรรจุ คือ คือ คือ คือ อากาศ ไม่ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ในน้ำ แต่ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วย CO20 เป็นส่วนประกอบหลักของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 21% ถึง 11% โดยปกติ 2 % ถึง 50% CO100 จะใช้เพื่อยืดอายุการเก็บของปลาสด เนื่องจาก MAP ที่มีอัตราส่วน CO30 สูงจะเพิ่มอัตราการสูญเสียน้ำของบรรจุภัณฑ์ และทำให้บรรจุภัณฑ์ยุบเนื่องจากการละลายของ CO80

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศที่มีความเข้มข้นของ CO2 มากกว่าหรือเท่ากับ 50% สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของแฮร์ริ่งบล็อกสดจาก 6 วันเป็น 12 วันในบรรจุภัณฑ์อากาศภายใต้สภาวะทำความเย็น (2-4 ℃) และ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี การวิจัยของ Davies แสดงให้เห็นว่า MAP ที่มีความเข้มข้นของ CO2 สูง (80% CO2: 20% N2, ปลาเทราท์; 60% CO2: 40% N2, cod) มีผลยับยั้งแบคทีเรีย ก่อ โรค ต่าง ๆ ได้ ดี กว่า กว่า ที่ ความ เข้มข้น ของ ของ ต่ำ อาจ เป็น เพราะ การ ขึ้น ของ เนื้อหา เนื้อหา เดียว ยับยั้ง การ เพิ่ม จำนวน และ เพิ่ม ขึ้น เวลา เวลา เดียว เดียว การ อยู่ อยู่ อยู่ และ และ การ ขึ้น ของ ของ ของ ของ ของ ของ เดียว กัน อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ และ และ การ ขึ้น ς อาจลดอัตราการเติบโตของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น: 2% หรือ 2% CO2 ที่ 20 ℃ สามารถลดอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดของการเน่าเสียของ Shewanella โดย 60%; เมื่อ ความ เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ สุด จะ ลด ลด ลง ลง ลง ด้วย ไร ก็ เติบโต สูง สุด จะ ลด ลด ลง ลง ลง ด้วย อย่าง ก็ และ สูง สูง สุด จะ ลด ลง ลง ลง ลง ด้วย อย่าง ก็ เพิ่ม สูง จะ จะ ทำ ลด ลง ลง ลง ลง ด้วย อย่าง ก็ เพิ่ม สูง จะ จะ ทำ ลด ς ภัณฑ์ หาก เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ลด บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จะ จะ จะ ลด ลด ลง การ ศึกษา พบ ว่า เมื่อ ความ เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ς

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะุภัณฑ์ปลาและอาหารทะกยยปงงย

บางครั้งการเพิ่ม O2 ลงในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศสามารถยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ดีขึ้น อัตราส่วนก๊าซที่เหมาะสมของแฮร์เทล MAP (ปลาที่มีไขมันปานกลาง) คือ: 60% CO2: 30% N2: 10% O2 แม้ว่าการปรากฏตัวของ O2 จะเร่งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน แต่ก็ยับยั้งการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน และลด Trimethylamine ออกไซด์ที่สลายตัวเพื่อสร้างไตรเมทิลลามีน และผลโดยรวมดี กว่า บรรจุภัณฑ์ แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ใน ศึกษา แอโรบิก สัดส่วน ของ ของ จะ แตกต่าง แตกต่าง กัน อย่าง มาก ว่า ว่า มี มี ออกซิเจน สูง จะ นำ ไป สู่ เสื่อม สภาพ ไขมัน ไม่ ไม่ อิ่ม ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก จาก สัตว์ น้ำ ได้ ง่าย ไม่ ไม่ อิ่ม ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก จาก สัตว์ น้ำ ได้ ง่าย แต่ ไม่ อิ่ม ตัว ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ น้ำ ง่าย ς ก็ ยัง มี ผล การ วิจัย หลาย ชิ้น แสดง ให้ เห็น ว่า ผลิตภัณฑ์ ใน ใน น้ำ บาง ชนิด ที่ มี มี ออกซิเจน สูง มี คุณภาพ ดี ดี กว่า กว่า. การศึกษาเกี่ยวกับ MAP ιππόγλωσσα โดย Hovda et al. พบว่าสภาวะที่มีออกซิเจนสูงของ 2% CO50:2% O50 (อายุการเก็บรักษา 2 วันที่ 23°C) นั้นเหนือกว่า 4% CO50:2% N50 (อายุการเก็บรักษา 2 วัน) และสภาวะก๊าซที่บรรจุ ในอากาศ ( อายุการเก็บรักษา 20 วัน) เป็นไปได้ที่ Hyperoxia MAP สามารถลดการผลิตฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ในน้ำ การศึกษาปลาทูน่าโดย Jette et al. พบ ว่า ปริมาณ ฮีสตา มีน ใน ใน ทูน่า ทูน่า ภาย ใต้ องค์ ก๊าซ 10% CO60: 2% N40 ถึง มาก กว่า 2 5 มก. หลังจากถูกเก็บไว้ที่ 000 ℃ เป็นเวลนั1.7 ปริมาณฮีสตามีนตรวจไม่พบแม้หลังจากเก็บรักษา 24 วันที่ 28°C โลเปซ กาบาเยโร และคณะ ศึกษา MAP hake (1°C) ด้วยก๊าซผสมต่างๆ เช่น 1%CO60: 2% O15: 2 % N25 และ 2% CO40: 2% O60 ผล การ พบ ว่า: 2% CO40: 2% o60 Shewanella มี ยับยั้ง ที่ แรง ที่ สุด และ เนื้อหา ของ ของ ของ ของ และ และ ต่ำ ที่ สุด สุด สุด สุด กลุ่มที่บรรจุในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงเมื่อเก็บไว้ 2 วัน และการเน่าเสียของ Shewanella ในการบรรจุในอากาศหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 15 สัปดาห์ (3 CFU/mL ) และ TMA (109 มก. TMA-N /45 mL) เป็น สูงสุด อาจเป็นเพราะการเน่าเสียของ Shewanella เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ทนต่อคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำส่วนใหญ่ MAP ที่มี O100 ต่ำจะเหมาะสมกว่า และบรรจุภัณฑ์ที่มี O2 สูงสามารถลดการผลิตฮีส ตา มีน ซึ่ง อาจ เหมาะ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ปลา ทู น่า มาก มาก กว่า กว่า

ใน การ ศึกษา แม้ ว่า ว่า ก๊าซ ที่ แตกต่าง จะ มี ผล กระทบ ต่อ คุณภาพ คุณภาพ ของ สัตว์ น้ำ ใน ที่ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ต่าง ต่าง กัน ส่วน น้ำ ส่วน ที่ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง บน ต่าง ต่าง หรือ จุลินทรีย์ ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี มี จะ บน บน ต่าง บรรจุภัณฑ์ หรือ จุลินทรีย์ อย่าง ใน เทคโนโลยี เทคโนโลยี จะ ทำ บน บน บน บรรจุภัณฑ์ หรือ จุลินทรีย์ เพียง เดียว เทคโนโลยี เทคโนโลยี มี จะ บน บน บน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จุลินทรีย์ เพียง อย่าง ς จาก การ รักษา ความ สด สด ของ ผสม ต่าง ดู เหมือน จะ เป็น การ ทับ ทับ ซ้อน ผล กระทบ บุคคล ของ ก๊าซ หลาย ชนิด ชนิด องค์ องค์ ประกอบ ของ น้ำ สุด ใน การ จาก ชนิด สด องค์ องค์ ประกอบ สัตว์ น้ำ ส่วน ใหญ่ ผล การ รักษา สด องค์ องค์ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใหญ่ ใน การ จาก สด สด องค์ องค์ ของ สัตว์ น้ำ ส่วน ใหญ่ ผล การ รักษา สด สด องค์ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใหญ่ ใน การ จาก สด สด องค์ องค์ ของ สัตว์ น้ำ ส่วน ς อย่าง ครอบคลุม ของ องค์ ประกอบ ประกอบ ก๊าซ ชนิด มี ศึกษา เพียง เล็กน้อย เกี่ยว กับ ปฏิกิริยา ปฏิกิริยา ระหว่าง ต่าง ๆ หรือ ตัว กลาง ที่ เกิด เกิด จาก จาก จาก ก๊าซ ต่าง ที่ ศึกษา กลไก การ ที่ เกิด เกิด จาก จาก จาก จาก ก๊าซ ต่าง ที่ ศึกษา กลไก การ กัก ความ ความ จาก จาก จาก จาก ก๊าซ ต่าง ที่ ศึกษา กลไก การ การ ความ ความ จาก จาก จาก จาก ς กัก เก็บ ความ สด ที่ ที่ เหมาะสม สุด ของ สัตว์ น้ำ ต่าง ๆ นอก จาก จาก นี้ ประกอบ ของ ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ เกี่ยวข้อง ความ แม่นยำ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ เกี่ยวข้อง การ เครื่อง บรรยากาศ สัตว์ ดัดแปลง บรรจุภัณฑ์ เริ่ม เริ่ม ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง เกี่ยวข้อง ความ การ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สัตว์ อัตราส่วน เริ่ม เริ่ม ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ς ภัณฑ์ และ จุลินทรีย์ เมแทบ อลิซึม การ เปลี่ยนแปลง ของ ของ และ และ ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ที่ ละลาย ละลาย ระหว่ ระหว่ ระหว่ ระหว่ าง การ เก็บ รักษา นั้น ไม่ ได้ รับ การ มาก นัก ซึ่ง ควร มี มี ความ เข้มแข็ง เข้มแข็ง

ปริมาณก๊าซและอัตราส่วนน้ำหนักบจละอัตราส่วนน้ำหนักบจรร

เนื่อง จาก การ ซึม ซึม ผ่าน ผ่าน ของ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ การ ละลาย ของ ของ ของ ของ สิ่ง สิ่ง สำคัญ ต้อง ทำ ปริมาตร ของ ก๊าซ ที่ บรรจุ บรรจุ ลง ลง ใน บรรจุภัณฑ์ มี กว่า ปริมาตร ของ ก๊าซ ที่ บรรจุ บรรจุ ลง ลง ใน รับ ประกัน ปริมาตร ของ ของ วัสดุ ที่ บรรจุ บรรจุ ลง ลง ใน รับ ประกัน ปริมาตร ของ ของ วัสดุ ที่ บรรจุ บรรจุ ลง ς การเก็บรักษา แต่ยังป้องกันการล่มสลายของภาชนะบรรจุภัณฑ์ โดยปกติ ปริมาตรของก๊าซจะอยู่ที่ 2 ถึง 2 เท่าของน้ำหนักของอาหาร (V/W = 3 ~ 2) เหมาะอย่างยิ่ง แต่การศึกษาบางชิ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ไม่ ได้ ระบุ อัตราส่วน ของ ของ ของ อัตราส่วน การ สลาย ตัว ตัว ของ ของ ของ ของ เป็น สำคัญ ใน การ ศึกษา กลไก การ การ การ รักษา บรรยากาศ หาก มี สิ่ง นี้ นี้ เป็น ได้ ได้ ได้ ได้ การ ที่ จะ ของ สอง สิ่ง นี้ นี้ ไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ที่ ที่ อธิบายกลไก ของ สิ่ง สิ่ง นี้ เป็น ไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ที่ ที่ อธิบายกลไก ς ในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น การวิจัยบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของปลาคาร์พหญ้าปล้องพบว่าอัตราส่วนก๊าซที่เหมาะสมคือ 3% CO2: 50% N2: 40% O2 และอัตราส่วนของปริมาณก๊าซต่อน้ำหนักปลาคาร์พคือ 10:2 หรือ 2: 1

คุณภาพวัตถุดิบและเงื่อนไขเบื้องต

ผล กระทบ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ความ สัมพันธ์ สำคัญ กับ ระดับ การ ปนเปื้อน ก่อน ก่อน บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ เบื้อง ต้น วัตถุดิบ มี มี ผล กระทบ โดย โดย อาหาร คุณภาพ ต้น ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ ใน ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ยิ่ง ระดับ การ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ ใน ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ระดับ การ สัตว์ สัตว์ น้ำ ใน ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ระดับ ปนเปื้อน ς วัสดุ ต่ำ ลง โดย การ การ ทำ จุลินทรีย์ เน่า ก่อน การ บรรจุ หีบ ห่อ ยิ่ง ยิ่ง อายุ การ รักษา ของ ที่ มี มี ห่อ ห่อ ยิ่ง อายุ อายุ เก็บ รักษา อาหาร ที่ มี บรรยากาศ ห่อ ยิ่ง ยิ่ง อายุ การ เก็บ ของ อาหาร ที่ มี บรรยากาศ ห่อ ยิ่ง ยิ่ง อายุ การ รักษา ของ ที่ มี รักษา ของ ดัดแปลง ยิ่ง อายุ อายุ เก็บ รักษา อาหาร ที่ มี รักษา ห่อ ยิ่ง ยิ่ง อายุ การ เก็บ รักษา อาหาร ที่ มี บรรยากาศ ห่อ ยิ่ง ยิ่ง อายุ การ เก็บ ของ ς

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ทะเล

เมื่อ จำนวน จุลินทรีย์ เกิน มาตรฐาน มาตรฐาน ปริมาณ พื้นฐาน ที่ ระ ได้ ค่า ค่า ค่า และ และ สี สี ใน ใน แซลมอน ยัง ใน ช่วง ช่วง ที่ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ต้น หน้า ยาว ช่วง ช่วง ที่ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ต้น หน้า ยาว ช่วง ช่วง ที่ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ต้น หน้า ยาว ช่วง ช่วง ที่ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ของ ยาว ยาว ทาง ที่ ยอมรับ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ของ ยาว ยาว ทาง ที่ ยอมรับ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ของ ยาว ยาว ทาง ที่ ยอมรับ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ของ ยาว ยาว ทาง ที่ ยอมรับ ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน เริ่ม ของ ς ที่ เน่า เสีย จะ เพิ่ม เพิ่ม ขึ้น รวดเร็ว และ การ เก็บ รักษา ของ กุ้ง จะ จะ สั้น ลง เห็น ได้ ใน ใน เวลา เดียว กัน กัน ยิ่ง สัมผัส อย่าง เห็น ชัด การ เวลา เกิด ออกซิเดชัน ไขมัน ไขมัน ก็ ก็ จะ เด่น ชัด การ การ เกิด ออกซิเดชัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน ก็ จะ ยิ่ง เด่น ชัด การ การ เกิด ออกซิเดชัน ไขมัน ไขมัน ก็ ก็ จะ ยิ่ง ชัด ชัด ς

ใน ทำนอง เดียว กัน ความ ความ สด ปลา ค็อด ผล กระทบ อย่าง มี นัย สำคัญ สำคัญ ต่อ ของ เนื้อ ปลา ที่ ที่ บรรจุ ใน บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง และ ของ เนื้อ ค็อด ที่ ที่ ที่ สามารถ เนื้อ เนื้อ ดัดแปลง ปลา ค็อด เนื้อ ปลา ค็อด ที่ ที่ ที่ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ปลา ปลา ที่ บรรยากาศ ค็อด นั้น นั้น ที่ สามารถ เนื้อ เนื้อ ปลา ปลา ค็อด มี บรรยากาศ ดัดแปลง นั้น นั้น ที่ สามารถ เนื้อ เนื้อ ปลา ปลา ς ได้ ดัง นั้น ใน การ การ รูป ผลิตภัณฑ์ น้ำ เงื่อนไข การ แปร รูป ก่อน ก่อน การ บรรจุ อากาศ จึง มี ความ สำคัญ ใน กระบวน กระบวน กระบวน การ การ นี้ ลด การ ผลิตภัณฑ์ สำคัญ สัตว์ ใน แวดล้อม กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน การ การ นี้ อำนวย เช่น ผลิตภัณฑ์ สำคัญ น้ำ ใน แวดล้อม กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน การ การ นี้ นี้ เช่น ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ สภาพ แวดล้อม กระบวน กระบวน กระบวน ς และ ควร ลด จำนวน จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ และ เสื่อม สภาพ เช่น การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน ก่อน ก่อน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี ดัดแปลง เมื่อ จาก จาก ไขมัน ไขมัน ก่อน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มี บรรยากาศ เมื่อ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ ก่อน ก่อน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี ดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ จาก จาก น้ำ น้ำ ก่อน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มี บรรยากาศ เมื่อ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ ก่อน ก่อน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี ς

ข้อมูลจำเพาะของวัสดุบรรจุภัณฑ์

การ ซึม ผ่าน ของ อากาศ อากาศ ของ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี ดัดแปลง มี อิทธิพล อย่าง อย่าง มาก ต่อ ต่อ บรรจุภัณฑ์ และ เป็น ตัว กำหนด ว่า อัตราส่วน ก๊าซ ก๊าซ ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ที่ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ แตกต่าง มี มี มี อัตรา อัตรา การ ที่ เป็น กำหนด บรรจุภัณฑ์ ที่ กัน มี มี อัตรา อัตรา การ กั้น ที่ ที่ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ กัน มี มี อัตรา อัตรา การ กั้น ที่ แตกต่าง กัน สำหรับ ก๊าซ ที่ ที่ แตกต่าง และ ยัง รับ ผล กระทบ จาก อุณหภูมิ และ และ ความ โดย รอบ ด้วย วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี คุณสมบัติ กั้น กั้น ที่ ดี ไม่ เพียง การ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี คุณสมบัติ คุณสมบัติ กั้น กั้น กั้น ดี ไม่ เพียง การ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี ก๊าซ คุณสมบัติ กั้น กั้น กั้น ดี ไม่ เท่า ป้องกัน การ บรรจุภัณฑ์ ล้น ของ ต่าง ต่าง กั้น กั้น ที่ เยี่ยม ไม่ เพียง การ ไหล ที่ ของ ต่าง ต่าง กั้น กั้น กั้น ดี ไม่ เพียง การ ไหล ที่ ล้น ก๊าซ ต่าง กั้น กั้น กั้น ที่ เยี่ยม ไม่ ป้องกัน การ บรรจุภัณฑ์ ที่ ของ ต่าง ς ให้ ก๊าซ ภาย นอก เข้า มา ด้วย การ วิจัย กับ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี กั้น ต่าง กัน แสดง ให้ เห็น ว่า ผล ผล รักษา อัตรา ต่าง กัน แสดง ให้ ให้ เห็น ว่า ผล การ อัตรา กั้น กัน ς วัสดุ ที่ มี กำแพง สูง สูง คอมโพสิต คอมโพสิต ดี บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปาน ปาน กลาง CP)>วัสดุกั้นต่ำ (ฟิล์มคอมโพสิต BOPP/CPP)

ปัจจัยอื่นๆ

การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ร่วม การ ชะล้าง กรด การ ทำ เกลือ การ สูบ สูบ บุหรี่ กัน บูด และ ฆ่า เชื้อ เชื้อ แบคทีเรีย สามารถ ยืด ยืด อายุ เก็บ ผลิตภัณฑ์ น้ำ ได้ ฆ่า ขึ้น ซึ่ง เป็น เป็น เป็น แนวโน้ม แนวโน้ม ใน พัฒนา สาร ดี ดี ขึ้น ซึ่ง เป็น เป็น เป็น แนวโน้ม แนวโน้ม หลัก การ พัฒนา สาร ดี ดี ขึ้น ซึ่ง เป็น เป็น เป็น แนวโน้ม หลัก ใน การ เทคโนโลยี สาร ดี ดี ขึ้น จะ เป็น เป็น เป็น แนวโน้ม หลัก ใน การ เทคโนโลยี สาร ดี ดี ขึ้น ซึ่ง เป็น เป็น เป็น แนวโน้ม หลัก ใน การ เทคโนโลยี สาร ดี ดี ขึ้น ซึ่ง เป็น เป็น เป็น แนวโน้ม แนวโน้ม ใน การ เทคโนโลยี สาร ดี ดี ขึ้น ซึ่ง เป็น เป็น ς ซิเตท (0.5% หรือ 1%) รวมกับ 50% CO2: 50% N2 บรรจุกระป๋องที่อุณหภูมิ 4 ℃ เป็นเวลา 25 วันที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของ Shewanella อย่างสมบูรณ์ อาจเป็นเพราะสภาวะที่เป็นกรดที่เกิดจาก CO2 ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ การ เน่า เสีย ของ ของ และ ลด ลด ลด ลด ลด ลด ปลา ค็อด ค็อด ค็อด ค็อด ค็อด อายุ อายุ การ เก็บ รักษา ช่วย การ ปลา ปลา ปลา ค็อด ค็อด อายุ อายุ การ เก็บ รักษา ช่วย อายุ ควัน ปลา ปลา ค็อด ค็อด อายุ อายุ ς :4%N60 และ Nisin สามารถยืดอายุการเก็บเป็น 2

การ ศึกษา ยัง แสดง ให้ เห็น ว่า มัน หอมระ จาก สะระแหน่ น้ำ มัน มัน หอมระ หอมระ เหย โหระพา และ ดูด ซับ ออกซิเจน น้ำ มัน มัน หอมระ หอมระ เหย จาก และ ดูด ซับ ออกซิเจน ออกซิเจน มัน มัน หอมระ หอมระ เหย จาก และ ตัว ซับ ออกซิเจน ออกซิเจน มัน มัน หอมระ หอมระ เหย จาก และ ตัว ซับ ออกซิเจน ออกซิเจน น้ำ มัน หอมระ หอมระ ς

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ

แบคทีเรียการเน่าเสียที่ระบุ (SSO) ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

การเน่าเสียของผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำส่วนใหญ่เกิดจากการเจริญเติบโตและการเผาผลาญของจุลินทรีย์บางชนิดเพื่อสร้างเอมีน ซัลไฟด์ แอลกอฮอล์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ ฯลฯ ส่งผลให้เกิดกลิ่นและกลิ่น ที่ ไม่ พึง ประสงค์ ประสาท ประสาท สัมผัส ยอมรับ ไม่ ได้ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ โดย โดย ทั่ว ไป ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ประชากร จุลินทรีย์ ที่ หลากหลาย หลากหลาย จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เหล่า นี้ ก่อ เก็บ รักษา อย่าง ของ หลากหลาย หลากหลาย จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เหล่า นี้ ก่อ ให้ รักษา เน่า อย่าง ไร ตาม จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เหล่า เหล่า ก่อ ให้ เกิด รักษา อย่าง ไร ตาม จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เหล่า เหล่า นี้ ก่อ ς แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ จำนวน จำนวน มา มา มา กระหว่าง เก็บ รักษา สัตว์ น้ำ นำ ไป สู่ สู่ การ การ เน่า เสีย รักษา สภาพ ผลิตภัณฑ์ น้ำ นำ ไป สู่ สู่ การ การ เน่า หรือ ชนิด ของ ใน น้ำ นำ ผลิตภัณฑ์ สู่ สู่ การ การ เน่า หรือ ชนิด ของ ใน ใน นำ ผลิตภัณฑ์ น้ำ สู่ การ การ เน่า กัน การ สภาพ ผลิตภัณฑ์ ใน นำ ผลิตภัณฑ์ น้ำ สู่ การ การ เน่า กัน การ เดียว ผลิตภัณฑ์ ใน นำ ไป น้ำ สู่ การ การ เน่า กัน การ เดียว ผลิตภัณฑ์ ใน นำ ไป น้ำ สู่ การ การ การ กัน การ เดียว ผลิตภัณฑ์ ใน นำ ไป สู่ สู่ การ การ การ ต่าง การ ชนิด ผลิตภัณฑ์ ใน นำ ไป น้ำ สู่ การ ς เน่า เสีย จำเพาะ ต่าง กัน กัน ภาย สภาวะ ที่ กัน แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย จำเพาะ จำเพาะ อาจ มี จำนวน เริ่ม เพียง เล็กน้อย ภาย ใต้ ใต้ สภาวะ สภาวะ เหล่า นี้ มี ความ และ เพียง เล็กน้อย ภาย ใต้ ใต้ สภาวะ สภาวะ สภาวะ เหล่า นี้ ไป ข้อดี กิจกรรม เล็กน้อย ที่ ใต้ ใน ใน สภาวะ สภาวะ สภาวะ นี้ มี ไป และ กิจกรรม เล็กน้อย แข็งแกร่ง ใน ใน สภาวะ สภาวะ สภาวะ ς สัตว์น้ำ พืชหลัก

เครื่องบรรจุกุ้ง

แบคทีเรียที่เน่าเสียจำเพาะในปลาสดในบรรจุภัณฑ์ที่มีบรรยากาศดัดแปลง ได้แก่ ลูมิโนแบคทีเรียม แบคทีเรียกรดแลคติก และซอกเซลลา เทอร์โมฟิลา แต่ปลาชนิดต่างๆ อุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน อัตราส่วน ก๊าซ MAP ที่แตกต่างกัน และสภาวะการแปรรูปและการเก็บรักษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อชนิดพันธุ์และการเจริญเติบโตของจำเพาะ แบคทีเรียที่เน่าเสีย Hovda และคณะ ใช้วิธี PCR-DGGE เพื่อระบุจุลินทรีย์ในปลาค็อดใน บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP และพบว่าภายใต้สภาวะออกซิเจนสูง 50%CO2:50%O2 Pseudomonas เป็นพืชที่โดดเด่น ในขณะที่อยู่ใน 50%CO2 : ภายใต้ 50% N2 หรือสภาวะก๊าซที่บรรจุในอากาศ แบคทีเรีย Luminobacteria การ เน่า ของ ของ ของ ที่ โดดเด่น แต่ แต่ เมื่อ เมื่อ เทียบ การ บรรจุ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง จะ จะ ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง แบคทีเรีย ที่ ให้ เกิด และ การ เจริญเติบโต และ ที่ ที่ ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง แบคทีเรีย แบคทีเรีย ที่ มี และ การ การ เจริญเติบโต ของ ที่ ที่ ยับยั้ง ยับยั้ง ผลิต แบคทีเรีย แบคทีเรีย ที่ มี และ การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ที่ ที่ ที่ ยับยั้ง ยับยั้ง ς ระบุ จุลินทรีย์ ใน ปลา ชนิด หนึ่ง ที่ มี บรรยากาศ ที่ ด้วย และ และ ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ใน ใน ใน ใน ปลา สด สด บรรจุ บรรจุ ยับยั้ง การ เติบโต ของ ชีวาเนลลา และ และ และ และ และ และ จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร ีย์หลายชนิด แต่แบคทีเรียโฟโตแบคทีเรียมีความทนทานต่อ CO2 สูง และถือว่าเป็นแบคทีเรียที่เน่าเสียเฉพาะของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีบรรยากาศดัดแปลงต่างๆ (ปลาคอด ฯลฯ) . , Dalgaard และ คณะ เชื่อ ว่า ลูมิโนแบคทีเรียม เป็น ตัว ชี้ ที่ ดี ถึง ถึง ความ สด การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ น้ำ ของ สด และ เปลี่ยนแปลง ของ รักษา สำหรับ สำหรับ ทำ ปลา ปลา ค็อด ค็อด การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สำหรับ ทำ ปลา ปลา ค็อด ค็อด ที่ บรรจุ แพ็คเกจ แพ็คเกจ รักษา รักษา สำหรับ ทำ ปลา ปลา ค็อด ค็อด ที่ ที่ ใน แพ็คเกจ แพ็คเกจ ที่มีลูมิโนแบคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้แบคทีเรีย โดยปกติ อาจมีแบคทีเรียที่เน่าเสียได้มากกว่าหนึ่งชนิดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำของ MAP ประชากรจุลินทรีย์ของปลาแมคเคอเรล MAP (2%CO2∶50%N2) ที่อุณหภูมิ 50 ℃ หรือ 2 ℃ ได้แก่ แลคโตบาซิลลัสและเทอร์โมเนโครฟิลา ตามมาด้วยการเน่าเสียของชีวาเนลลาและเอนเทอโรแบคทีเรียซี แบคทีเรียที่เน่าเสียหลักของปลาไหลดัดแปลงด้วยออกซิเจน (3%CO6 ∶40%n2∶30%o2) ที่ ไว้ ที่ ที่ ℃ แบคทีเรียกรด แลคติก รอง รอง ลง มา การ เน่า เสีย ของ ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก แลคติก รอง รอง ลง คือ การ เน่า ของ ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก รอง รอง ลง มา คือ เน่า เสีย ของ ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก รอง รอง รอง ลง คือ การ เน่า ของ ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก แลคติก รอง รอง ลง คือ การ เน่า ของ ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก รอง รอง ลง มา การ เน่า เสีย ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก รอง รอง ลง มา การ เน่า เสีย ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก รอง รอง ลง มา การ เน่า เสีย ของ ของ ของ ของ แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติก รอง รอง ลง มา การ เน่า เสีย ς

ความ ปลอด ภัย ด้าน อาหาร ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ปัจจุบัน มี การ ศึกษา เกี่ยว เกี่ยว กับ ที่ เน่า ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ มี การ ศึกษา กับ แบคทีเรีย ที่ ที่ ทำ ทำ ทำ ให้ เกิด ค่อน น้อย ไร ก็ ตาม การ ต่อ ทำ ทำ ทำ ทำ ให้ ให้ ค่อน โรค ไร ก็ ตาม การ ต่อ ต่อ ทำ ทำ ทำ ทำ ให้ เกิด ก่อ โรค ก็ จาก ตาม การ ต่อ ต่อ ทำ ทำ ทำ ทำ ให้ เกิด ก่อ โรค ก็ จาก ตาม เพิกเฉย ต่อ ต่อ ทำ ทำ ทำ ให้ ให้ ก่อ ก่อ ไร ก็ ตาม การ ต่อ ต่อ ทำ ทำ ทำ ทำ ให้ ς นำไปสู่ความจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมีคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสที่ดี แต่ก็ไม่ปลอดภัยที่จะกิน ดังนั้น การวิจัยในด้านนี้ควรมีความเข้มแข็ง

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลง

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศจะสูงกว่าบรรจุภัณฑ์สูญญากาศในสภาวะเดียวกัน MAP สามารถลดปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น Salmonella, Staphylococcus, Clostridium perfringens, Campylobacter, Vibrio parahaemolyticus และ และ คล้าย คล้าย คล้าย กับ กับ กับ คล้าย บรรยากาศ บรรยากาศ อย่าง ไร ไร ก็ ที่ ที่ ที่ ทำ โรค และ และ และ และ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี อุณหภูมิ ต่ำ และ ล้วน ส่ง ผล เสีย ต่อ ความ ปลอด ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ภัย คุกคาม ที่ ที่ อาจ เกิด ขึ้น ขึ้น

การศึกษาพบว่าการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคเหล่านี้โดยบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศดีกว่าบรรจุภัณฑ์สูญญากาศควบคุม นั่นคือ ความปลอดภัยสูงกว่าบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศยังมีฤทธิ์ยับยั้ง psychrophilic (0-2 ℃) Listeria monocytogenes ภายใต้ MAP แบบไม่ใช้ออกซิเจน อัตราการตรวจพบ Listeria, Yarrowia colon และเชื้อโรคอื่นๆ ต่ำกว่าแบบแอโรบิกอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้เงื่อนไข MAP กิจกรรมของ Listeria ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตจะลดลง เมื่อ มี มี มี ของ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ และ อุณหภูมิ การ เพิ่ม สาร ยับยั้ง การ บำบัด ด้วย ด้วย บรรยากาศ และ ต่ำ การ สาร ยับยั้ง ของ บำบัด โรค ด้วย ด้วย ได้ อุณหภูมิ ต่ำ เพิ่ม การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย โรค โรค โรค ได้ ได้ ดี ระยะ ระยะ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ ก่อ โรค โรค ได้ ได้ ดี ขึ้น ระยะ ระยะ ระยะ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย โรค โรค โรค ได้ ได้ ดี ขึ้น ระยะ เวลา ที่ ล่าช้า การ การ ลด ของ ของ ของ ได้ ได้ ด้วย ด้วย ปรับปรุง ปรับปรุง ความ ความ ความ ปลอด ปลอด อาหาร ได้ การ ด้วย เกลือ และ และ และ กรด กรด กรด และ และ และ และ และ และ และ และ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ปลอด ปลอด ปลอด ได้ ด้วย ด้วย เกลือ และ และ กรด กรด กรด กรด กรด และ และ ς หน้า ยาว ภาค เหนือ ได้ นาน กว่า 40 วัน ภาย สภาวะ การ เก็บ รักษา ที่ 2 ° C

เพื่อ ให้ มั่นใจ ใน ความ ความ ภัย ของ จาก สัตว์ น้ำ สามารถ สร้าง แบบ แบบ จำลอง ทาง สำหรับ การ ทำ นาย ความ ปลอด ภัย ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ น้ำ โดย ใช้ ทำ ความ ปลอด ภัย ของ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ได้ นอก ที่ ทำ ความ เกิด ภัย ของ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ได้ นอก ที่ ทำ ความ เกิด ภัย ของ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ได้ นอก ς ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่บรรจุในบรรยากาศดัดแปลง โฟโตบาซิลลัสในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในทะเลสามารถผลิตฮีสตามีนได้ที่อุณหภูมิ 1 ถึง 5 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาบางชิ้นพบว่า Morganella morganii สามารถ ผลิตฮีสตามีนในปลาทูน่าที่เก็บไว้สดที่อุณหภูมิต่ำ และบรรจุภัณฑ์ที่มีบรรยากาศดัดแปลงด้วยออกซิเจนสูงสามารถยับยั้งการผลิตฮีสตามีนโดย Morganella morganii และ luminobacterium นี่คือสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเมื่อศึกษา ความ ปลอด ภัย ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ผล กระทบ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ต่อ คุณภาพ ทาง และ เคมี ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ น้ำ

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ไม่ มี มี ผล ที่ ชัดเจน ต่อ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ ส่วน ใหญ่ ใหญ่ จุด สี ดำ กุ้ง กุ้ง และ ช่วย ลด ลด การ สร้าง มีน การ รักษา ปลา ปลา ปลา และ และ ช่วย ลด ลด การ สร้าง มีน การ ใน ปลา ปลา ปลา และ ช่วย ช่วย ลด ลด การ สร้าง มีน การ ใน ปลา ปลา ปลา และ ช่วย ช่วย ลด ลด การ สร้าง ใน การ ς เนื้อ ปลา ค็อด ปลา แมคเคอเรล แมคเคอเรล และ แซลมอน แต่ มี บาง ประการ ต่อ สี สี ความ ยืดหยุ่น การ น้ำ ไนโตรเจน เบส ที่ ระ เหย ได้ ได้ ฯลฯ ฯลฯ เช่น ดัดแปลง บรรยากาศ ดัน ที่ ระ ระ เหย ได้ ได้ ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น ดัดแปลง บรรยากาศ ดัน สูง ระ ระ เหย ได้ ฯลฯ ฯลฯ ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ด้วย ดัน ที่ ระ ระ เหย ได้ ฯลฯ ฯลฯ ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ความ ดัน ที่ ระ เหย ได้ ได้ ฯลฯ ς ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ส่วน ใหญ่ ใหญ่ ใน ดัดแปลง มี ปัญหา สูญเสีย สูญเสีย น้ำ อัตรา การ การ สูญเสีย ผลไม้ สามารถ ลด ได้ โดย โดย การ บำบัดสาร การ สูญเสีย น้ำ ผลไม้ ลด ได้ ได้ โดย การ บำบัดสาร การ สูญเสีย สูญเสีย ผลไม้ สามารถ ลง ได้ โดย การ บำบัดสาร บำบัดสาร การ สูญเสีย น้ำ สามารถ ลด ได้ ได้ โดย การ บำบัดสาร การ สูญเสีย น้ำ ผลไม้ ς โนอิสระ ใน กล้ามเนื้อ กุ้ง มังกร มังกร นอร์เวย์ การ เก็บ รักษา ใต้ องค์ องค์ ประกอบ ของ ของ ก๊าซ ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ของ ของ ก๊าซ ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ลง ลง ของ ของ ของ เนื้อหา ของ ของ ของ ก๊าซ ผสม ผสม ผสม ผสม ลง ลง มี ของ ของ ของ และ เนื้อหา ของ ของ ของ ก๊าซ ผสม ผสม ผสม ลง ลง ของ ของ ของ ของ และ เนื้อหา ของ ของ ของ ของ ของ ลด ลด ลง อย่าง มี ของ ของ ของ ของ นัย นัย นัย นัย สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงนี้มากขึ้นในตัวอย่างภายใต้ CO2 - บรรจุภัณฑ์ที่อุดมด้วยคุณค่ามากกว่าในตัวอย่างที่อุดมด้วย O2 เนื้อหาของออร์นิทีนและทริปโตเฟนในระยะเวลาการเก็บรักษา มีเวลาเพิ่มขึ้นอย่าง มากซึ่งอาจส่งผลต่อรสชาต ิและอูมามิ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเครื่องบรรจุภััข

เครื่อง ปิด ผนึก ถาด ตั้ง โต๊ะ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง

ตาม ความ สามารถ ใน การ ผลิต บรรจุภัณฑ์ และ ความ เกรด อัตโนมัติ มี 4-6 ประเภท เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง สามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ ตั้งแต่เครื่องปิดผนึกถาด MAP แบบตั้งโต๊ะไปจนถึงบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลงแบบเทอร์โมฟอร์มอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ราคามีตั้งแต่ไม่กี่พันเหรียญสหรัฐไปจนถึงประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐ คุณสมบัติและข้อกำหนดเฉพาะของ เครื่องแตกต่างกันมาก ตรวจคอบให้แา Επικοινωνήστε μαζί μας. สำหรับข้อเสนอแนะ..

บทสรุป

เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ มี มี การ กัน อย่าง ใน เนื้อ สัตว์ ผลไม้ และ ผัก ผัก ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ ปีก และ ผลิตภัณฑ์ ชีส ชีส ใน สัตว์ น้ำ จาก ทิศทาง ของ ความ ฉลาด ปลอด ปลอด ชีส ภัย และ การ และ ทิศทาง ของ ของ ความ ความ ปลอด ปลอด ปลอด ภัย และ การ และ จะ ทิศทาง ของ ความ ฉลาด ปลอด ปลอด ปลอด ภัย ภัย การ พกพา และ ς ให้เห็นในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานและแพ็คเกจอัจฉริยะเป็นหลัก บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟสามารถควบคุมความเสถียรของระบบบรรจุภัณฑ์โดยการดูดซับหรือปล่อยก๊าซ เช่น CO2 และ O2; บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหารผ่าน Time-Temperature Indicators (TTIs) ตัวชี้วัดความสด ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง CO2 หรือ O2 เป็นต้น . การ วิจัย ความ ปลอด ภัย ภัย ของ เทคโนโลยี ของ สัตว์ น้ำ จะ ยัง คง พัฒนา พัฒนา ต่อ ใน ด้าน การ ระบุ ใน ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ การ การ จำลอง แบคทีเรีย การ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ที่ การณ์ ได้ การ การ การ วิจัย วิจัย แบคทีเรีย ที่ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ที่ คาด ได้ การ การ การ การ วิจัย กับ แบคทีเรีย ที่ จุลินทรีย์ ที่ คาด การณ์ การ การ การ การ ς รวม ของ เทคโนโลยี รั้ว ต่าง ๆ และ การ ใช้ เทคโนโลยี ชีวภาพ ระดับ โมเลกุล โมเลกุล. ใน ขณะ เดียว กัน ด้วย การ พัฒนา บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี จะ จะ พัฒนา ไป ใน ทิศทาง พกพา ที่ เอื้อ ต่อ ความ ความ สะดวก ใน การ ผลิต การ เก็บ ขนส่ง การ การ ต่อ ต่อ ความ สะดวก สะดวก ใน การ ใน แบบ พกพา การ ต่อ ต่อ ต่อ ความ สะดวก สะดวก ใน ไป ใน แบบ พกพา เอื้อ ต่อ ต่อ ต่อ ความ สะดวก ς

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรัพท์มือถือของคุณสำหรั
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปที่ด้านบน