ภาพรวมบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดบยรรกาผักและผลไม้สดบยรย

ผัก และ ผลไม้ สด เป็น เป็น ส่วน ของ อาหาร มนุษย์ และ การ เก็บ รักษา ระหว่าง ระหว่าง การ เก็บ และ การ มี มี ความ สำคัญ อย่าง อย่าง ยิ่ง การ รักษา และ ขนส่ง การ ความ เก็บ รักษา และ และ ผลไม้ ผลไม้ สด อย่าง มาก การ การ เก็บ รักษา และ และ และ ผลไม้ สด ได้ อย่าง มาก การ การ เก็บ รักษา และ และ และ ผลไม้ สด ได้ มาก มาก ς ขยะ อาหาร บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ขึ้น กับ ความ และ การ เปลี่ยนแปลง ใน การ หายใจ หายใจ ของ และ ผัก สด การ ซึม ซึม ผ่าน ของ วัสดุ วัสดุ ผลไม้ และ สด ภาย ภาย ใน ใน บรรจุภัณฑ์ ไดนามิก ไดนามิก ชะลออัตรา การ และ สด ออกไซด์ ภาย ใน ใน ไดนามิก ไดนามิก ไดนามิก ชะลออัตรา ชะลออัตรา การ หายใจ ผัก ภาย ภาย ใน บรรจุภัณฑ์ ไดนามิก ไดนามิก ไดนามิก ชะลออัตรา การ หายใจ ของ ผัก ς ผลไม้ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ และ การ เอทิลีน เอทิลีน เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ผลไม้ และ ผัก ผัก สด

ผล กระทบ และ คุณภาพ ของ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ได้ ผล กระทบ จาก หลาย ปัจจัย ได้ ได้ แก่ อัตรา หายใจ ของ ผัก ผัก และ ผลไม้ องค์ องค์ ประกอบ ของ การ หายใจ ผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิ และ ใน การ รักษา รักษา ความ ความ ชื้น บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง อุณหภูมิ อุณหภูมิ ใน การ รักษา รักษา รักษา ความ ชื้น ฯลฯ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง อุณหภูมิ อุณหภูมิ ใน การ รักษา รักษา รักษา ความ ชื้น ฯลฯ ดัดแปลง ดัดแปลง ς นำ มา ใช้ กับ ผัก และ ผลไม้ ชนิด รวม ผลไม้ และ ผัก สดหั่น สดหั่น เช่น เช่น แคนตาลูป องุ่น สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แครอท และ ผัก ผัก สดหั่น สดหั่น เช่น เช่น แคนตาลูป แคนตาลูป สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แครอท และ ผัก สดหั่น สดหั่น สดหั่น เช่น เช่น แคนตาลูป แคนตาลูป สตรอเบอร์รี่ ς เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดบรรยากาักและผลไม้สดบรรยากาดศง

ปัจจัย ที่ มี ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง สำหรับ ผลไม้ และ ผัก ผัก สด สด

คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ของ ผัก และ ผลไม้ สด ใน บรรยากาศ ดัดแปลง ขึ้น อยู่ กับ วัสดุบรรจุภัณฑ์, อัตราส่วนก๊าซ, อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย

วัสดุบรรจุภัณฑ์

วัสดุ บรรจุภัณฑ์ เป็น ส่วน ที่ ที่ ที่ สุด ของ บรรจุภัณฑ์ มี การ ปรับ เปลี่ยน เปลี่ยน บรรยากาศ ของ ผลไม้ ผัก สด วัสดุ บรรจุภัณฑ์ การ ปรับ เปลี่ยน บรรยากาศ ของ ผลไม้ และ ผัก วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ใน บรรจุภัณฑ์ ไม่ ด้วย ด้วย การ และ ผัก พอ ผสม ใน บรรจุภัณฑ์ ไม่ รั่วไหล ด้วย ด้วย การ พัฒนา วัสดุ พอ พอ พอ พอ พอ ใน บรรจุภัณฑ์ รั่วไหล ด้วย ด้วย การ การ พัฒนา วัสดุ พอ ลิเมอร์ ฟิล์มโพลีเมอร์ถูกนำมาใช้มากขึ้นในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีบรรยากาศดัดแปลง ในปัจจุบัน โพลิเอทิลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (PP) โพลิไวนิลคลอไร ด์ (PVC) โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) โพลีสไตรีน เน้น แกน สอง แกน (bops) โพลีสไต รีน รีน รีน รีน รีน รีน ฟิล์ มหด โพลีบิวทา ได ได อีน (PB) ฟิล์มยืด เอทิลีน-ไวนิล ฟิล์มอะซิเตทโคพอลิเมอร์ (EVA) เป็นต้น เป็นวัสดุฟิล์มโพลีเมอร์ทั้งหมดที่ใช้กันทั่วไปในบรรจุภัณฑ์ MAP ในการผลิตฟิล์ม สามารถ ใช้ กระบวน กระบวน การ และ ส่วน ใน การ ที่ แตกต่าง กัน เพื่อ เพื่อ ผลิต ผลิต วัสดุ ที่ เหมาะสม ตาราง ไป แตกต่าง กัน กัน เพื่อ เพื่อ ผลิต ผลิต วัสดุ เหมาะสม เหมาะสม ต่อ แตกต่าง แตกต่าง กัน เพื่อ เพื่อ ผลิต ผลิต วัสดุ วัสดุ เหมาะสม ตาราง ไป แตกต่าง กัน กัน เพื่อ เพื่อ ς

วัสดุบรรจุภัณฑ์การซึมผ่านของไอน้ำ WVP (g/m2▪ง)อัตราการส่งผ่านออกซิเจน OTR (ซม.3/m2▪d▪atm) CO2 อัตราการส่ง (ซม.3/m2▪d▪atm)อุณหภูมิหลอมเหลว (℃)
LDPE6 23.2 ~3900 13000 ~7700 77000 ~105 115 ~
LLDPE16 31 ~7000 9300 ~15105 43165 ~122 124 ~
HDPE4 10 ~520 4000 ~3900 10000 ~128 138 ~
พีวีซี30 40 ~150 350 ~450 1000 ~212
PVDC1.5 5 ~8 26 ~50 150 ~160 172 ~
PS100 125 ~500018000
κατοικίδιο ζώο50 100 ~255 510 ~245 265 ~

การ ศึกษา จำนวน มาก ได้ ได้ ได้ การ ถ นอมรักษา วัสดุ ต่าง ๆ สำหรับ สำหรับ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ สด ที่ บรรยากาศ บรรยากาศ ดัดแปลง การ การ ศึกษา ศึกษา บาง บาง ชิ้น พลาสติก แรป ๆ ๆ เพื่อ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ศึกษา ศึกษา ศึกษา บาง ชิ้น ได้ พลาสติก ชนิด ๆ ๆ เพื่อ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ศึกษา ศึกษา บาง บาง ชิ้น ได้ แรป ต่าง ς ของ การ เกิด สี น้ำตาล น้ำตาล กิจกรรม เอนไซม์ ที่ ทาง สรีรวิทยา และ เนื้อหา ของ สาร สาร ที่ สภาพ จะ ต่ำ กลุ่ม ควบคุม ควบคุม ที่ ไม่ ได้ ได้ บรรจุ ห่อ สามารถ อายุ การ กลุ่ม ควบคุม และ ไว้ ไว้ ได้ ได้ การ ได้ ดี การ กลุ่ม ควบคุม รักษา คง ไว้ ไว้ ได้ ซึ่ง การ ได้ ดี การ เก็บ รักษา รักษา ไว้ ไว้ ไว้ ได้ ซึ่ง การ ได้ ดี การ เก็บ รักษา รักษา ไว้ ไว้ ไว้ ได้ ซึ่ง รักษา ได้ ดี การ เก็บ ควบคุม รักษา ไว้ ไว้ ไว้ ได้ ซึ่ง รักษา ได้ ดี การ เก็บ รักษา รักษา ไว้ ไว้ ไว้ ς

จาก การ ศึกษา ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง พบ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ที่ มี ความ หนา ต่าง กัน กัน ของ ฟิล์ม ผล อย่าง ต่อ ต่อ คุณภาพ การ เก็บ เก็บ รักษา ลูก มี ผล มาก การ คุณภาพ สูญเสีย น้ำหนัก กรด กรด ที่ ที่ ไต ได้ และ การ การ สูญเสีย น้ำหนัก กรด กรด กรด ที่ ไต เตรท ได้ และ การ การ สูญเสีย น้ำหนัก กรด กรด กรด ที่ ไต เตรท และ และ ς ในส่วนของปริมาตรของ O2 และ CO2 ในบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศสามารถรักษาน้ำผึ้งได้อย่างมีนัยสำคัญ ลูกพีชสามารถไตเตรทระดับกรดและยับยั้งการลดปริมาณน้ำตาลทั้งหมด

วัสดุบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

วัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่

ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน เป็น หนึ่ง ใน ใน สาเหตุ ของ การ เสีย ของ อาหาร ดัง นั้น การ การ ใช้ ฟิล์ม ที่ มี ต้าน อนุมูล อนุมูล อิสระ เพื่อ บรรจุผลไม้ บรรจุผลไม้ และ สด ค่อย กลาย เป็น ต้าน อนุมูล ช่วง กี่ กี่ บรรจุผลไม้ บรรจุผลไม้ ที่ มา ฟิล์ม เป็น ต้าน อนุมูล ใน ไม่ กี่ กี่ บรรจุผลไม้ ปี ผ่าน มา ฟิล์ม เป็น เทรนด์ ใน ใน กี่ กี่ กี่ บรรจุผลไม้ ปี ผ่าน มา ฟิล์ม เป็น เทรนด์ ใน ใน กี่ กี่ กี่ บรรจุผลไม้ ปี ผ่าน มา ฟิล์ม เป็น เทรนด์ ใน ใน กี่ กี่ กี่ บรรจุผลไม้ ปี ที่ มา ฟิล์ม เป็น เทรนด์ ใน ใน กี่ กี่ กี่ ς อนุมูล อิสระ คือ การ เพิ่ม เพิ่ม สาร อนุมูล อิสระ ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือ เคลือบ วัสดุ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ภาย ใน เวลา พื้นที่ หนึ่ง หนึ่ง สาร ต้าน อนุมูล อนุมูล อิสระ ใช้ อยู่ ใน วัสดุ พื้นที่ หนึ่ง ถูก ออก ออก อนุมูล อนุมูล ภาย บรรจุภัณฑ์ ใน วัสดุ พื้นที่ หนึ่ง สามารถ ปล่อย ออก ออก อนุมูล สู่ ใน บรรจุภัณฑ์ ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ สามารถ ออก ออก ออก อนุมูล สู่ ใน บรรจุภัณฑ์ ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ สามารถ ออก ออก ออก อนุมูล สู่ ใน บรรจุภัณฑ์ ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ สามารถ ออก ออก ออก อนุมูล สู่ ภาย บรรจุภัณฑ์ ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ สามารถ ออก ออก ออก ς เพื่อป้องกันมลพิษทางอาหาร

การ พัฒนา อย่าง รวดเร็ว ของ ของ นาโนเทคโนโลยี ให้ เกิด การ ใหม่ ใน ด้าน การ เก็บ เก็บ รักษา อาหาร การ วิจัย อาหาร อาหาร สดดัดแปลง บรรยากาศ การ การ เติม อนุภาคนาโน ใน การ บรรจุภัณฑ์ ใน สดดัดแปลง การ ย่อย ทาง ทาง ชีวภาพ ชีวภาพ และ ต้าน เชื้อ ใน ใน การ ย่อย ทาง ทาง ทาง ชีวภาพ และ คุณสมบัติ ต้าน เชื้อ ใน ใน การ ย่อย ทาง ทาง ทาง ชีวภาพ และ คุณสมบัติ เชื้อ เชื้อ ς ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ ดั้งเดิม การ การ ซึม ผ่าน ของ ของ และ และ นี้ นี้ ได้ ได้ หลัง หลัง จาก จาก เพิ่ม ค้าง ยัง แก้ ปัญหา ไร ได้ ได้ หลัง หลัง จาก จาก เพิ่ม ค้าง ยัง สามารถ บรรลุ ไร ได้ เช่น หลัง หลัง จาก จาก เพิ่ม ค้าง ยัง สามารถ อย่าง ไร ได้ เช่น หลัง หลัง หลัง จาก เพิ่ม ค้าง และ สามารถ แบคทีเรีย บรรลุ ได้ ได้ หลัง หลัง หลัง จาก เพิ่ม ค้าง และ สามารถ แบคทีเรีย บรรลุ ได้ ได้ หลัง หลัง หลัง ς พื้น ผิว ขึ้น รูป ฟิล์ม บาง ประเภท สำหรับ ฟิล์ม นาโน และ มี ราคา ค่อน ค่อน ข้าง สูง สูง

อัตราส่วนผสมของแก๊ส

อัตราส่วนส่วนผสมของแก๊ส หมายถึง อัตราส่วนการผสมของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนในบรรยากาศดัดแปลง สำหรับผักและผลไม้ ความเข้มข้นของ O2 และ CO2 ในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการหายใจ บรรจุภัณฑ์สูญญา กาศ สามารถ ยับยั้ง การ หายใจ หายใจ และ ออกซิเดชัน แต่ เหมาะ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ของ ผลไม้ และ และ ผัก เนื่อง จาก การ แบบ ไม่ ไม่ ออกซิเจน ออกซิเจน และ ผัก สด เนื่อง การ แบบ แบบ ผัก และ ออกซิเจน และ ของ ผัก เนื่อง จาก หายใจ ของ ไม่ ผัก และ สด สด เทคโนโลยี เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ จาก เสีย ของ ผัก ผัก และ สด สด เทคโนโลยี เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง สามารถ ς ชดเชย ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ได้ อย่าง ประสิทธิภาพ และ ปรับปรุง อายุ การ เก็บ รักษา รักษา ผัก ได้ อย่าง อย่าง มี ประสิทธิภาพ

ส่วนผสมก๊าซบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรกรย

การใช้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศเพื่อให้หมากสด โดยการวัดและคำนวณประเภทการหายใจและอัตราของหมาก การทดสอบแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ 6 ℃ และองค์ประกอบของก๊าซคือ O2: CO2: N2 = 2%: 5%: 93% เป็นบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศและพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุณหภูมิในการจัดเก็บ สำหรับบรรจุภัณฑ์เห็ดดัดแปลงบรรยากาศ อุณหภูมิในการเก็บรักษาคือ 4℃ และความเข้มข้นของก๊าซเริ่มต้นคือ O2:CO2=15%:5% ซึ่งมีความ เข้มข้น ของ การ หายใจ ต่ำ สุด มี ผล ใน การ รักษา ที่ ดี ดี ที่ สุด ความ ของ ของ ของ ที่ สามารถ รักษา ความ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ของ เซลล์ ของ ของ โพลีแซค สูง สามารถ รักษา ความ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ของ เซลล์ ของ ของ โพลีแซค สูง สามารถ รักษา ความ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ของ เซลล์ ของ ของ โพลีแซค สูง สามารถ รักษา ความ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ของ เซลล์ ของ ของ โพลีแซค สูง สามารถ ความ ความ สมบูรณ์ สมบูรณ์ ของ เซลล์ ของ ของ โพลีแซค สามารถ สามารถ ความ ความ ς ให้สูงขึ้น

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

อุณหภูมิ ใน การ เก็บ รักษา รักษา มี สัมพันธ์ อย่าง กับ การ หายใจ ของ ผลไม้ และ และ ผัก ดัง นั้น จึง ผล ผล กระทบ โดย ตรง ต่อ ต่อ อายุ ดัง นั้น ส่ง ผล ผล บรรจุภัณฑ์ ที่ บรรยากาศ บรรยากาศ ต่อ ดัดแปลง ที่ นั้น จึง ส่ง ผล บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง อุณหภูมิ ขึ้น ส่ง ใน ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ บรรยากาศ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ที่ สูง ขึ้น ผัก ใน ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ บรรยากาศ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ς มี การ หายใจ และ การ การ เผา ที่ แข็งแรง เปลี่ยนแปลง ทาง สรีรวิทยา อย่าง รวดเร็ว การ การ สูญเสีย อย่าง รวดเร็ว และ ของ ผัก ผัก และ ผลไม้ ลด ลด ลง อุณหภูมิ เกิน อาจ เกิด ของ ผัก จาก เย็น เย็น ลด ลด ผล การ เผา เกิด ของ ผัก เสียหาย ความ เย็น เย็น ลด ส่ง ให้ การ เผา เกิด ความ เสียหาย เสียหาย เย็น เย็น เย็น ลด ส่ง ให้ การ เผา เกิด ความ เสียหาย เสียหาย เย็น เย็น เย็น ลด ส่ง ให้ การ เผา เกิด ความ เสียหาย เสียหาย เย็น เย็น เย็น ลด ส่ง ผล การ เผา เกิด ความ เสียหาย เสียหาย เย็น เย็น เย็น ς สมดุล และ ทำ ให้ ผัก ผัก และ มี อายุ ลง การ ระบาย ความ ร้อน ใน ใน ระดับ กลาง สามารถ ลด หายใจ ให้ เหลือ ค่า ค่า ต่ำ ต่ำ สุด ที่ ส่ง ผล ทำ หายใจ ให้ เหลือ ค่า ค่า ต่ำ ต่ำ ต่ำ สุด ที่ รักษา การ งาน ให้ ปกติ ค่า ยับยั้ง ยับยั้ง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ที่ ส่ง รักษา ทำ งาน ให้ ทาง ยับยั้ง ยับยั้ง ต่ำ ต่ำ ς ดี ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่เหมาะปนี้แสดงค่าที่เหมาะสม อัตราส่วนผสมของแก๊ส Και อุณหภูมิในการจัดเก็บ ผักและผลไม้หลายชนิดในบรรจุภัณฑหลายชนิดในบรรจุภัณฑหลายชนิดในบรรจุภัณฑดย

προϊόνอัตราส่วนผสมของแก๊สอุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃)
แอปเปิล2~3% โอ2/1~2% CO2/97~95% ไม่มี20 5 ~
สตรอเบอร์รี่10% โอ2/15~20% CO2/70~75% ไม่มี20 5 ~
ลูกแพร์2~5% โอ2/3~10% CO2/85~95% ไม่มี25 13 ~
บร็อคโคลี1~2% โอ้2/5~7% CO2/91~94% ไม่20 5 ~
ผักกาดหอม2~5% โอ2/0~2% CO2/93~98% ไม่20 5 ~
เห็ด10~15% CO2/85~90% ไม่มี20 5 ~
มะเขือเทศ3~5% โอ2/95~97% ไม่มี25 13 ~
ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

นอก จาก ปัจจัย ข้าง ต้น ต้น แล้ว ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ของ ผลไม้ และ ผัก สด สด ยัง ขึ้น กับ ปัจจัย ๆ ๆ เช่น อัตรา การ การ หายใจ ของ อยู่ กับ ต่าง ผลไม้ เช่น ความ หนา ฟิล์ม ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การ ผ่าน ของ ผลไม้ ผลไม้ ความ หนา ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ การ ซึม ผ่าน ของ ผลไม้ ผลไม้ ความ หนา ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ การ ซึม ของ ของ ς พื้นที่ ผิว ของ คอนเทนเนอร์ ซึ่ง ต้อง พิจารณา ให้ ถี่ ถ้วน ก่อน เปิด โครงการ

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

วิธี การ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด

เนื่องจากความหลากหลายของผักและผลไม้และความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศสำหรับผลไม้และผักสดจึงเป็นโครงการที่ซับซ้อน กระบวนการทั่วไปมีดังนี้:
(1) ขั้น แรก กำหนด สภาพ แวดล้อม หมาย ที่ ปรับ บรรยากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ สามารถ ยืด การ เก็บ รักษา ได้ มาก ที่ สุด ข้อมูล ข้อมูล นี้ สามารถ ได้ โดย หรือ โดย มาก ที่ สุด เพื่อ ข้อมูล ข้อมูล นี้ สามารถ ได้ บรรยากาศ หรือ โดย การ ทดลอง สุด เพื่อ ข้อมูล ข้อมูล นี้ สามารถ ได้ บรรยากาศ หรือ โดย การ ทดลอง สุด เพื่อ ข้อมูล ข้อมูล นี้ สามารถ ได้ ประกอบ หรือ โดย การ ทดลอง สุด เพื่อ ข้อมูล ข้อมูล ς ของผักและผลไม้
(2) หลัง จาก กำหนด สภาพ แวดล้อม หมาย ที่ ปรับ บรรยากาศ แล้ว ขั้นตอน ต่อ ต่อ ไป การ กำหนด ความ ฉลาด การ หายใจ และ อัตรา อัตรา อัตรา การ การ หายใจ ผลไม้ ที่ ห่อ การ ใน และ หมาย อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา การ การ หายใจ สด หีบ ห่อ ใน สภาพ แวดล้อม หมาย อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา การ การ หายใจ ได้ ที่ ห่อ ใน สภาพ แวดล้อม หมาย อัตรา ς จำลองการหายใจของผลไม้สด เทรนด์ถจจของผลไม้สด เทรนด์ถจูกงผลไม้สด เทรนด์ถจู
(3) กำหนด พารามิเตอร์ ที่ เกี่ยวข้อง ของ บรรจุภัณฑ์ คุณ กำหนด ความ หนา ข้อมูล จำเพาะ จำเพาะ และ การ และ ผัก ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ได้ ข้อมูล จำเพาะ จำเพาะ และ การ บรรจุผลไม้ และ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ก่อน จำเพาะ และ และ การ บรรจุผลไม้ ผัก ของ ฟิล์ม ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ต้องการ ตาม ตาม ตาม ความ ความ ซึม ผ่าน ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ที่ ตาม ตาม ตาม ตาม ความ ความ เข้มข้น ของ ของ ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ที่ ตาม ตาม ตาม ตาม ความ เข้มข้น เข้มข้น ของ ก๊าซ เป้า หมาย และ อัตรา การ หายใจ ของ และ ผลไม้ ค้นหา ค้นหา ฟิล์ม วัสดุ ที่ ใกล้เคียง กับ ค่า อุดมคติ มาก ที่ ที่ สุด
(4) จำเป็น ต้อง มี. ผลไม้บรรจุหีบห่อได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากผลการตรวจสอบตรงตามวัตถุประสงค์ พารามิเตอร์บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้จะถูกต้อง มิฉะนั้น จะต้องทำซ้ำการออกแบบพารามิเตอร์และการตรวจสอบทดลอง

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดดยยงงผักและผลไม้สดดย

หลัง จาก กำหนด ปัจจัย อื่น อื่น ๆ ที่ ส่ง ผล คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ของ ของ รวม ถึง ถึง ของ ก๊าซ วัสดุ สภาพ แวดล้อม ใน การ จัด จัด เก็บ และ ๆ ขั้นตอน การ เปิด เปิด โครงการ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ สด การ เปิด โครงการ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด การ เปิด โครงการ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก ς เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เรา ผลิต และ จำหน่าย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ประเภท ต่าง ๆ เหมาะ กับ กับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ และ สด ตาม ข้อ ของ เครื่อง เครื่อง และ วัสดุ วัสดุ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และ สด ตาม ς

1. เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบฉรยากา ถาดแข็ง Και ฟิล์มปิดผนึกด้านบนแบบยืดหยุ่น: เครื่อง รุ่น ชุด ชุด นี้ สามารถ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ได้ โดย การ ดูด อากาศ อากาศ ออก จาก และ แทน ที่ บรรยากาศ ผสม ผสม ล่วง อากาศ ออก ออก จาก และ แทน ด้วย บรรยากาศ ผสม ดูด อากาศ อากาศ ออก จาก ถาดแข็ง และ ที่ ด้วย บรรยากาศ ผสม ล่วง อากาศ อากาศ ออก จาก ถาดแข็ง แทน ที่ บรรยากาศ บรรยากาศ ผสม ดูด อากาศ ออก ออก จาก ς หน้าสินค้า.

เครื่องซีลถาดเครื่องบรรจุภัณา์บย420

2. เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง Και เครื่องซีลปากถุงแบบหมุนสำเร็จรูป ด้วยฟังก์ชันเติมแก๊ส ใช้ ถุงสูญญากาศสำเร็จรูป: เครื่องนี้ยังใช้กระบวนการเติมก๊าซสูญญากาศเพื่อแทนที่บรรยากาศภายในถุงด้วยไนโตรเจนหรือก๊าซผสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สด วิดีโอต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิง

3. เครื่องห่อไหล HFFS ด้วย ฟังก์ชัน การ ล้าง ด้วย แก๊ส เครื่อง ห่อ แบบ ไหล ไหล บรรจุ หีบ ห่อ ห่อ อัตโนมัติ อัตโนมัติ และ ผัก และ สด ด้วย ม้วน ฟิล์ม พลาสติก พลาสติก ก่อน ปิด ผนึก และ สามารถ ลง ด้วย ม้วน บรรจุภัณฑ์ พลาสติก พลาสติก ก่อน ก่อน เก็บ ผลิตภัณฑ์ นี่ สด ด้วย ด้วย บรรจุภัณฑ์ เพื่อ อายุ อายุ การ การ ของ ผลิตภัณฑ์ เป็น ลง ใน บรรจุภัณฑ์ เพื่อ อายุ อายุ อายุ การ เก็บ ของ นี่ เป็น ς สำหรับเครื่องห่อกระแส HFFS

เครื่องห่อไหลแนวนอน

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน