โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะ์

ด้วย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา ปลา และ ทะเล ที่ ของ เรา เรา จึง สามารถ จัดหา จัดหา โซลูชัน สำหรับ ปลา และ ทะเล ทะเล แบบ มือ อาชีพ และ และ ปรับ สำหรับ ปลา อาหาร ทะเล ทะเล เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ปลา ปลา และ และ อาหาร ปลา และ อาหาร ทะเล เครื่อง เครื่อง ปลา ปลา ปลา และ และ ทะเล เรา อาหาร โลก โลก เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ปลา ปลา และ และ อาหาร ของ เรา ได้ โลก โลก เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ปลา ปลา และ และ ς ออกแบบสำหรับบรรจุภัณฑ์ของปลาและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่างๆ รวมถึงปลาสดและแช่แข็ง ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาคอด เนื้อปลา เนื้อปลาชิ้นเล็ก ปลาทั้งตัว ลูกชิ้นปลา กุ้ง ล็อบสเตอร์ ปลารมควัน ปลาหมัก , ลูกชิ้นปลา , หอยแมลงภู่ , ปลาหมึก , ปู , ปลาหมึก , ไข่ปลา เป็นต้

ด้วย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา ปลา และ ทะเล ที่ แต่ง ได้ ของ เรา คุณ จะ จะ ได้ อนุญาต ให้ บรรจุ สัตว์ น้ำ น้ำ ของ คุณ เกือบ เกือบ ทุก น้ำหนัก สภาพ การ จัด สัตว์ น้ำ การ ที่ ที่ เกือบ เกือบ และ สำคัญ ที่ จัด สัตว์ น้ำ และ ขนส่ง ที่ ที่ เกือบ สะดวก และ สำคัญ ที่ จัด เก็บ และ และ ที่ ที่ ที่ เกือบ สะดวก และ สำคัญ ที่ จัด เก็บ และ และ ที่ ที่ ที่ เกือบ สะดวก ที่ สำคัญ ที่ จัด เก็บ น้ำ และ ที่ ที่ ที่ เกือบ สะดวก ที่ สำคัญ ที่ จัด เก็บ และ และ ที่ ที่ ที่ ς เก็บ รักษา ที่ ยาวนาน ขึ้น เรา ให้ บริการ โซลูชั่น สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล และ และ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ, แผนที่ บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ, VSP บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวหดห่อ, ห่อไหล HFFS ฯลฯ โปรดตรวจสอบด้านล่างสำหรับตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเล และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับปลาและอาหารทะเลที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการทราบวิธีการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของคุณที่ไม่ อยู่ในรายการด้านล่าง โปรดติดต่อเ฀

โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์สูญญากาศสำหรับปลาและอาหารทะเลและเครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศที่เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์สูญญากาศช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลได้ถึง 3-16 เดือน ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และ สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา

เครื่องบรรจุสูญญากาศเนื้อซี่โคูง่โคนรง
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เนื้อ ซี่ โครง ปลา ทู น่า ใน ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม แบบ ยืดหยุ่น
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ Golden Pompano
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ Golden Pompano
เนื้อปลาแช่แข็งเครื่องบรรจญภัณฑูกกคกกกกากากากา
เนื้อ ปลา แช่ แข็ง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ใน ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม แบบ ยืดหยุ่น ยืดหยุ่น
เครื่องบรรจุสูญญากาศปลาหมึกรสเผ็
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ปลา หมึกรส เผ็ด ใน ถุง สูญญากาศ สำเร็จ รูป รูป
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศปูเทอูเทอรม
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ปู ใน ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม แบบ แบบ ยืดหยุ่น

VSP โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

เครื่อง บรรจุ ผิว สูญญากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ ทะเล บรรจุภัณฑ์ ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ς

เครื่องบรรจุสูญญากาศผิวเนื้อปลาุ
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวเนื้อปลาคอศ
เนื้อ ปลา แซลมอน ปลา เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ ผิวเทอร์โมฟอร์ม
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวปลาแซลมอนเน
ถาด ทำ สำเร็จ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ หาง กุ้ง ก้าม กราม กราม
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวหางกุ้ง
เนื้อปลาแซลมอนบรรจุภัณฑ์สูญญากมอนบรรจุภัณฑ์สููญากมอนบรรจุภัณฑ์สูญญากมอนบรรจุภัณฑ์สููญากาน
เนื้อปลาแซลมอนบรรจุภัณฑ์สูญญากมอนบรรจุภัณฑ์สููญากมอนบรรจุภัณฑ์สูญญากมอนบรรจุภัณฑ์สููญากาน
เครื่องปอกเปลือกสูญญากาศปอกเปลกกเปลืง
ปอกเปลือกกุ้งสูญญากาศบรรจุภัณฑ์

χάρτης

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ หรือ การ ปิด ผนึก ถาด ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ใน ถาด ถาด รูป หรือ ถาดแข็ง แบบ แบบ เทอร์โมฟอร์ม เทอร์โมฟอร์ม เทอร์โมฟอร์ม และ และ อาหาร ทะเล ใน ใน ถาด ถาด รูป หรือ ถาดแข็ง แบบ แบบ เทอร์โมฟอร์ม

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ กุ้ง ปรุง ปรุง ถาด สำเร็จ สำเร็จ รูป รูป
กุ้งปรุงสุก ΧΑΡΤΗΣ ปิดผนึกถาด
เครื่องบรรจุปลาสดดัดแปลงบรรยากาย
ปลาคอดสด ΧΑΡΤΗΣ ปิดผนึกถาด
เครื่องบรรจุภัณฑ์เนื้อปลาดัดแปยยยยยย
Φιλέτο Torsk ΧΑΡΤΗΣ ถาดปิดผนึก
เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาสดดัดแปลงบยรรย
ปลาสไลซ์สด ΧΑΡΤΗΣ ซีลถาด
เครื่องบรรจุภัณฑ์เนื้อปลาแซลมอุภัณฑ์เนื้อปลาแซลมอันยง์เนื้อปลาแซลมอันย
เนื้อปลาแซลมอน ΧΑΡΤΗΣ ปิดผนึกถาด
แซลมอนรม ควัน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
แซลมอนรมควันย่าง ΧΑΡΤΗΣ ปิดผนึกถาด
เครื่องซีลถาดบรรจุภัณฑ์กุ้งดิบาดบรรจุภัณฑ์กุ้งดิบาดบรรจุภัณฑ์กุ้งดิบาดบรรจุภัณฑ์กุ้งดิบสย
กุ้งดิบสด ΧΑΡΤΗΣ ถาดปิดผนึก

การปิดผนึกถุงสำเร็จรูป

สำหรับ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ใน สำเร็จ รูป และ ปิด ผนึก ถุง โดย โดย ไม่ ใช้ ถุง สูญญากาศ สูญญากาศ

เครื่องซีลปากถุงกุ้งดิบปอกเปลือย
กุ้งลอกเปลือกปิดผนึกในถุงสำเร็ูจร
เครื่องบรรจุภัณฑ์หอยเชลล์ προκατασκευασμένα ปิดผกนง
ซีลหอยเชลล์ในกระเป๋าสำเร็จรูป
เครื่องบรรจุเนื้อหอยแช่แข็งแบบนปิ
เนื้อหอยแช่แข็งปิดผนึกในกระเป๋าส
προκατασκευασμένος
การ ปิด ผนึก ส่วน ปลา เฮกแช่ แข็ง ใน กระเป๋า ทำ ไว้ ล่วง หน้า หน้า หน้า
บรรจุภัณฑ์เนื้อ Basa ในถุงสำเร็จรูป
การปิดผนึกเนื้อปลากะพงแช่แข็งในื้อปลากะพงแช่แข็งในื้อปลากะพงแช่แู็งในน฀
บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกซองเนื้อปลาสำเย
เนื้อปลาสำเร็จรูปที่ปิดผนึกในถรงจรูปที่ปิดผนึกในถรุง
เครื่องซีลปากถุงผสมอาหารทะเลปรากถุงผสมอาหารทะเลปรรุง
ยำรวมมิตรทะเลปรุงสำเร็จในซองสำเลปรุงสำเร็จในซองสำเย
เนื้อตาลิเปียบรรจุสูญญากาศูรรจนนปปียบรรจุสูญญากาศูรรจนุงงงง
เนื้อปลานิลห่อสูญญากาศปิดผนึกให่อสูญญากาศปิดผนึกให่อสูญญากาศปิดผนึกให่อสูญญากาศปิดผนึกในน฀
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ กุ้ง แช่ แข็ง อัตโนมัติ เครื่อง ปิด ปากถุง สำเร็จ รูป
กุ้งแช่เยือกแข็งปิดผนึกในกระเป๋า
เครื่องแพ็คปลาแซลมอน เครื่องปิดปลาแซลมอน เครื่องปิดกปง
การปิดผนึกส่วนปลาแซลมอนแช่แข็งส่วนปลาแซลมอนแช่แข็งส่วนปลาแซลมอนแช่แข็งในนปลาแซลมอนแช่แข็งใน
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เนื้อ ปลา คอด แช่ แข็ง เครื่อง ปิด ถุง อัตโนมัติ สำเร็จ รูป รูป รูป
เนื้อปลาคอดแช่แข็งปิดผนึกในกระแช่แข็งปิดผนึกในกระแช่แข็งปิดผนึกในกระเปง
เครื่องบรรจุภัณฑ์เนื้อ basa แช่แข็ง
เนื้อปลากะพงแช่แข็งปิดผนึกในกรูจป฀งแช่แข็งปิดผนึกในกร฀ะ

ติดฟิล์มกันรอย

ห่อ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ด้วย ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ประเภท มัก มัก ใช้ สำหรับ สินค้าขาย สินค้าขาย เร็ว ร้าน ขาย ของ ชำ และ และ และ ใช้ ใช้ ใช้ สำหรับ สำหรับ สินค้าขาย เร็ว เร็ว ร้าน ของ ชำ และ ς

ปูแช่แข็งในถาดเครื่องห่อฟิล์มยึื
ปูในถาด ห่อฟิล์มใส
เครื่องห่อฟิล์มห่อเนื้อปลาแซลมอน
เนื้อปลาแซลมอนในถาด ห่อฟิล์มใส
ปลาทั้งตัวในเครื่องห่อไหลถาดแลนะื่องห่อไหลถาดแลูะข
ห่อฟิล์มปลาทั้งตัว
เครื่องพันฟิล์มกุ้ง
กุ้งปรุงในห่อฟิล์มยึดถาด
เครื่องห่อสเต็กปลาดุกสด
สเต็กปลาดุกสดในถาด ห่อฟิล์มใส
เครื่องพันฟิล์มหอยเชลล์
หอยเชลล์ในถาด ห่อฟิล์มกันรอย
เครื่องห่อฟิล์มห่อปลาชิชาโม
ปลาชิชาโมในถาดห่อฟิล์มใส
เครื่องห่อฟิล์มห่อปลาลิ้นหมา
ปลาลิ้นหมาในถาดห่อฟิล์มยึด
เครื่องห่อฟิล์มห่อปลานิล
เนื้อปลานิลในถาด ห่อฟิล์มใส

การตัดกระแส HFFS

เครื่องห่อไหลปลาคอด
ห่อปลาไหล
เครื่องห่อไหลส่วนปลาแช่แข็ง
การห่อและหดตัวของส่วนปลาแช่แข็ง
เครื่องห่อปลาหมึกไหลและอุโมงค์หด
การห่อและหดตัวของปลาหมึกไหล
เครื่องห่อไหลกุ้งแห้ง Cispy
ห่อหมกกุ้งแห้งกรอบ

VFFS ซีลกรอกแบบฟอร์มแนวตั้ง

เครื่อง เครื่อง สร้าง สร้าง ถุง ถุง โดย ม้วน ฟิล์ม บรรจุ ลง ใน ถุง โดย โดย อัตโนมัติ และ ปิด ผนึก ถุง หลัง จาก จาก นั้น

เครื่องบรรจุภัณฑ์กุ้งปรุง VFFS แบบฟมงงปรุง VFFS แบบฟม
กุ้งปรุงสุกบรรจุภัณฑ์ VFFS
เครื่องบรรจุลูกชิ้นปลาทอด VFFS แบบเมต
ลูกชิ้นปลาทอดบรรจุภัณฑ์VFFS
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ แหวน ปลา หมึก แช่ แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง
แหวนปลาหมึกแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์ VFFS
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ราวีโอลี่ ราวีโอลี่ ราวีโอลี่ ราวีโอลี่ ราวีโอลี่ ราวีโอลี่ ราวีโอลี่ ราวีโอลี่ ฟอร์ม กรอก เครื่อง ซีล ซีล
กุ้งราวีโอลี่บรรจุภัณฑ์ VFFS

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน