เกษตรกรรม ผลิต โซลูชั่น บรรจุภัณฑ์ และ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์

เรา จัดหา โซลูชั่น บรรจุภัณฑ์ และ และ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ แบบ อาชีพ และ เชื่อถือ ได้ สำหรับ ผลิต ผลิต ผล การ เกษตร ที่ หลากหลาย และ ผล พลอย ได้ ได้ จาก จาก การ ลึก รวม และ ผลไม้ ผล ผล พลอย ได้ ได้ จาก จาก การ แห้ง ผักดอง และ ผลไม้ ผล ผล พลอย ได้ ได้ จาก จาก การ แปร ลึก ถึง และ และ ผล พลอย ได้ ได้ จาก จาก ς ตัด ผัก ผลไม้ ทอด สูญญากาศ และ มันฝรั่ง ทอด สดหั่น ผัก สด ผลไม้ แช่ อิ่ม ซอส ซอส และ ซอสมะเขือ เทศ เป็น ต้น ต้น

ด้วย เครื่อง จักร บรรจุภัณฑ์ สำหรับ สำหรับ ผลิต ทาง การ ที่ ของ ของ เรา ที่ ปรับ ปรับ แต่ง ได้ ตาม ขนาด และ สภาพ สภาพ ที่ ที่ ปรับ แต่ง แต่ง ทั้งหมด ตาม น้ำหนัก และ สภาพ ของ ที่ ปรับ ปรับ แต่ง ได้ ทั้งหมด ขนาด และ ทาง การ เกษตร ครอบคลุม ปรับ ถึง ถึง ได้ ทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ ทาง ทาง การ เกษตร ครอบคลุม ครอบคลุม ถึง ถึง ถึง ทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ ς บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ, แผนที่ บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศหดห่อ, ห่อแบบไหล HFFS, VFFS แบบฟอร์มแนวตั้งบรรจุปิดผนึกบรรจุภัณฑ์, ห่อฟิล์มยึด ฯลฯ หากคุณต้องการทราบวิธีการแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลทางการเกษตรของคุณที่ไม่ได้อยู่ในรายการด้านล่าง โปรดติดต่อเรา

ติดฟิล์มกันรอย

การ ห่อ ด้วย ฟิล์ม ยึด ยึด เป็น การ บรรจุภัณฑ์ ใช้ กัน ทั่ว ไป สำหรับ ผลิต ผลิต ผล การ เกษตร รวม ผัก ผลไม้ และ ผลิต ผลิต ผล ผล ผล อื่น ๆ อายุ ช่วย รักษา ความ และ ผลิต ผลิต ผล ผล ผล ผล อื่น ๆ อายุ ช่วย รักษา ความ ชื้น คุณค่า คุณค่า ผล ผล ผล ผล อื่น ๆ อายุ ช่วย รักษา ความ ความ คุณค่า คุณค่า ผล ผล ผล ผล ς ผลไม้ จาก การ บาดเจ็บ ภาย นอก ที่ อาจ เกิด ระหว่าง การ ขนส่ง และ การ การ ขาย ปลีก ปลีก

เครื่องห่อมะเขือยาวในถาด
เครื่องห่อฟิล์มซังข้าวโพดสด
เครื่องห่อมะนาวผลไม้
เครื่องห่อฟิล์มกะหล่ำปลี
เครื่องห่อผลไม้ตัดสด

ΧΑΡΤΗΣ ดัดแปลงบรรยากาศบรรจุภัณฑ์ถาดปิดดย

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ช่วย ยืด ยืด อายุ เก็บ รักษา ผลไม้ สด และ ผลไม้ โดย การ การ เปลี่ยน ภาย ใน บรรจุภัณฑ์ ปกติ ปกติ แล้ว จะ มี องค์ องค์ ประกอบ ภาย ใน ต่ำ กว่า กว่า และ ระดับ ออกไซด์ ออกไซด์ ที่ ที่ เพิ่ม ใน บรรจุภัณฑ์ โดย กว่า และ และ คาร์บอนได ออกไซด์ ออกไซด์ ที่ ที่ เพิ่ม บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มี กว่า กว่า และ ระดับ ออกไซด์ ออกไซด์ ที่ ที่ เพิ่ม ขึ้น บรรจุภัณฑ์ มี มี ς รักษา รสชาติ เนื้อ สัมผัส และ รูปลักษณ์ ดั้งเดิม ของ และ ผัก โดย โดย ไม่ ต้อง ผ่าน กระบวน การ ลวก ทำ อาหาร ดอง ดอง ฯลฯ

มะเขือ เทศ หวาน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด
เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรลง
เชอร์รี่ หวาน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด ถาด
เครื่องบรรจุภัณฑ์แครอทดัดแปลงบยรระ
เครื่องบรรจุภัณฑ์บลูเบอร์รี่ดัี่ดัี่ดักยยณฑ์บลูเบอร์รี่ดัี่ดักย

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

ผัก และ ผลไม้ สด ส่วน ส่วน ใหญ่ สามารถ บรรจุ สุญญากาศ ได้ โดย ตรง เนื่อง จาก จาก การ และ การ ทำ ของ เซลล์ ยัง คง คง ทำ ทำ ทำ งาน อยู่ เน่า ผลิต ก๊าซ คาร์บอนได ยัง คง คง ทำ ทำ ทำ ทำ งาน อยู่ เน่า ผลิต ก๊าซ คาร์บอนได ออกไซด์ อาจ อาจ ทำ ทำ ทำ ทำ งาน อยู่ เน่า ผลิต ก๊าซ คาร์บอนได คาร์บอนได อาจ อาจ ทำ ทำ ทำ ทำ ς ดัง นั้น ก่อน ที่ จะ บรรจุ หีบ แบบ สุญญากาศ ต้อง มี การ ประมวล ประมวล ผล ผล ด้วย บาง รวม ถึง การ มี การ ประมวล ประมวล ผล ผล ด้วย บาง อย่าง ถึง การ มี การ ประมวล ประมวล ผล ผล ด้วย บาง อย่าง ถึง การ มี การ ประมวล ประมวล ผล ผล ด้วย ด้วย อย่าง ถึง การ มี การ ประมวล ประมวล ผล ผล ด้วย ด้วย อย่าง รวม การ มี การ ประมวล ประมวล ผล ผล ด้วย ด้วย อย่าง รวม การ มี การ การ ประมวล ผล ผล ด้วย ด้วย อย่าง รวม การ มี การ การ ประมวล ประมวล ผล ด้วย ด้วย อย่าง รวม การ มี การ การ ประมวล ประมวล ผล ด้วย ด้วย อย่าง รวม ς

เครื่องบรรจุผักและผลไม้สด
เครื่องบรรจุสูญญากาศรากบัวหวาน
เครื่องบรรจุสูญญากาศซังข้าวโพดานน
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศของดอง
เครื่องบรรจุสูญญากาศเยื่อทุเรีกเรีชยง

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ช่วย ยืด ยืด อายุผลิตภัณฑ์ ใน ที่ มี ลักษณะ ลักษณะ ที่ ที่ น่า สนใจ สนใจ ฟิล์ม ฟิล์ม แพ็ค ใส ล็อคผลิตภัณฑ์ อาหาร เข้า กับ น่า สนใจ สนใจ ฟิล์ม ฟิล์ม ผิว จะ อาหาร เข้า เข้า กับ น่า สนใจ ฟิล์ม ฟิล์ม แพ็ค ใส ล็อคผลิตภัณฑ์ อาหาร เข้า กับ น่า สนใจ สนใจ ฟิล์ม ฟิล์ม ผิว จะ อาหาร เข้า เข้า กับ น่า สนใจ ฟิล์ม ฟิล์ม แพ็ค ใส ล็อคผลิตภัณฑ์ อาหาร เข้า กับ น่า สนใจ สนใจ ฟิล์ม ฟิล์ม ผิว จะ ς สำหรับ ผลิต ผล ทาง การ เกษตร บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ใช้ สำหรับ ทุเรียน แช่ แช่ แข็ง แข็ง

ถาด ทำ สำเร็จ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ ทุเรียน แช่ แข็ง แข็ง

ปิดผนึกซองอัตโนมัติ

เครื่อง ซีลปากถุง แบบ หมุน สำเร็จ สำเร็จ รูปแบบ เป็น เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ผลิต ผล ทาง ทาง การ เกษตร ใน สำเร็จ รูป ความ ช่วยเหลือ ของ อุปกรณ์ อุปกรณ์ ชั่ง ชั่ง ชั่ง น้ำหนัก และ เกษตร แบบ อัตโนมัติ ทั้งหมด สูง อุปกรณ์ อุปกรณ์ ชั่ง ชั่ง ชั่ง น้ำหนัก และ เกษตร ต่าง อัตโนมัติ ความ ทั้งหมด เครื่อง บรรจุ ชั่ง ชั่ง ชั่ง น้ำหนัก น้ำหนัก เกษตร ต่าง ๆ อัตโนมัติ ทั้งหมด เครื่อง บรรจุ ชั่ง ชั่ง ชั่ง น้ำหนัก น้ำหนัก และ เกษตร ς และ ผลไม้ สด สลัด ผลไม้ ทอด สูญญากาศ และ ผัก ถั่ว พืช ข้าว ข้าว ถั่ว ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ.

เครื่องบรรจุถั่วชิกพี
เครื่องบรรจุภัณฑ์วอลนัทสับ
เครื่องบรรจุภัณฑ์มะกอกแห้ง
เครื่องบรรจุภัณฑ์คื่นฉ่าย
เครื่องบรรจุกล้วยทอด

บรรจุภัณฑ์ห่อไหล HFFS

เครื่อง ห่อ ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล รวดเร็ว เพื่อ เพื่อ ให้ ให้ ให้ จัด จัด การ ด้วย ฟังก์ชั่น เสริม รวดเร็ว รวดเร็ว เพื่อ เพื่อ ให้ ให้ ให้ จัด การ ง่าย ด้วย ฟังก์ชั่น ของ รวดเร็ว เพื่อ เพื่อ ให้ ให้ ให้ จัด จัด การ ด้วย ς

เครื่องห่อกะหล่ำปลี
บลูเบอร์รี่
เครื่องห่อแอปเปิ้ลในถาดไหล
เครื่องห่อมะเขือยาวในถาด
เครื่องห่อน้ำพริก

VFFS แบบฟอร์มแนวตั้งบรรจุปิดผนึกบรุรภ

เครื่อง ซีลปากถุง แบบ ฟอร์ม แนว แนว ตั้ง ตั้ง ที่ ที่ ถุง ถุง ถุง ถุง ที่ เกิด จาก ฟิล์ม เครื่อง นี้ รวม อุปกรณ์ ชั่ง น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก อัตโนมัติ ไว้ ไว้ เพื่อ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ทาง การ ต่าง น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก อัตโนมัติ อัตโนมัติ ไว้ กัน ถึง ผลิตภัณฑ์ รวม ทาง ชั่ง ๆ น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก อัตโนมัติ อัตโนมัติ ไว้ กัน ถึง ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ทาง การ ๆ น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก ς

บรรจุภัณฑ์สลัดในเครื่องซีลกรอกแฟ
เครื่องบรรจุเมล็ดทานตะวัน
เครื่องบรรจุถั่วลิสงเค็ม
เครื่องบรรจุอินทผลัมแห้ง | VFFS เครื่องซีลปากถุงแนวตั้ง
เครื่องบรรจุวอลนัท

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน