การ จัด ซื้อ ระหว่าง ประเทศ ประเทศ ให้ ของ ธุรกิจ หลาย ปวด หัว โดย โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เมื่อ พูด ถึง จักร ที่ ซับซ้อน แต่ การ การ ซื้อ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ จาก เครื่อง จักร ที่ ซับซ้อน แต่ การ การ ซื้อ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ เครื่อง จักร ที่ ซับซ้อน แต่ การ การ ς

เราให้การสนับสนุนมากมายและช่องทางการประมวลผลคำสั่งซื้อที่หลากหลายเพื่อลดความพยายามของคุณที่จะได้รับเงินในการจัดซื้อ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณมากกว่าที่จะกังวลว่า ฉันต้องการ?" , "ตอนนี้เครื่องอยู่ที่ไหน" ฯลฯ

เริ่มต้นขึ้น

การ จัด ซื้อ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใหม่ มี การ วาง ล่วง หน้า ถึง ความ ความ ต้องการ ใน การ คุณ ไม่ สามารถ คาด หวัง ให้ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อยู่ โรง ของ ที่ จะ หวัง หวัง เครื่อง เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อยู่ โรง งาน พร้อม จะ คาด หวัง ให้ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อยู่ ใน งาน ของ ที่ คาด หวัง ให้ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ς วางแผนล่วงหน้า.

กรอบเวลาในการจัดซื้อเครื่องบรรารจัดซื้อเครื่องบรรยจย

 1. ถึงเวลาตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องร
 2. เวลา ใน การ ค้นหา ผู้ จำหน่าย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม เหมาะสม
 3. เวลา ใน การ สื่อ สาร กับ ซัพพลาย เออร์ ตรวจสอบ แน่ใจ ว่า ไม่ มี ความ ความ เข้าใจ ผิด ผิด
 4. เวลา ที่ ซัพพลาย เออร์เตรียม เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ให้ พร้อม สำหรับ การ จัด ส่ง (เวลานำ). แม้ แต่ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ใน สต็อก ก็ ไม่ หมาย ความ ว่า จะ สามารถ จัด ส่ง ส่ง ได้ ใน วัน พรุ่ง นี้ นี้
 5. เวลาโอนเงิน. ซัพพลาย เออร์ ส่วน ใหญ่ ต้อง ต้อง ได้ เงิน มัด จำ ที่ จะ เริ่ม ผลิต ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ชำระ ชำระ จัด ส่ง ส่ง เริ่ม ผลิต เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ และ ควร ชำระ จัด จัด ส่ง โดย ผลิต ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ควร ชำระ จัด ส่ง ส่ง ผลิต ผลิต เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ และ ควร ชำระ จัด ส่ง ส่ง โดย ผลิต ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ และ และ ชำระ จัด จัด ส่ง ส่ง ผลิต ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ควร ชำระ จัด ส่ง ส่ง โดย ς
 6. เครื่องพร้อม ชำระล้าง ตอนนี้เครื่องส่งที่ท่าเรือพรุ่งนี้ได้ไหมครับ ใช่ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเครื่องบรรจุภัณฑ์จะขึ้นเรือในวันพรุ่งนี้ โดยปกติซัพพลายเออร์จะส่งเครื่องไปยังท่าเรือ 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดินทางของเรือ
 7. ขอบคุณ พระเจ้า เรือ ออก จาก ท่าเรือ วัน นี้ เดา ว่า เครื่อง บรรจุภัณฑ์ จะ มา ถึง ถึง ใน อีก ไม่ กี่ วัน วัน ใช่อาจจะ. แต่เดี๋ยวก่อน ตรวจสอบระยะห่างระหว่างท่าเรือของคุณและท่าเรือจีน หากคุณอยู่ในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสามารถรอรับเครื่องได้ภายใน 4-10 วันทำการ แต่ถ้าคุณอยู่ในยุโรป อเมริกา แอฟริกา เวลาในการจัดส่งมักจะเกิน 30 วัน
 8. เวลา สำหรับ พิธี การ ศุลกากร ศุลกากร โดย จะ ใช้ สอง สาม วัน ใน การ ดำเนิน ดำเนิน การ เข้า พิธี การ ให้ เสร็จ เสร็จ สมบูรณ์ หา ตัว ตัว แทน อาชีพ การ งาน จะ ให้ เสร็จ เลือก ดี ดี ตัว ตัว คุณ คุ้นเคย กับ จะ ให้ เสร็จ ทาง ที่ ดี ดี ตัว ถ้า คุณ คุ้นเคย กับ จะ เป็น ทาง ทาง ดี ดี ดี ตัว ถ้า คุณ คุ้นเคย กับ จะ เป็น ทาง ทาง ดี ดี ดี ตัว ถ้า ไม่ คุ้นเคย กับ จะ เป็น เสร็จ ทาง ดี ดี ดี ตัว ถ้า ไม่ คุ้นเคย กับ จะ เป็น ทาง ทาง ดี ดี ดี ς

วิธีรับสินค้าที่สั่งซื้อโดยเร็วจจดจจ

Y กับ ดี ดี ดี ดี ของ ของ เรา เรา เพื่อ แน่ใจ ว่า คุณ ได้ ได้ รับ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อ ให้ แน่ใจ คุณ จะ ได้ รับ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ สั่ง แน่ใจ ที่ ให้ ได้ ได้ เป้า นี้ ทั้ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผู้ และ ผู้ เพื่อ ให้ ได้ รับ หมาย ทั้ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ผู้ และ ขาย จะ ให้ ได้ เป้า นี้ ทั้ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ซื้อ ผู้ ขาย ให้ ได้ ได้ เป้า ทั้ง ทั้ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผู้ และ ผู้ คุณ ให้ ได้ รับ หมาย ทั้ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ผู้ และ ขาย จะ ให้ ได้ เป้า นี้ ทั้ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ซื้อ ผู้ ขาย ให้ ได้ ได้ เป้า ทั้ง ทั้ง ς

ผู้ซื้อ:

ก่อนทำการสั่งซื้อโปรด ติดต่อ กับ เรา เพื่อ ชี้แจง ราย ละเอียด ความ ต้องการ คุณ ส่วน ใหญ่ ประกอบ ประกอบ ด้วย ด้วย:

 1. คุณบรรจุผลิตภัณฑ์อะไร (ชื่อผูิตภูิตภตภัณฑ์อะไร)
 2. ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ไม่ใช่น้ำหนัก)
 3. สภาพสินค้า (สด แช่แข็ง แห้ง บ่ม ฯลฯ)
 4. ความ เร็ว บรรจุภัณฑ์ ที่ คุณ ต้องการ (จำนวน บรรจุภัณฑ์ ต่อ ชั่วโมง)
 5. ข้อ กำหนด พิเศษ อื่น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ

หลังจากวางคำสั่งซื้อโปรด ตรวจสอบ ให้ แน่ใจ ว่า ได้ ทำ การ โอน ตาม ที่ ตกลง กัน ไว้ โดย โดย เร็ว ที่ ที่ สุด

เริ่มพิธีการศุลกากรก่อนที่เครืรศุลกากรก่อนที่เครื่ม ที่ท่าเรือของคุณ ขอให้พนักงานบริษัทของคุณหรือตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากรเตรียมกระบวนการล่วงหน้า ทำความคุ้นเคยกับกฎระเบียบ/กฎหมายที่อาจส่งผลต่อกระบวนการนำเข้า

ผู้ขาย:

ใน ฐานะ ผู้ ขาย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ สั่ง ซื้อ ซื้อ ทำ ทำ ให้ แน่ใจ แน่ใจ ว่า ว่า สามารถ เข้าใจ ความ ต้องการ ผู้ ซื้อ ได้ ทัน ทัน ท่วง ท่วง ที สามารถ เข้าใจ ความ ต้องการ ผู้ ซื้อ ได้ ทัน ทัน ท่วง เรา เข้าใจ ความ ต้องการ ผู้ ซื้อ ซื้อ ได้ ทัน ทัน ว่า เรา เข้าใจ ความ ต้องการ ผู้ ซื้อ ได้ ทัน ς

เรา พยายาม เตรียม สต็อก เพียงพอ สำหรับ เครื่อง รุ่น มาตรฐาน จัด เตรียม การ การ ผลิต เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ กำหนด เอง ตาม กำหนด เตรียม เตรียม การ ผลิต ผลิต เครื่อง เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เอง ตาม กำหนด เตรียม เตรียม การ ผลิต ผลิต ผลิต เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ กำหนด ตาม กำหนด เวลา เตรียม การ ผลิต ผลิต ผลิต ς

เราจะพยายามจัดเตรียมการจัดู่งทีจงงรียมการจัดู่งทีจจงงง

เอกสาร ที่ จำเป็น ทั้งหมด จะ ถูก ส่ง ไป ยัง ซื้อ ทันที ที่ มี มี มี

เงื่อนไขการชำระเงิน

เรายอมรับการโอนเงินผ่านธนาคารสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศเท่านั้น เรายังมีบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่คุณสามารถชำระเงินเป็นบัญชีธนาคารในท้องถิ่น ซึ่งอาจสะดวกกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วน

สำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก โปรดชำระเงินล่วงหน้า 100% เพื่อให้เราสามารถดำเนินการจัดส่งได้โดยเร็วที่สุด ชำระหลายครั้งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำธุรกรรม

สำหรับ เครื่อง จักร ขนาด ใหญ่ ระยะ คือ 50% ก่อน ผลิต เครื่อง จักร 50% ก่อน จัด ส่ง ส่ง โปรด ทราบ ว่า เรา จะ ไม่ ส่ง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ยัง ท่าเรือ จน กว่า จะ เคลียร์ เคลียร์ การ ชำระ เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน.

เงื่อนไขการจัดส่ง

เรา มัก ทำ เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข ส่ง ส่ง แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ความ ความ เป็น ได้ ได้ และ ค่า ใช้

การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงกร

เรา จะ เตรียม ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ไฟล์ ระบุ ระบุ วิธี วิธี วิธี การ การ การ ติดตั้ง ติดตั้ง บำรุง บำรุง บรรจุภัณฑ์ ระบุ ระบุ วิธี วิธี การ การ การ ติดตั้ง ติดตั้ง และ บำรุง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ระบุ วิธี วิธี การ การ การ ติดตั้ง ติดตั้ง ติดตั้ง บำรุง ς

เรา กำลัง พยายาม ขยาย พันธมิตร ของ เรา บริการ หลัง ขาย หาก หาก คุณ เป็น เป็น วิศวกร เครื่อง บรรจุภัณฑ์ มี ประสบการณ์ สนใจ หาก หาก คุณ เป็น เป็น วิศวกร วิศวกร เครื่อง มี ประสบการณ์ ς

การรับประกัน

เรา ให้ การ ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน รับ รับ รับ ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน ประกัน หลัก หลัก หลัก หลัก หลัก หลัก ς

เลื่อนไปด้านบน