หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

Autoclave เป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ในบทความนี้ เราจะพูดถึงภาพรวมของหม้อนึ่งความดัน รวมถึงสิ่งที่เป็นหม้อนึ่งความดัน เหตุใดหม้อนึ่งความดันจึงมีความสำคัญในการผลิตอาหาร หม้อนึ่งความ ดัน ทำ งาน อย่างไร หม้อ นึ่ง ความ ดัน หลัก และ เคล็ด ลับ บาง ประการ สำหรับ สำหรับ การ หม้อ นึ่ง นึ่ง ความ ดัน

หม้อ นึ่ง ความ ดัน สำหรับ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ได้ รับ ปรับ แต่ง อย่าง เต็ม ที่ ลูก ลูก ค้า สามารถ เปลี่ยนหม้อ นึ่ง ดัน ดัน ของ ตน เอง เอง ได้ ตาม ปรับ เปลี่ยนหม้อ ความ สร้าง ของ ภาชนะ รับ ดัน ดัน และ และ ประเภท ควบคุม ที่ สร้าง สร้าง ภาชนะ รับ ดัน ดัน ดัน และ ประเภท การ ควบคุม ที่ สร้าง สร้าง ภาชนะ รับ ดัน ดัน ดัน และ ประเภท การ ที่ ที่ ς


หม้อนึ่งความดันคืออะไร

ใน การ ผลิต อาหาร หม้อ หม้อ นึ่ง ดัน เป็น เครื่อง ที่ ใช้ ไอ น้ำ น้ำ หรือ น้ำ ร้อน ใต้ แรง กดดัน เพื่อ ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย แบคทีเรีย ไวรัส ไวรัส และ เป็น อันตราย อาหาร เพื่อ ฆ่า ฆ่า แบคทีเรีย แบคทีเรีย ไวรัส ไวรัส ไวรัส สปอร์ เป็น อันตราย อาหาร หรือ ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย แบคทีเรีย ไวรัส ไวรัส ไวรัส สปอร์ เป็น อันตราย อาหาร หรือ ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย แบคทีเรีย ไวรัส ไวรัส ไวรัส วาง เป็น อันตราย อาหาร หรือ ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย แบคทีเรีย ไวรัส ς ภัณฑ์ อาหาร ถูก ทำ ให้ ให้ ร้อน ถึง อุณหภูมิ การ ฆ่า เชื้อ ตาม ที่ กำหนด กำหนด ใน เวลา ที่ กำหนด และ เวลา ใน การ การ ฆ่า ฆ่า ฆ่า เชื้อ ถูก น้ำ และ ควบคุม โดย ใน การ การ ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า เชื้อ ถูก น้ำ และ ควบคุม โดย คอมพิวเตอร์ อัตโนมัติ อัตโนมัติ ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า เชื้อ ถูก น้ำ และ ควบคุม โดย โดย อัตโนมัติ อัตโนมัติ ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า ς ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำลายโครงสร้างโปรตีนของแบคทีเรียและสปอร์ กระบวนการฆ่าเชื้อนี้ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารได้นานถึง 8-16 เดือน

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับบรรจุภัณาเชื้อสำหรับบรรจุภัณฑู

หม้อนึ่งความดันประเภทหลัก

ขึ้น อยู่ กับ สถานะ ของ ผลิตภัณฑ์ เมื่อ ลง ใน นึ่ง ฆ่า เชื้อ เชื้อ เพื่อ เพื่อ ฆ่า ฆ่า เชื้อ ความ ς

  1. ชนิด คง ที่ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จะ จะ วาง บน แผ่น สแตนเลส จาก นั้น เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป ใน นึ่ง ความ และ เก็บ นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป นึ่ง ความ ดัน จาก นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป ใน นึ่ง ความ และ จาก นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป นึ่ง ความ ดัน จาก นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป ใน นึ่ง ความ และ จาก นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป ใน ความ ดัน จาก นั้น นั้น เลื่อน เข้า เข้า เข้า ไป ใน นึ่ง ความ และ จาก นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป นึ่ง ความ ดัน จาก นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป ใน นึ่ง ความ และ จาก นั้น เลื่อน เลื่อน เข้า เข้า ไป ไป นึ่ง ความ ς
  2. แบบ หมุน และ แบบ แกว่ง แกว่ง แกว่ง อาหาร และ จาน อยู่ อยู่ ภาย ใน หม้อ หม้อ นึ่ง ความ ดัน นึ่ง ความ ดัน ชนิด โรตารี่ สามารถ เพิ่ม เพิ่ม นึ่ง ความ หม้อ นึ่ง ดัน ชนิด มี ประสิทธิภาพ ลด การ เพิ่ม เพิ่ม ฆ่า หม้อ นึ่ง อย่าง มี มี ประสิทธิภาพ ลด การ การ การ ฆ่า เชื้อ ปรับปรุง รสชาติ อย่าง มี มี ประสิทธิภาพ เวลา การ การ การ ฆ่า ฆ่า ปรับปรุง รสชาติ ของ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ลด การ การ การ การ ฆ่า เชื้อ ปรับปรุง ς
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ รีทอร์ท
ด้านในของหม้อนึ่งความดัน "ชนิดคง่ท"
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ด้านในของหม้อนึ่งความดัน "แบบโรตีาา"

วิธี การ ฆ่า เชื้อ สำหรับ หม้อ นึ่ง ความ ดัน มี ประเภท หลัก เรา สามารถ สามารถ ใช้ ใช้ ภาพ วาด เพื่อ แสดง แสดง แสดง แสดง:

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบสถิต- อบไอน้ำ

จุด: ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยัง คง นิ่ง ใน กระบวน การ ฆ่า เชื้อ วิธี การ การ ฆ่า เชื้อ คือ ไอ น้ำ น้ำ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นหม้อนึ่งความดันชนิดที่พบมากที่สุด โดยทั่วไปจะถูกทำให้ร้อนด้วยไอน้ำที่แรงดัน 0.2~0.3MPa หม้อนึ่งความดันไอน้ำมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและใช้ งาน ง่าย อย่าง ไร ก็ ก็ ก็ ตรง ทำ ให้ ไอ ไอ น้ำ โดย โดย ตรง เนื่อง จาก สูง จาก สูง เวลา เวลา และ และ ความ ความ ร้อน ชนิด อาจ ทำ ให้ การ อาหาร สภาพ ใหญ่ ใหญ่ ความ และ ความ อาจ ทำ ให้ การ อาหาร เสีย ค่อน ใหญ่ ใหญ่ และ จาก ชนิด อาจ ทำ ให้ การ อาหาร สภาพ ใหญ่ ใหญ่ ความ และ ความ อาจ ทำ ให้ ς กลั่น และ มี กลิ่น ไหม้ ไหม้ เมื่อ หม้อ นึ่ง เชื้อ ด้วย ไอ น้ำ สำหรับ อาหาร อาหาร บรรจุ ที่ เป็น แก้ว ดำเนิน ดำเนิน การ อย่าง ระมัดระวัง เพื่อ เพื่อ ป้องกัน ที่ เป็น ควร ดำเนิน ดำเนิน ใน และ นอก นอก เพื่อ ของ ขวด ​​มี แก้ว ควร ดำเนิน ใน ใน นอก นอก นอก ของ ของ แก้ว ขนาด ควร ด้าน ด้าน ใน และ นอก นอก นอก ของ ขวด ​​แก้ว ขนาด ใหญ่ ς

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

ประเด็น หลัก ใน การ ออก แบบ และ การ ใช้ หม้อ ความ ดัน ไอ น้ำ น้ำ คือ คือ:

① เมื่อเข้าสู่ไอน้ำ ไอน้ำควรกำจัดอากาศในถังออกจนหมดและมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น (ควรมีพอร์ตไอเสียขนาดใหญ่เพียงพอตรงข้ามทางเข้าไอน้ำ)

② ในระหว่างการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ควรหมุนเวียนไอน้ำให้ทั่วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีจุดเย็นในถัง (ควรมีช่องระบายไอน้ำหลายช่องตรงข้ามกับช่องไอน้ำ)

③ ใน ระหว่าง การ ทำ ความ เย็น อัดควร จะ ตอบสนอง ความ สมดุล สมดุล ของ แรง แรง ดัน อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ได้ ความ ความ สมดุล ของ ของ แรง แรง แรง ดัน ใน บรรจุภัณฑ์ ได้ ความ ความ สมดุล ของ ของ ของ แรง แรง ดัน อาหาร บรรจุภัณฑ์ ได้ ใน ความ สมดุล ของ ของ ของ ς

นอก จาก นี้ ควร รับ รับ ประกัน น่า เชื่อถือ ความ แม่นยำ ของ การ อ่านเทอร์ โมมิเตอร์ โมมิเตอร์ และ แรง ดัน ดัง เพื่อ ความ ปลอด ภัย ภัย ของ ของ ของ อาหาร อย ได้ ข้อ บังคับ สำหรับ อาหาร ภัย มากมาย ของ ของ ของ ของ ของ อาหาร อย ได้ ข้อ บังคับ สำหรับ อาหาร ไว้ มากมาย มากมาย ของ ของ ของ ของ อาหาร อาหาร บังคับ กำหนด บังคับ สำหรับ อาหาร กระป๋อง มากมาย มากมาย ของ ς งาน และ การ จัด การ การ การ เชื้อ ด้วย ความ และ การ นึ่ง ฆ่า ฆ่า เชื้อ ด้วย ไอ อาหาร ที่ มี กรด ต่ำ รวม ถึง ถึง เทอร์ เทอร์ โมมิเตอร์ แม่นยำ การ ตำแหน่ง ของ ต่ำ ต่ำ ถึง ถึง ถึง เทอร์ เทอร์ โมมิเตอร์ แม่นยำ และ ค่า ของ กรด ต่ำ รวม ถึง ถึง เทอร์ เทอร์ โมมิเตอร์ ความ และ การ ตำแหน่ง กรด ต่ำ รวม ถึง ถึง เทอร์ เทอร์ ς และช่องลมอัด


ชนิดคงที่ – หม้อนึ่งความดันแบบแช่นนน

หม้อ นึ่ง ความ ดัน แบบ แช่ น้ำ ใช้ ร้อน ตัว กลาง ใน ใน การ ให้ ให้ ความ เพื่อ ให้ ความ ร้อน และ กลาง ใน การ การ การ ให้ ให้ ความ เพื่อ ให้ ร้อน และ กลาง ใน ใน การ การ ให้ ให้ ความ เพื่อ ให้ ความ และ กลาง ใน ใน การ การ ς

ข้อดีของหม้อนึ่งความดันแช่น้ำ:

① ① บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ จุด เริ่ม ของ การ ฆ่า เชื้อ เชื้อ และ การ ระบาย ร้อน มี ขนาด เล็ก ลด ความ เสี่ยง เสี่ยง ของ ของ การ ความ ร้อน มี การ การ ฆ่า เชื้อ เชื้อ และ และ การ ความ ร้อน มี เล็ก ลด ลด ความ เชื้อ และ และ การ การ ς

② ประหยัด พลังงาน หลัง จาก รอบ การ ฆ่า เสร็จ สิ้น ร้อน ร้อน สามารถ นำ กลับ กลับ มา ใหม่ ได้ ใน ครั้ง ต่อ ต่อ ต่อ สามารถ สามารถ สามารถ นำ นำ กลับ มา มา ใหม่ ใน ครั้ง ต่อ ς

③ อุณหภูมิ ใน การ โต้ กลับ สามารถ โดย ไม่ จุด เย็น โดย การ การ เปลี่ยน เปลี่ยน โครง ของ หม้อ นึ่ง ดัน เย็น โดย โดย การ การ เปลี่ยน เปลี่ยน โครง หม้อ หม้อ ความ เย็น เย็น โดย การ การ เปลี่ยน เปลี่ยน โครง โครง หม้อ นึ่ง ความ ดัน เย็น โดย การ การ เปลี่ยน เปลี่ยน ς

หม้อนึ่งความดันชนิดแช่สามารถแบ่ง ความดันปกติ Και ความดันสูง หม้อนึ่งความดัน

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันปกติเหมาะสำหรับผลไม้กระป๋องและแยมที่มีความเป็นกรดสูง (อาหารที่มีความเป็นกรดสูงจะถูกฆ่าเชื้อเนื่องจากมีความเป็นกรดสูง) ดิ เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ เครื่องลวก เป็นหนึ่งในเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแรนเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแรกปองฆ่าเชื้อด้วยกร

หม้อ นึ่ง ความ ดัน ชนิด ชนิด แรง สูง หมาย ถึง ใช้ น้ำ ใน หม้อ หม้อ ใน ฐานะ ที่ สื่อ น้ำ จะ ถูก ทำ ให้ ร้อน ร้อน ด้วย ด้วย ไอ อากาศ อัด ส่ง ถูก ทำ ทำ ร้อน ร้อน ด้วย ด้วย ด้วย น้ำ อากาศ อัด ส่ง ไป ทำ ให้ ร้อน ร้อน ด้วย ด้วย ด้วย น้ำ อากาศ อัด ส่ง ไป ทำ ให้ ร้อน ร้อน ด้วย ด้วย ด้วย แรง อากาศ อัด ส่ง ไป ทำ ให้ ร้อน ร้อน ด้วย ς ฆ่าเชื้อถึงระหว่าง 118 ถึง 121 ℃ หม้อนึ่งความดันชนิดแช่เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงทั่วไป และโครงสร้างหลักและหลักการทำงานมีดังนี้:

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ รีทอร์ท

หม้อ นึ่ง ความ ดัน ชนิด ชนิด แช่ ชุด ของ หมุนเวียน น้ำ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า ว่า อุณหภูมิสม่ำเสมอ การ โต้ กลับ น้ำ น้ำ ร้อน จะ เข้า สู่ สู่ ท่อ การ โต้ ไอ น้ำ น้ำ เพื่อ ให้ ร้อน ร้อน สู่ ใน หม้อ ปั๊ม กลับ ไอ น้ำ เพื่อ เพื่อ ร้อน ร้อน ร้อน ใน ใน ร้อน หมุนเวียน ไอ หม้อ หม้อ เพื่อ ให้ ร้อน ร้อน ร้อน ใน หม้อ ร้อน หมุนเวียน น้ำ ς สูงส่งจากก้นหม้อไปยังท่อจ่ายน้ำด้านบนหรือด้านข้างผ่านท่อดูด และควรหมุนเวียนน้ำในหม้อ 1 ครั้งภายใน 5-7 นาที หลังจากการฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น น้ำร้อนจะได้รับการกู้คืนและทำให้เย็นลง ในขณะ นี้ มีสองวิธี:

① วิธี การ เปลี่ยน ปั๊ม ปั๊ม น้ำ ฉีด น้ำ ลง หม้อฆ่า หม้อฆ่า เชื้อ และ น้ำ น้ำ เย็นดัน น้ำ ใน หม้อฆ่า กลับ ไป ที่ ที่ ถัง น้ำ เย็นดัน เย็นดัน ร้อน ใน เชื้อ กลับ ไป ที่ ถัง ถัง เก็บ เย็นดัน น้ำ ร้อน หม้อฆ่า กลับ ไป ที่ ถัง ถัง เก็บ เย็นดัน น้ำ ร้อน ใน เชื้อ กลับ ไป ที่ ถัง ถัง เก็บ เย็นดัน น้ำ ใน ς แตกต่าง ของ อุณหภูมิ กับ อาหาร จะ ไม่ สูง ไป ดัง นั้น ความ ร้อน จะ หาย หาย ไป จำเป็น สำหรับ สำหรับ ขวด แก้ว

② วิธี การ กู้ คืน คืน โดย น้ำ ร้อน ยวด ใน หม้อฆ่า เชื้อ ถูก ถูก ปั๊ม เข้า ไป หม้อ เก็บ โดย ตรง โดย ปั๊ม ปั๊ม หมุนเวียน หมุนเวียน หมุนเวียน หลัง จาก ระหว่าง เย็น จะ ฉีด แรง ปั๊ม ปั๊ม หมุนเวียน หมุนเวียน หมุนเวียน หลัง จาก ระหว่าง กระบวน จะ ควร ฉีด น้ำ ลง หมุนเวียน หมุนเวียน หมุนเวียน หลัง หลัง ระหว่าง กระบวน การ จะ ฉีด น้ำ ลง หมุนเวียน หมุนเวียน หมุนเวียน หลัง หลัง จาก ระหว่าง ς ทอร์ท ไว้ ที่ แรง ดัน ฆ่า เชื้อ และ รักษา แรง ไว้ ไว้ ใน ระหว่าง การ การ ทำ เย็น เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้ บรรจุภัณฑ์ ใน ใน ระหว่าง ระหว่าง การ การ การ ทำ เพื่อ ป้องกัน ไม่ ไว้ ไว้ ใน ใน ระหว่าง ระหว่าง การ การ ทำ เย็น เพื่อ ไม่ ให้ ไว้ ใน ใน ระหว่าง ระหว่าง การ ς

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบจุ่มน้ำสองชัเ

1. ประหยัด พลังงาน ร้อน ร้อน ที่ ใช้ กระบวน การ เชื้อ สามารถ นำ กลับ มา มา ใช้ ใหม่ ได้ สามารถ ประหยัด พลังงาน และ ลด กลับ มา มา มา ใช้ ใหม่ ซึ่ง ประหยัด สามารถ นำ นำ กลับ กลับ มา มา ใช้ ใช้ ใหม่ สามารถ ประหยัด สามารถ นำ นำ กลับ มา มา ς
2. ลดระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ วงจรน้ำร้อนสองถังใช้สำหรับฆ่าเชื้อ และน้ำในถังน้ำร้อนจะถูกทำให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่จำเป็นสำหรับการฆ่าเชื้อล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการฆ่าเชื้อสั้นลงและปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงาน

หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออาหาร

หม้อนึ่งความดันแช่น้ำถังสองชั้น

3. หม้อฆ่า เชื้อ วิธี วิธี การ หมุนเวียน ร้อน และ วิธี ฆ่า เชื้อ แบบ แช่ แช่ ใน ระหว่าง การ ฆ่า เชื้อ ที่ หมุนเวียน หมุนเวียน ใน ถัง ถัง ฆ่า เชื้อ เปลี่ยน ขึ้น อย่าง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ซึ่ง แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ ใน กระจาย ความ อย่าง อย่าง ต่อเนื่อง ซึ่ง ช่วย แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ ใน ใน กระจาย ความ ร้อน อย่าง ต่อเนื่อง ซึ่ง ช่วย แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ ใน ใน กระจาย ความ ร้อน ς ใด ๆ ใน ถัง ฆ่า ฆ่า เชื้อ แต่ การ ความ ร้อน การ เก็บ รักษา ความ ความ ร้อน จน ถึง ความ ความ สม่ำเสมอ ช่วย ข ข จัด จัด ปรากฏการณ์ มุม ใน กระบวน เชื้อ ความ สม่ำเสมอ ช่วย ข ข จัด จัด จัด ปรากฏการณ์ มุม รักษา ฆ่า ได้ สม่ำเสมอ อย่าง ข ทำ ทำ จัด จัด จัด มุม ใน รักษา เชื้อ ได้ สม่ำเสมอ มี ทำ ทำ จัด จัด จัด ς
4. อุณหภูมิ ใน ฆ่า ฆ่า เชื้อ จะ ที่ เสมอ ทุก ขั้นตอน ของ กระบวน การ การ ฆ่า เชื้อ ซึ่ง ทำ มั่นใจ ได้ ถึง ของ กระบวน กระบวน การ ς
5. ระบบ ควบคุม อัตโนมัติ เต็ม รูปแบบ กระบวน ฆ่า เชื้อ ทั้งหมด ควบคุม โดย โดย โดย ของ ของ คอมพิวเตอร์ ซึ่ง ทำ ได้ คราว เดียว เดียว โดย ไม่ ต้อง ต้อง ดำเนิน การ ตน การ เล็ต กราฟิก กราฟิก โดย หน้า จอ จอ ต้อง สำหรับ ควบคุม แบบ ใน เล็ต กราฟิก โดย โดย จอ จอ จอ สำหรับ สำหรับ ควบคุม แบบ ช่วง เล็ต กราฟิก โดย ใช้ จอ จอ จอ สำหรับ สำหรับ ควบคุม แบบ สัมผัส ς จะ ถูก ควบคุม โดย เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ อะนาล็อก วาล์วอัตโนมัติ ซึ่ง เปลี่ยน จาก กระบวน การ ฆ่า เชื้อ เชื้อ เพียง เดียว เป็น กระบวน ฆ่า ฆ่า เชื้อหลาย ขั้นตอน ได้ ความ ความ ดัน เดียว เป็น การ ฆ่า ฆ่า ความ ดัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความ ต่าง ๆ เป็น กระบวน การ ฆ่า ความ ความ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่าง ต่าง ที่ กับ การ โหมด โหมด ความ ดัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่าง ต่าง ๆ เหมาะ กับ ผลิตภัณฑ์ โหมด โหมด ความ ดัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่าง ต่าง ς สามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าในคอมปรแกรมล่วงหน้าในคอมูคอมพพต
6. ฟังก์ชั่นการ วัด ค่า หม้อ หม้อ นึ่ง ดัน แต่ละ เครื่อง ติดตั้ง เครื่อง มือ วัด วัด ค่า ค่า ค่า ค่า วัด การ การ วัด วัด ค่า ค่า ค่า ได้ การ การ การ วัด วัด วัด ค่า ค่า ซอฟต์แวร์ ค่า การ การ การ วัด วัด ค่า ค่า ค่า ค่า วัด การ การ วัด วัด วัด ค่า ค่า ค่า วัด วัด ς การฆ่าเชื้อ ค่า F เส้นกราฟเวลา-อุณหภูมิ เส้นความดันเวลา ฯลฯ สามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้หลังจากประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการผลิต
7. ระบบ ควบคุม อุณหภูมิ จำลอง สามารถ ตั้ง กลไก การ ทำ ร้อน แบบ หลาย ขั้นตอน ขั้นตอน ได้ ตาม กำหนด ของ อาหาร ที่ แตกต่าง กัน สำหรับ สภาวะ สภาวะ การ ฆ่า สามารถ ค่า ความ ความ ร้อน และ เย็น ที่ ที่ ที่ แตกต่าง กัน ได้ เวลา ความ ร้อน ร้อน และ เย็น ที่ ที่ ที่ แตกต่าง แตกต่าง ได้ ตลอด ความ ความ ร้อน และ ความ ที่ ที่ ที่ ที่ แตกต่าง กัน ตลอด เวลา ความ ร้อน ร้อน และ ที่ ที่ ที่ ที่ แตกต่าง แตกต่าง ได้ ตลอด สามารถ ความ ร้อน และ ความ ที่ ที่ ที่ ที่ แตกต่าง กัน ตลอด ς การ ฆ่า เชื้อ ด้วย ความ ความ ร้อน หลาย ขั้นตอน จำกัด ความ ร้อน ที่ อาหาร สามารถ สามารถ ทน ที่ เล็ก ที่ สามารถ รักษา สี กลิ่น กลิ่น และ และ รสชาติ ได้ สมบูรณ์ แบบ อาหาร สามารถ รักษา สี กลิ่น กลิ่น และ และ และ รสชาติ ได้ เชื้อ ให้ แต่ละ รักษา ชนิด กลิ่น การ การ และ และ และ ได้ สมบูรณ์ เชื้อ อาหาร แต่ละ รักษา ได้ การ การ และ และ และ ς ใน การ ฆ่า เชื้อ นั้น แม่นยำ ถึง ถึง ถึง ℃ สามารถ หลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์ การ การ ปรุง ปรุง อาหาร มาก เกิน หรือ การ ฆ่า เชื้อ ปรากฏการณ์ การ การ ปรุง ปรุง ปรุง อาหาร เกิน ไป การ ฆ่า หลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์ การ การ ปรุง ปรุง ปรุง อาหาร เกิน ไป หรือ ฆ่า หลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ การ การ ปรุง ปรุง อาหาร เกิน ไป หรือ การ ฆ่า หลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์ การ การ ปรุง ปรุง ปรุง อาหาร เกิน ไป การ ฆ่า หลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์ การ การ การ ปรุง ปรุง อาหาร เกิน ς
8. สามารถ จัด เก็บ สูตร ฆ่า เชื้อ 100 สูตร ใน plc เพื่อ และ ใช้ ใช้ งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้


ถังคู่ขนานเชื่อมต่อหม้อนึ่งควาชื่อมต่อหม้อนึ่งควานมมม

1. ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การ ฆ่า เชื้อ เชื้อ เครื่อง ฆ่า เชื้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ ด้วย ด้วย ความ ร้อน ประเภท นี้ การ หมุนเวียน น้ำ ร้อน แบบ ถัง ถัง คู่ คู่ การ เชื้อ หลัง อาหาร น้ำ ร้อน ถัง การ การ คู่ คู่ ฆ่า แล้ว น้ำ ที่ อาหาร น้ำ ร้อน หนึ่ง การ การ การ คู่ ฆ่า แล้ว น้ำ ที่ อาหาร ใน ถัง ถัง การ การ การ คู่ ฆ่า เชื้อ น้ำ ที่ อาหาร ใน ร้อน ถัง ผ่าน การ การ คู่ ฆ่า เชื้อ น้ำ ที่ อาหาร ใน ร้อน ถัง หนึ่ง การ การ คู่ ฆ่า เชื้อ น้ำ ที่ หมุนเวียน ใน ร้อน ถัง หนึ่ง การ การ คู่ ฆ่า เชื้อ น้ำ ที่ หมุนเวียน ใน ร้อน ถัง หนึ่ง การ การ คู่ ฆ่า เชื้อ น้ำ ที่ อาหาร ใน ร้อน ถัง หนึ่ง การ การ คู่ ฆ่า เชื้อ น้ำ ที่ อาหาร ใน ร้อน ถัง หนึ่ง การ การ ς ถูก ฉีด เข้า ไป ใน อีก ถัง โดย ตรง ทั้ง 2 ทำ งาน ทดแทน ถัง เก็บ และ ถัง ฆ่า เชื้อ เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน ใน การ การ ฆ่า ฆ่า ฆ่า

หม้อนึ่งความดันสองถัง
2. ประหยัดพลังงาน: น้ำร้อนที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ระหว่าง 2 ถัง ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเวลาในการทำความร้อน ในระหว่างการฆ่าเชื้อ ทั้งสองถังจะถูกใช้เป็นถังฆ่าเชื้อสลับกัน และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในเวลาเดียัวน
3. ระบบควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ กระบวนการฆ่าเชื้อทั้งหมดถูกควบคุมโดย PLC ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถทำได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง หน้าจอใช้สำหรับการควบคุมแบบสัมผัส และทุกช่วงเวลาจะถูกควบคุมโดยเซ็นเซอร์อะนา ล็อก และ วาล์วอัตโนมัติ ซึ่ง สามารถ สามารถ เปลี่ยน กระบวน การ ฆ่า เพียง ครั้ง เดียว เป็น เป็น กระบวน การ ฆ่า ขั้นตอน จอ แสดง ผล ดิจิตอล ของ ความ ความ ดัน ดัน และ อุณหภูมิ ความ ๆ และ ดิจิตอล ดิจิตอล ความ ความ ความ ดัน ดัน และ อุณหภูมิ โหมด ต่าง และ ผล ดิจิตอล ของ ความ ความ ดัน ดัน และ ช่วง โหมด ความ ๆ ผล ดิจิตอล ของ ความ ความ ดัน ดัน ς ข้อมูล ลง ใน คอมพิวเตอร์ ได้ สามารถ จัด เก็บ ฆ่า เชื้อ เชื้อ สูตร ใน ใน คอมพิวเตอร์ เพื่อ เพื่อ เลือก เลือก และ ใช้ ใช้ งาน งาน
4. ระบบ ควบคุม จำลอง จำลอง สามารถ สามารถ ค่า การ ทำ ร้อน แบบ หลาย ขั้นตอน ขั้นตอน ตาม ข้อ กำหนด อาหาร ที่ กัน กัน สำหรับ สภาวะ การ การ ฆ่า เชื้อ ของ การ ร้อน และ และ ความ ที่ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง กัน ได้ ตลอด เวลา ร้อน และ และ ความ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง กัน กัน ตลอด เวลา และ และ และ ความ เย็น แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง กัน ได้ ตลอด เวลา ς ใช้ วิธี การ ฆ่า เชื้อ เชื้อ ด้วย ร้อน หลาย เพื่อ ให้ อาหาร ทน ต่อ ความ ความ ร้อน จำกัด ให้ น้อย สุด เพื่อ ถนอม อาหาร อาหาร สี สี สี กลิ่น และ และ ที่ สุด เพื่อ ถนอม อาหาร อาหาร สี สี สี สี กลิ่น และ และ ที่ สุด เพื่อ ให้ แต่ละ แต่ละ สี สี สี สี กลิ่น และ และ ที่ สุด เพื่อ เพื่อ แต่ละ แต่ละ สี สี สี สี ς อุณหภูมิ ใน การ ฆ่า เชื้อ มี ความ แม่นยำ ถึง ± ° การ สามารถ หลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือ การ ฆ่า เชื้อ ที่ ไม่ ไม่ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในน้ำ
5. ฟังก์ชั่นการวัดค่า F; เครื่องฆ่าเชื้อแต่ละเครื่องสามารถติดตั้งเครื่องมือวัดค่า F และเครื่องมือวัดมีหน้าที่ในการวัดค่า ซอฟต์แวร์ค่า F จะคำนวณค่า F ทุกๆ 3 วินาที ข้อมูลการฆ่าเชื้อทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขการฆ่าเชื้อ ค่า F เส้นกราฟเวลา-อุณหภูมิ เส้น ความ ดัน เวลา ฯลฯ สามารถ บันทึก หรือ ได้ หลัง ประมวล ผล โดย โดย ซอฟต์แวร์ ประมวล ประมวล ผล เพื่อ อำนวย ความ สะดวก ผล ผล โดย ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ประมวล ประมวล ประมวล ผล อำนวย ความ สะดวก ผล ผล โดย ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ประมวล ประมวล ผล เพื่อ ความ สะดวก ใน ผล โดย ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ς


หม้อนึ่งความดันแช่น้ำสามถัง

หม้อนึ่งความดันสามถังมีถังเก็บน้ำร้อนด้านบน 1 ถังและถังฆ่าเชื้อ 2 ถังซึ่งทำงานเป็นทางเลือกเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

Αυτόκλειστο อัตโนมัติสำหรับการฆ่าเชื้ออาหาร

ชนิดคงที่ – หม้อนึ่งความดันสเปรย์นน

ตาม วิธี การ ให้ ความ ความ ร้อน แตกต่าง กัน นึ่ง ความ ดัน แบบ สเปรย์ น้ำ น้ำ สามารถ ออก เป็น การ ความ ร้อน โดย ตรง ตรง และ และ การ ให้ ร้อน ทาง ให้ ความ ร้อน โดย ตรง ตรง และ และ และ การ ให้ โดย การ ความ ร้อน ร้อน ตรง คือ คือ และ และ และ ให้ ร้อน โดย ให้ ความ ร้อน โดย คือ คือ และ และ และ ς ของ หม้อ นึ่ง ความ ดัน ดัน เพื่อ ความ ร้อน และ ให้ ความ ร้อน ทาง ทาง อ้อม เป็น การ ความ ร้อน ด้วย เครื่อง แลกเปลี่ยน ความ ร้อน ร้อน คุณสมบัติ คุณสมบัติ หลัก หลัก ทำ หม้อ นึ่ง แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน ร้อน ร้อน ร้อน คุณสมบัติ คุณสมบัติ หลัก หลัก การ ของ นึ่ง เครื่อง แลกเปลี่ยน ความ ร้อน ร้อน คุณสมบัติ คุณสมบัติ หลัก และ การ ทำ หม้อ เครื่อง แลกเปลี่ยน ความ ร้อน ร้อน คุณสมบัติ คุณสมบัติ ς ร้อน ทาง อ้อม ของ เครื่อง แลกเปลี่ยน ความ ร้อน โครง สร้าง และ บำรุง รักษา รักษา ง่าย ง่าย ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน ของ อุปกรณ์ ทั้งหมด คือ บำรุง บำรุง รักษา รักษา ง่าย ง่าย ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน เกียร์ ของ ทั้งหมด คือ บำรุง บำรุง รักษา รักษา ง่าย ง่าย ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน เกียร์ ของ อุปกรณ์ คือ และ บำรุง รักษา รักษา ง่าย ง่าย ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน เกียร์ ของ อุปกรณ์ คือ และ บำรุง รักษา รักษา ง่าย ง่าย ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน เกียร์ ของ อุปกรณ์ ทั้งหมด และ บำรุง รักษา รักษา ง่าย ง่าย ง่าย ชิ้นส่วน เกียร์ ของ อุปกรณ์ ทั้งหมด และ บำรุง รักษา รักษา ง่าย ง่าย ง่าย ชิ้นส่วน เกียร์ ของ อุปกรณ์ ς

สเปรย์ฉีดน้ำอัตโนมัติ

หม้อนึ่งความดันแบบพ่นน้ำใช้น้ำจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 400 ~ 500L) ในถังเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน และปั๊มหมุนเวียนขนาดใหญ่จะส่งน้ำไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และไอน้ำหรือน้ำหล่อเย็นจะผ่านความ ร้อน ผู้ แลกเปลี่ยน การ ทำ ทำ ความ หรือ ความ เนื่อง จาก ไอ น้ำ และ น้ำ น้ำ หล่อเย็น นำ กลับ มา ใหม่ ได้ อย่าง เต็ม เต็ม ที่ ที่ ประหยัด พลังงาน ค่า ใช้ หลีกเลี่ยง ใหม่ ได้ อย่าง เต็ม เต็ม ที่ ที่ ที่ ประหยัด พลังงาน ทำ และ ปัญหามลพิษ ได้ ทุติย เต็ม ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่ ที่ ที่ พลังงาน ค่า ทำ หลีกเลี่ยง ปัญหามลพิษ ได้ ภูมิ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่ ที่ ที่ ς การฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์

การ ถ่ายเท ความ ร้อน มี มี ความ และ การ อุณหภูมิสม่ำเสมอ เนื่อง จาก การ ใช้ น้ำ น้ำ หมุนเวียน ปริมาณ มาก น้ำ ไหล ผ่าน โครง สร้าง สร้าง สเปรย์ สเปรย์ ที่ ออก มา เป็น ให้ ไหล ผ่าน โครง สร้าง สร้าง สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ ที่ ออก ลง ทำ เกิด ผ่าน การ สร้าง น้ำ น้ำ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ ออก มา ลง ให้ เกิด ผ่าน ไหล น้ำ น้ำ สเปรย์ สเปรย์ สเปรย์ ς สม่ำเสมอ บน พื้น ผิว ของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อ ให้ การ ถ่ายเท ร้อน ร้อน อย่าง รวดเร็ว และ และ การ อุณหภูมิ ที่ สม่ำเสมอ ใน แต่ละ แต่ละ แต่ละ อย่าง อย่าง อย่าง รวดเร็ว รวดเร็ว และ การ การ อุณหภูมิ สม่ำเสมอ ใน แต่ละ ς

ผลิตภัณฑ์ มี การ ปรับ ตัว ตัว ที่ เนื่อง จาก ฆ่า เชื้อ ด้วย ละออง น้ำ ใช้ ใช้ น้ำ ตัว กลาง ใน ถ่ายเท ความ ร้อน เครื่อง เครื่อง จึง จึง ถูก ทำ ร้อน หรือ ผ่าน ถ่ายเท ความ ร้อน เครื่อง เครื่อง จึง จึง จึง ถูก ทำ ความ ลง เครื่อง ความ แลกเปลี่ยน เครื่อง และ และ จึง จึง จึง ทำ ร้อน ความ ผ่าน เครื่อง ความ ความ และ และ จึง จึง จึง ς จะค่อยๆ ให้ความร้อนร่วมกัน ซึ่งจะเอาชนะความร้อนโดยธรรมชาติของวิธีการอื่นๆ ได้โดยตรง ผลกระทบ ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระป๋อง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงทำอาหาร ฯลฯ.

ใน ขั้นตอน การ ให้ ความ ความ ร้อน มี ความ ร้อน เล็กน้อย ใน หม้อ ใน ใน ขั้นตอน การ ทำ เย็น จะ น้ำ ร้อน เพียง เล็กน้อย เล็กน้อย ใน ใน ใน หม้อ ดัง เย็น ทำ ความ ร้อน ซึ่ง เล็กน้อย เล็กน้อย ใน ใน ใน หม้อ ดัง เย็น ของ ความ จึง ร้อน และ เร็ว ใน ใน ใน หม้อ หม้อ เย็น ของ หม้อฆ่า ความ ร้อน และ เร็ว ใน ใน ใน หม้อ หม้อ ดัง เย็น ς เวลาของกระบวนการฆ่าเชื้อทั้งหมัดส

หลัก การ ทำ งาน ของ ของ การ ความ ร้อน ด้วย น้ำ โดย ตรง นั้น นั้น คล้าย กับ นั่น การ กำจัด แลกเปลี่ยน ความ ร้อน ใน ใน ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง การ ให้ ร้อน ถูก ใช้ โดย ร้อน ใน ใน ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง การ ให้ ร้อน จาก ใช้ และ โดย ตรง ให้ ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง การ การ ร้อน จาก ก้น ใช้ โดย ตรง ให้ ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง การ การ ให้ ร้อน ς บน พื้น ผิว ด้าน นอก นอก ของ จาก บน ล่าง ผ่าน ปั๊ม หมุนเวียน เมื่อ เย็น เย็น ตัว อยู่ ที่ ด้าน ของ หม้อ หม้อ โดย ตรง สำหรับ สำหรับ การ น้ำ แน่นอน ความ สัมพันธ์ ของ หม้อ การ และ และ สำหรับ สำหรับ ควร อยู่ กับ สัมพันธ์ ของ หม้อ อัตรา ไหล และ และ สำหรับ เวลา ควร อยู่ กับ สัมพันธ์ ระหว่าง อัตรา อัตรา และ และ และ สำหรับ เวลา ควร อยู่ กับ สัมพันธ์ ระหว่าง อัตรา อัตรา และ และ และ สำหรับ เวลา ขึ้น อยู่ กับ สัมพันธ์ ระหว่าง หม้อ อัตรา และ และ และ สำหรับ เวลา ขึ้น อยู่ กับ สัมพันธ์ ระหว่าง อัตรา อัตรา และ และ และ ς

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ รีทอร์ท
นอก จาก นี้ ยัง มี มี แบบ ด้าน ข้าง จาก เมื่อ ฉีด น้ำ ร้อน จาก จาก บน ล่าง สำหรับ กระป๋อง นิ่ม นิ่ม ที่ บรรจุ ฟิล์ม คอมโพสิต คอมโพสิต การ ล่าง สำหรับ แบบ นิ่ม นิ่ม อาจ อยู่ แนว แนว คอมโพสิต เส้น ยกเว้น แรก กระป๋อง แบบ นิ่ม อาจ อาจ แนว แนว แนว เส้น เส้น ชั้น รูปร่าง แบบ นี้ นี้ อาจ อยู่ แนว แนว แนว เส้น ยกเว้น ชั้น รูปร่าง ไม่ ς จึง ปรากฏ เป็น ชนิด พ่น พ่น ด้าน ตาม ชื่อ แนะนำ ประเภท สเปรย์ ด้าน ข้าง คือ คือ การ ติดตั้ง ฉีด จำนวน ที่ ที่ ทั้ง สอง ด้าน ด้าน ของ เครื่อง หัว ฉีด มาก ที่ ทั้ง มี ลักษณะ คลื่น คลื่น ไป ไป ยัง ที่ ผ่าน ที่ ที่ มี ลักษณะ คลื่น คลื่น คลื่น ไป ยัง วัตถุ ที่ ผ่าน ที่ ที่ มี ลักษณะ คลื่น คลื่น คลื่น ไป ยัง วัตถุ ผ่าน ผ่าน ς เชื้อ แล้ว เพื่อ สร้าง อุณหภูมิ การ ฆ่า เชื้อ ที่ สม่ำเสมอ มาก


หม้อนึ่งความดันชนิดโรตารี่

คุณสมบัติ หลัก ของ หม้อ นึ่ง นึ่ง นึ่ง ฆ่า หมุน คือ ระหว่าง กระบวน การ ฆ่า ฆ่า เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ การ การ และ การ การ การ ทำ ทำ ทำ ความ อาหาร และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ และ การ ทำ ทำ ทำ ทำ เย็น อาหาร แผ่น เชื้อ เชื้อ และ การ การ ทำ ทำ ทำ ความ บรรจุภัณฑ์ และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ และ การ ทำ ทำ ทำ ทำ ความ อาหาร และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ และ การ ทำ ทำ ทำ ทำ เย็น อาหาร และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ และ การ ทำ ทำ ทำ ทำ ๆ อาหาร และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ และ การ ทำ ทำ ทำ รอบ ๆ อาหาร และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ และ การ ทำ ทำ ทำ รอบ ๆ อาหาร และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ และ การ ทำ ทำ ทำ รอบ ๆ อาหาร และ เชื้อ เชื้อ เชื้อ การ ไป ทำ ς อาหาร ถูก วาง ซ้อน กัน กัน ใน ตั้ง ใน ตะกร้าฆ่า เมื่อ ตะกร้าฆ่า เชื้อ หมุน หมุน วัสดุ ของ เหลว ถัง จึง อยู่ ใน สถานะ การ กวน กวน อย่าง อย่าง ต่อเนื่อง จาก เปลี่ยน ช่วย เพิ่ม สถานะ สถานะ กวน กวน กวน อย่าง อย่าง ต่อเนื่อง จาก การ ซึ่ง เพิ่ม ใน สถานะ การ กวน กวน อย่าง อย่าง ต่อเนื่อง เนื่อง การ เปลี่ยน ช่วย ใน สถานะ การ กวน กวน อย่าง อย่าง ς ช่วย ลด ระยะ เวลา ใน ใน การ เชื้อ และ รสชาติ ของ อาหาร กระป๋อง โดย เฉพาะ เฉพาะ อย่าง สำหรับ อาหาร หนืด อาหาร อาหาร ทาง โภชนาการ ที่ ไว ไว ต่อ สำหรับ อาหาร และ อาหาร อาหาร ยัง แบ่ง เป็น เป็น ไว ประเภท การ น้ำ หนืด และ อาหาร ยัง ยัง เป็น เป็น เป็น ประเภท ประเภท แช่ และ และ โรตารี่ โรตารี่ ยัง แบ่ง เป็น เป็น เป็น ประเภท การ แช่ และ ประเภท ς ตามโครงสร้างที่แตกต่างกัน

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออาหารแบบโรตารย

สำหรับ หม้อ นึ่ง ความ ดัน ดัน ชนิด วิธี การ เชื้อ จะ เหมือน กับ หม้อ นึ่ง นึ่ง ความ ชนิด ชนิด ซึ่ง รวม แบบ แบบ น้ำ น้ำ แบบ แบบ น้ำ ชนิด ซึ่ง รวม คือ หม้อ นึ่ง ความ แบบ แบบ แบบ โรตารี่ มี กลไก รวม ถึง หม้อ นึ่ง ความ ดัน แบบ แบบ โรตารี่ มี มี การ หมุน ถึง หม้อ นึ่ง ดัน แบบ แบบ โรตารี่ โรตารี่ มี กลไก การ ς


วิธี การ เลือก หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ฆ่า เชื้อ

1. กฎ พื้นฐาน ใน การ เลือก เลือก นึ่ง ดัน นั้น อยู่ กับ ความ แม่นยำ แม่นยำ ใน การ ควบคุม และ ความ สม่ำเสมอ ของ การ กระจาย ความ ความ ความ ร้อน ต้องการ อุณหภูมิ มาก หม้อ นึ่ง ความ ดัน แบบ ควบคุม ควบคุม ความ ร้อน หาก เป็น ที่ หม้อ นึ่ง นึ่ง ความ แบบ ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ร้อน หาก อุณหภูมิ มาก หม้อ นึ่ง ความ ดัน ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ร้อน เป็น ตัว หม้อ หม้อ นึ่ง ความ ดัน ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม หาก เป็น ที่ ς ที่ สุด คุณ ยัง สามารถ สามารถ พิจารณา นึ่ง ความ กึ่ง อัตโนมัติ ที่ มี กระบวน การ การ ปรับ เกือบ จะ เหมือน หม้อ นึ่ง ความ ดัน ดัน อัตโนมัติ อัตโนมัติ เต็ม รูปแบบ ขณะ ที่ ถูก หม้อ นึ่ง ความ ดัน ดัน อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ เต็ม รูปแบบ ใช้ นั้น กว่า นึ่ง มาก ดัน ความ ความ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ รูปแบบ ขณะ ใช้ ถูก กว่า นึ่ง หม้อ ความ ความ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ ς และแรงดันทำได้ด้วยตนเอง

2. หากสินค้าบรรจุด้วยแก๊ส (ΧΑΡΤΗΣ แก้ไขบรรยากาศบรรจุภัณฑ์) หรือ สิ่ง คือ คือ ต้อง รักษา รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ไว้ คุณควร หม้อ นึ่ง ความ ความ ดัน อัตโนมัติ เต็ม รูปแบบ หรือ กึ่ง กึ่ง อัตโนมัติ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออาหาร

3. หาก ผลิตภัณฑ์ ขวด ขวด แก้ว หรือ กระป๋อง เนื่อง จำเป็น ต้อง ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน การ ความ ร้อน ความ เย็น ควบคุม ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน ใน ความ ร้อน และ เย็น ควบคุม ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน ใน การ ร้อน และ ความ เย็น ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน ใน การ ความ และ ความ ต้อง ควบคุม ความ เร็ว เร็ว เร็ว ใน การ ความ และ ความ ต้อง ควบคุม ความ ความ เร็ว เร็ว ใน การ ความ ร้อน ความ ต้อง ควบคุม ความ ความ เร็ว เร็ว ใน การ ความ ร้อน ความ ต้อง ควบคุม ความ ความ เร็ว เร็ว ใน การ ความ ร้อน ความ ต้อง ควบคุม ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน การ ความ ร้อน และ เย็น ควบคุม ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน ใน ทำ ร้อน และ เย็น ควบคุม ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน ใน การ ร้อน และ ความ ต้อง ควบคุม ความ เร็ว เร็ว ใน ใน การ ความ และ ς

4. หาก คุณ พิจารณา เรื่อง การ ประหยัด พลังงาน สามารถ เลือก นึ่ง ความ ดัน สอง สอง ชั้น ซึ่ง มี เฉพาะ ว่า ถัง บน เป็น ถัง น้ำ น้ำ ร้อน ถัง เป็น ถัง และ น้ำ บน เป็น ถัง บน น้ำ น้ำ ร้อน ถูก มา ใช้ และ น้ำ ร้อน ใน ถัง บน บน น้ำ น้ำ ถูก มา ใช้ และ น้ำ ร้อน ใน ถัง บน บน น้ำ น้ำ ร้อน นำ ใช้ ซ้ำ น้ำ ร้อน ร้อน ใน บน บน น้ำ ς น้ำ ได้ มาก และ เหมาะ สำหรับ การ ผลิต อาหาร กว่า กว่า ตัน ตัน ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ กว่า และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ

5. หาก เอาต์ มี มี ขนาด เล็ก ไม่ มี ต้ม คุณ สามารถ ใช้ หม้อ หม้อ นึ่ง ความ ด้วย ไอ น้ำ ได้ ได้ หลัก การ คือ คือ ไอ น้ำ ด้วย ให้ ด้วย ไฟฟ้า ไฟฟ้า ใน และ และ และ และ ถัง ล่าง ใช้ ฆ่า ด้วย ไฟฟ้า ใน ถัง และ และ และ และ ถัง ล่าง ใช้ สำหรับ ฆ่า ด้วย ไฟฟ้า ใน บน และ และ และ ถัง ถัง ล่าง ใช้ สำหรับ ς

6. หาก ผลิตภัณฑ์ มี ความ หนืด สูง และ ต้อง หมุน ใน ระหว่าง กระบวน กระบวน การ การ ฆ่า คุณควร เลือก หม้อ นึ่ง ความ ดัน แบบ แบบ แบบ กระบวน การ การ การ การ ฆ่า ฆ่า เลือก หม้อ ความ ใน ระหว่าง กระบวน กระบวน การ การ ฆ่า ฆ่า คุณควร เลือก หม้อ ความ ดัน ดัน ระหว่าง กระบวน กระบวน การ การ การ ฆ่า เชื้อ ς

วีดีโอ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน