เครื่องเป่าลมเป่าลมอัตโนมัติ

เครื่องเป่าลมเป่าแห้งเป็นสายการเป่าแห้งอัตโนมัติโดยมีเครื่องเป่าลมหลายชุดอยู่ด้านบนของเครื่องเพื่อเป่าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เครื่องอบแห้งมักจะเชื่อมต่อกับเครื่องทำความสะอาด (เช่น เครื่องซักผ้าฟองอากาศ) ให้แห้งผักและผลไม้ที่สะอาดหรือ เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ เพื่อ ทำ ให้ บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ที่ มี ความ ยืดหยุ่น หลัง จาก การ ฆ่า ฆ่า เชื้อ เชื้อ


เครื่องอบแห้งอัตโนมัติสำหรับบรูงอัตโนมัติสำหรับบรูรภ
เครื่องอบผักอัตโนมัติ
เครื่องอบแห้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกฆ้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกฆ่

เครื่องเป่าลมเป่าลมคืออะไร

เครื่อง เป่า ลม เป่า แห้ง แห้ง เป็น เป่า แห้ง อินไลน์ โดย มี เครื่อง เป่า ลมหลาย ลมหลาย ชุด อยู่ บน ของ เพื่อ เพื่อ เป่า ผลิตภัณฑ์ อย่าง อย่าง ต่อเนื่อง น้ำ ด้าน บน เครื่อง เครื่อง เป่า เป่า ลม อากาศ อากาศ ที่ ที่ มี ตาม ธรรมชาติ เครื่อง เครื่อง เป่า ลม อากาศ อากาศ อากาศ ที่ มี อุณหภูมิ ตาม ธรรมชาติ เครื่อง เครื่อง เป่า ลม อากาศ อากาศ ที่ ที่ มี อุณหภูมิ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ς สถานะ สี และรสชาติของผลิตภัณฑ์และััจะ

สาย พาน ลำเลียง ถูก ตั้ง ตั้ง ค่า หลาย ขั้นตอน ความ ยาว ทั้งหมด ดัง นั้น เมื่อ เมื่อ ผลิตภัณฑ์ จาก ขั้นตอน หนึ่ง ยัง อีก อีก ขั้นตอน หนึ่ง หนึ่ง สาย พาน จาก ขั้นตอน หนึ่ง ยัง ยัง อีก ขั้นตอน หนึ่ง หนึ่ง สาย สาย เคลื่อน ขั้นตอน หนึ่ง ไป ยัง อีก อัตโนมัติ หนึ่ง หนึ่ง สาย สาย ทุก มุม ผลิตภัณฑ์ ไป ยัง ยัง อีก เพื่อ หนึ่ง หนึ่ง สาย ว่า มุม ของ หนึ่ง ไป ยัง อีก อัตโนมัติ หนึ่ง หนึ่ง สาย สาย ว่า มุม ผลิตภัณฑ์ หนึ่ง ยัง ยัง อีก ขั้นตอน หนึ่ง หนึ่ง สาย สาย ทุก ของ หนึ่ง ไป ยัง อีก อัตโนมัติ เพื่อ หนึ่ง หนึ่ง สาย ว่า มุม ผลิตภัณฑ์ หนึ่ง ยัง ยัง อีก ขั้นตอน หนึ่ง หนึ่ง ς โบลเวอร์

เครื่องเป่าลมเป่าลม

เครื่องเป่าลมเป่าทำอะไรบ้าง

เครื่อง เป่า ลม เป่า ได้ รับ การ ออก สำหรับ การ อบ แห้ง ผัก/ผลไม้ อัตโนมัติ และ หลัง การ ฆ่า เชื้อ เชื้อ

1. สำหรับ การ อบ แห้ง ผลิตภัณฑ์ ผัก และ ผลไม้ ทำ ให้ แห้ง เชื่อมต่อ เชื่อมต่อ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ล้าง อากาศ อากาศ ผัก สามารถ เชื่อมต่อ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ล้าง อากาศ อากาศ ผัก ผลไม้ เชื่อมต่อ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ล้าง อากาศ อากาศ ผัก ผลไม้ เชื่อมต่อ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ล้าง อากาศ อากาศ ผัก ผลไม้ เชื่อมต่อ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ล้าง อากาศ อากาศ ผัก ผลไม้ เชื่อมต่อ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ล้าง อากาศ อากาศ ผัก ผลไม้ ได้ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ฟอง อากาศ อากาศ ผัก ผลไม้ ได้ ได้ หลัง จาก ใช้ เครื่อง ฟอง ς

เครื่องเป่าลมเป่าและเครื่องล้างฟ
เครื่อง เป่า ลม เป่า ลม เชื่อมต่อ หลัง จาก เครื่อง ซัก ผ้า ฟอง อากาศ

2. สำหรับ การ แห้ง แห้ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ฆ่า เชื้อ จาก ที่ บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ผ่าน การ ฆ่า เชื้อ เครื่อง พาสเจอร์ไรส์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จะ ถูก ผ่าน การ การ ฆ่า ใน พาสเจอร์ไรส์ แล้ว ซัก จาก ถูก เป่า ลำเลียง การ ฆ่า ใน เครื่อง แล้ว บรรจุภัณฑ์ ซัก จาก นั้น เป่า เป่า ลม ลม เป่า แห้ง เย็น การ ซัก จาก นั้น เป่า เป่า เป่า ลม ลม เป่า แห้ง แห้ง การ ซัก จาก นั้น เป่า เป่า เป่า ลม ลม เป่า แห้ง แห้ง การ ซัก จาก นั้น เป่า เป่า เป่า ลม ลม เป่า แห้ง ς ก่อนบรรจุลงในกล่องเพื่อจัดเก็บแจง่องเพื่อจัดเก็บแจง

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องเป่าลมเป่ม

เครื่อง เป่า ลม เป่า ลม มี ให้ ตาม ความ ของ ลูก ค้า ค้า ทั้ง ความ ความ ยาว เครื่อง ความ กว้าง สาย ลูก ลูก ค้า ทั้ง ทั้ง ความ ความ ความ ยาว ความ กว้าง สาย ลูก ลูก ค้า ทั้ง ทั้ง ทั้ง ความ ความ ยาว เครื่อง กว้าง สาย พานตา ลูก ค้า ทั้ง ทั้ง ทั้ง ς

ชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องเป่าลมเป่าลม
วัสดุสแตนเลส SUS304 เกรดอาหาร
ความยาวเครื่องปรับแต่ง
ความกว้างของสายพานตาข่ายปรับแต่ง
ปริมาณโบลเวอร์ปรับแต่ง
พลังโบลเวอร์0.75 KW/ชุด
ไฟฟ้า380V, 50HZ, 3 φάση หรือปรับแต่งได้
ส่งมอบเครื่องเป่าลมเป่าลมพร้อม่องเป่าลมเป่าลมพร้อม่องเป่าลมเป่าลมพร้อมขบ32

คุณสมบัติของเครื่อง

  1. เครื่องเป่าลมเป่าลมทำจาก สแตนเลส SUS304 เกรดอาหาร เพื่อ อายุ การ ใช้ งาน ที่ ยาวนาน ที่ สุด สอดคล้อง กับ มาตรฐาน สุขอนามัย อาหาร อาหาร อย่าง สมบูรณ์ สมบูรณ์
  2. สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ที่ ยืดหยุ่น สาย พาน ลำเลียง มัก ทำ จาก สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ปกติ ปกติ ς
  3. ความ ยาว ของ เครื่อง สามารถ ปรับ แต่ง ได้ ตาม ต้องการ ของ ลูก ค้า ค้า ค้า
  4. มอเตอร์ของสายพานตาข่ายสามารถปรับความถี่ได้ ดังนั้นเวลาในการลวก/ทำอาหาร/พาสเจอร์ไรส์สามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนความเร็วของสายพาน
  5. ระยะห่างระหว่างเครื่องเป่าลมแตว่างเครื่องเป่าลมแต่ล ความสูงของเครื่องเป่าลมและทิศทาง สามารถปรับได้
  6. สายพานตาข่ายถูกออกแบบมาให้ใช้กับบันได ดังนั้นผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์จะพลิกกลับโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกด้านสัมผัสกับเครื่องเป่าลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เป่าแห้งอย่างทั่วถึง

วิดีโอ สำหรับ การ ทำ ให้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แห้ง หลัง จาก การ ฆ่า เชื้อ

วิดีโอสำหรับการทำให้แห้งของ ผัก

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน