เครื่อง แปร รูป อาหาร ทั่ว ไป และ ขั้น สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ จาก จาก เนื้อ สัตว์ ผัก และ ผลไม้ ผลไม้, Κ.λπ..


เครื่องแปรรูปเนื้อสัตว์

หมวด หมู่ เครื่อง แปร รูป เนื้อ สัตว์ ประกอบ ด้วย หลัก สำหรับ การ แปร รูป รูป เนื้อ สัตว์ สัตว์

เครื่องบดเชิงพาณิชย์
เครื่องบดเนื้อ
แก้วสูญญากาศเนื้อ
แก้วสูญญากาศเนื้อ
ที่ตัดชาม ที่สับชาม
ชามสับ

เครื่องแปรรูปผักและผลไม้

หมวด หมู่ เครื่อง แปร รูป ผัก และ ผลไม้ รวม อุปกรณ์ หลัก สำหรับ การ แปร รูป รูป ผัก และ และ ผลไม้

เครื่องซักผ้าลูกกลิ้งแปรงสำหรับผ
เครื่องซักผ้าแปรงลูกกลิ้ง
เครื่องทำฟองสบู่ผัก
เครื่องซักผ้าฟองสบู่
เครื่องล้างฟองขนาดเล็กสำหรับผักกม
เครื่องซักผ้าขนาดเล็ก


เครื่องทำอาหารทั่วไป

เครื่อง ทำ อาหาร ทั่ว ไป ที่ สามารถ ใช้ กับ อาหาร ต่าง ๆ เป็น อุปกรณ์ แปร แปร รูป อาหาร อาหาร สากล

เครื่องลวก เครื่องพาสเจอร์ไรซ์
เครื่องลวก
เครื่องเป่าลมเป่าลมอัตโนมัติ
เครื่องเป่าลมเป่าลม
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
เลื่อนไปด้านบน