เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ สาย พาน เป็น เครื่อง ผนึก สูญญากาศ ห้อง ห้อง ที่ ใช้ สาย สาย พาน ลำเลียง บรรจุภัณฑ์ เข้า และ ออก จาก ที่ ที่ ใช้ ใช้ สาย สาย สาย พาน บรรจุภัณฑ์ เข้า และ ห้อง ห้อง ที่ ที่ ใช้ ใช้ สาย สาย พาน ลำเลียง บรรจุภัณฑ์ และ ออก ห้อง ที่ ที่ ใช้ ใช้ สาย ς

 • ความยาวแถบซีล: 1000/1100 χλστ.
 • ปริมาณแถบปิดผนึก: 1 แถบปิดผนึกสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ 42 ซม., เครื่องซีลแถบปิดผนึก 2 ชิ้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ 25 ซม.
 • ปั๊มสุญญากาศ: ปั๊มสุญญากาศ BUSCH หรือปั๊มสุญญากาศแบรนด์จีน 100 หรือ 200 ลบ.ม./ชม.
 • การควบคุมโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์
 • สแตนเลส SUS304
 • มุม แผ่น ทำ งาน สามารถ ปรับ ได้ ซึ่ง สะดวก การ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ที่ มี ของ ของ เหลว มาก มาก ขึ้น

สารบัญ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน แนะนำ โดย ย่อ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน พาน บริษัท ยี่เต๋อแมชชีนเนอรี่ จำกัด เป็น เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ ใน ใน ห้อง หนึ่ง ที่ สาย พาน ลำเลียง แบบ หมุน เพื่อ เพื่อ ขนส่ง กระเป๋า ไป ใน สูญญากาศ แล้ว แล้ว หมุน หมุน เพื่อ เพื่อ ขนส่ง กระเป๋า ไป ใน สูญญากาศ แล้ว แล้ว หมุน หมุน เพื่อ ขนส่ง ขนส่ง กระเป๋า ไป ห้อง สูญญากาศ แล้ว ออก หมุน หมุน เพื่อ ขนส่ง ขนส่ง เข้า ไป ห้อง สูญญากาศ แล้ว แบบ หมุน เพื่อ เพื่อ ขนส่ง ขนส่ง ς กาศ และ ความ ร้อน เสร็จ สิ้น ใน ห้อง งาน โดย ปั๊ม สุญญากาศ และ ชุด ประกอบ ประกอบ เครื่อง ทำ ความ ความ ร้อน

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน สามารถ สำหรับ การ ปิด ผนึก สูญญากาศ สูญญากาศ ของ ของ ของ ถุงสูญญากาศกระเป๋าโต้กลับ ของวัสดุต่างๆ รวมทั้ง PET, PA, PE, อลูมิเนียมฟอยล์ และกระเป๋าวัสม.

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย
เครื่องพร้อมแถบซีล 1 อัน
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย
เครื่องที่มีแถบปิดผนึก 2 อัน
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย

ข้อมูล จำเพาะ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน พาน

เครื่องบรรจุสูญญากาศแบบต่อเนื่องแบบสายพานแบบปกติมี 4 รุ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านความยาวของแท่งปิดผนึก (100 ซม., 110 ซม.) และปริมาณแท่งปิดผนึก (1 PC, 2 PCs ) โปรด เลือก ที่ ที่ เหมาะสม ตาม ขนาด บรรจุภัณฑ์ ของ คุณ คุณ ความยาวกระเป๋าสูงสุดสามารถปรับแง฀สูงสุดสามารถปรับแง.

หมายเลขรุ่นLDZ1000/1SLDZ1000/2SLDZ1100/1SLDZ1100/2S
ความยาวแถบปิดผนึก1,000 μ.1,000 μ.1100 μ.1100 μ.
จำนวนแถบปิดผนึก1 ชิ้น2 ชิ้น1 ชิ้น2 ชิ้น
แม็กซ์ ความยาวกระเป๋า420 μ.270 μ.420 μ.270 μ.
ขนาดเครื่อง1900*1500*1300 £.1900*1600*1300 £.2000*1500*1300 £.2000*1600*1300 £.
ราคา: เริ่มต้นที่ 7000 USD, ราคา FOB

LDZ1000/1S และ LDZ1100/1S

สำหรับ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ พาน ที่ ที่ มี แถบ ปิด ผนึก ผนึก เรา ตั้ง ตั้ง ตั้ง ชื่อ พาน ที่ ที่ ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ชื่อ ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว ยาว สูงสุดของบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่มง1. แต่ เรา สามารถ ปรับ แต่ง ได้ หาก ต้องการ ให้ กว่า นั้น อีก เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย

เครื่องพร้อมแถบซีล 1 อัน

LDZ1000/2S และ LDZ1100/2S

สำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบต่อเนื่องแบบสายพานที่มีแถบปิดผนึก 2 อัน เราตั้งชื่อว่า LDZ1000/2S (แถบซีลยาว 1,000 มม.) และ LDZ1100/2S (แถบซีล 1100 มม.) ความยาวบรรจุ ภัณฑ์สูงสุดสำหรับเครื่องมาตรฐามม270. แต่ เรา สามารถ ปรับ แต่ง ได้ หาก ต้องการ ให้ กว่า นั้น อีก เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย

เครื่องที่มีแถบปิดผนึก 2 อัน

วีดีโอ

คุณสมบัติ ของ เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน พาน

 • เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ทำ มา จาก สแตนเลส อย่าง สมบูรณ์ ความ ทนทาน สูง สุด และ สุขอนามัย สุขอนามัย ของ ของ อาหาร อาหาร
 • ดีไซน์ถูกสุขอนามัย ทำความสะอาดง่ย
 • มุม ของ โต๊ะ โต๊ะ โต๊ะ การ การ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ประเภท ประเภท ต่าง ๆ ด้วย ของ ของ เหลว เหลว เหลว ใน การ การ การ บรรจุ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ประเภท ต่าง ๆ ด้วย ของ ของ ของ เหลว
 • ทำ ความ สะอาด สาย พาน ลำเลียง ง่าย ๆ ด้วย ล้าง น้ำ อย่าง ง่าย ง่าย ง่าย
 • ปั๊ม สุญญากาศ ประสิทธิภาพ สูง แบรนด์ เสริม ของ เยอรมนี เช่น เช่น หรือ ปั๊ม สุญญากาศ แบรนด์ แบรนด์ จีน จีน จีน จีน จีน จีน จีน จีน จีน จีน แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์
 • ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์และกมโครคอมพิวเตอร์และกลจงอมพิวเตอร์และกลจ
 • ระบบ ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ งาน ง่าย พร้อม ตัว การ ตั้ง ค่า หลาย หลาย โปรแกรม โปรแกรม
 • ห่วง โซ่สแตนเลสตรง ตาม ข้อ กำหนด ด้าน สุขอนามัย อาหาร และ รับรอง คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์
 • เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเคลื่อนที
 • คุณลักษณะ ที่ ดี ที่ สุด สุด และ ที่ สะดวก สุด ของ เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ แบบ ต่อเนื่อง สาย พาน คือ พาน ลำเลียง แบบ หมุน หมุน ช่วย ช่วย ให้ สามารถ กัน เป็น ลำเลียง พาน ลำเลียง แบบ หมุน หมุน ช่วย ช่วย ช่วย ให้ สามารถ ทำ พาน หลัก ลำเลียง เพื่อ หมุน สำเร็จ สำเร็จ ช่วย ช่วย ช่วย สามารถ กัน ทำ ลำเลียง หลัก ลำเลียง รวบรวม สำเร็จ สำเร็จ ช่วย ช่วย ς ในถุงและใส่ถุงในตำแหน่งที่ถูกตถุงในตำแหน่งที่ถูกี่ถูกตถุงในตำแหน่งที่ถูกตถข
 • ใช้ได้กับโรงงานผลิตจำนวนมาก

องค์ประกอบหลัก

เครื่องบรรจุสูญญากาศแบบต่อเนื่อยญากาศแบบต่อเนื่อย

เครื่อง นี้ สามารถ บรรจุ ถุง สูญญากาศ ต่อ ชั่วโมง ได้ อย่างไร อย่างไร อย่างไร อย่างไร อย่างไร อย่างไร สามารถ สามารถ บรรจุ บรรจุ บรรจุ สูญญากาศ สูญญากาศ ชั่วโมง ชั่วโมง ได้ สามารถ สามารถ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ

ความ จุ ของ เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง สาย พาน 2-3 รอบ ต่อนาที ความ จุ ถูก โดย ขนาด บรรจุภัณฑ์ ของ คุณ คุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีขนาดบรูจุภัน 18*30 μ. ด้านปิดผนึก 18 ซม. และความยาวกระเป๋า 30 ซม.. เครื่อง ที่ เหมาะ สม คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ ด้าน ด้าน ด้าน ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง ล่าง:

ขนาดกระเป๋า18*30 μ.18*30 μ.
รุ่นเครื่องLDZ1000/1SLDZ1100/1S
ชิ้นกระเป๋าต่อรอบ5 ชิ้น6 ชิ้น
รอบต่อนาที2-32-3
แพ็คต่อนาที10-1512-18
แพ็คต่อชั่วโมง600-900720-1080

และถ้าขนาดกระเป๋าของคุณคือ 18*20 μ., เครื่อง บรรจุ พร้อม พร้อม แถบ ปิด ผนึก 2 อัน (LDZ1000/2S, LDZ1100/2S) ถูก ไป ใช้ กับ กับ เพิ่มความเร็วในการบรรจุเป็นสองเท.

การ ประยุกต์ ใช้ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน

LDZ ซีรีส์เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากายรรจุภัณฑ์สูญญากาย เป็น เครื่อง ซีลปากถุง สุญญากาศ แบบ ห้อง ทั่ว และ เครื่อง แบบ สุญญากาศ สำหรับ เครื่อง เครื่อง สุญญากาศ สุญญากาศ และ สุญญากาศ แบบ รีทอร์ท ผลิตภัณฑ์ ภาย ภาย ใน เครื่อง เครื่อง สุญญากาศ ς

 1. ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ไส้กรอก เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อกวาง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อาหารทะเลและปลา ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชีส อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ
 2. เครื่อง นี้ ยัง เป็น อุปกรณ์ อุปกรณ์ ที่ สำหรับ การ บรรจุ ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ ไม่ ไม่ ใช่ อาหาร เช่น มือ แพทย์ อุปกรณ์ ห้อง ปฏิบัติ การ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน รถ รถ ยนต์ เครื่อง ที่ แม่นยำ สูง ปฏิบัติ ปฏิบัติ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน รถ รถ ยนต์ เครื่อง จักร ความ สูง ห้อง ปฏิบัติ การ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน รถ รถ ยนต์ ชิ้นส่วน จักร ที่ แม่นยำ ห้อง ปฏิบัติ การ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วน รถ รถ ς สุขลักษณะ และป้องกันสนิมสำหูับผละป้องกันสนิมสำหูับผละป้องกันสนิมสำหูับผูลลนจจจจจะัััะะตะัักษณะ.
โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศสำหรับเนื้อสูญญากาศสำหรับเนื้อสูญญากาศสำหรับเนื้อสัต
เครื่องบรรจุปลา
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศสำหรับปลาและอา฀ะอา
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ผักและผลไมู
ผลิตบรรจุภัณฑ์สูญญากาศทางการเกษต
เครื่องบรรจุภัณฑ์นมและชีส
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศสำหรับชีสและนม
เครื่องบรรจุอาหารสำเร็จรูป
เบเกอรี่ อาหาร พร้อม รับประทาน และ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ อาหาร อื่น ๆ ๆ
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศทางการแพทย์แผะ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน