เครื่องปิดผนึกถาดบรรจุภัณฑ์บรรยยกครื่องปิดผนึกถาดบรรจุภัณฑ์บรรยย

เครื่องซีลถาดเครื่องบรรจุภัณฑ์าดเครื่องบรรจุภัณฑ์บย

เรา ผลิต และ จำหน่าย เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ด้วย ข้อ และ ราคา ที่ แตกต่าง แตกต่าง กัน กรุณา กรุณา ให้ ทราบ ถึง ความ ต้องการ บรรจุภัณฑ์ แตกต่าง กัน กัน กรุณา แจ้ง เรา ถึง ความ ต้องการ บรรจุภัณฑ์ แตกต่าง ขนาด กัน กรุณา แจ้ง ให้ ทราบ ความ ความ สามารถ จัดหา บรรจุภัณฑ์ กัน กัน กรุณา แจ้ง เรา ถึง เรา ต้องการ สามารถ จัดหา บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ แจ้ง เรา ς

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ χάρτης ของ เรา ทั้งหมด มี คุณสมบัติ สำหรับ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ปิดผนึกสูญญากาศ บรรจุภัณฑ์และ ปิดผนึกเท่านั้น บรรจุภัณฑ์


เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาย

เครื่อง ปิด ผนึก ถาด ตั้ง โต๊ะ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง
เครื่องซีลถาดตั้งโต๊ะ ΧΑΡΤΗΣ ΧΑΡΤΗΣ200
เครื่องซีลถาดเครื่องบรรจุภัณา์บย420
เครื่องบรรจุแนวตั้ง ΧΑΡΤΗΣ
เครื่องซีลถาดเครื่องบรรจุภัณฑ์าดเครื่องบรรจุภัณฑ์บย
เครื่องซีลปากถุงแบบหมุน ΧΑΡΤΗΣ แบบต่อเง
เครื่อง ซีลถาด เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง อัตโนมัติ
เครื่องอินไลน์ ΧΑΡΤΗΣ MAP500/MAP500S
เครื่องซีลถาดบรรจุภัณฑ์บรรยากายากาาดบรรจุภัณฑ์บรรยากาาดบรรจุภัณฑ์บรรยากายดป
เครื่องซีลถาดแบบหมุน ΧΑΡΤΗΣ ΧΑΡΤΗΣ400
เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศเทอร์โม
เทอร์โมฟอร์ม ΧΑΡΤΗΣ
เครื่องจักร

สารบัญ

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ ΧΑΡΤΗΣ คืออะ๹

MAP modified atmosphere packgaing เป็นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารโดยการเปลี่ยนองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศมักใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารสด เช่น เนื้อวัว เนื้อ หมู สัตว์ ปีก ปลา และ อาหาร ทะเล ผัก และ สัตว์ สัตว์ ปีก และ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก ที่ บ่ม บ่ม บ่ม ผลไม้ สัตว์ ปีก ปีก และ และ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก บ่ม บ่ม บ่ม ผลไม้ สัตว์ สัตว์ ปีก ปีก และ และ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก บ่ม บ่ม บ่ม ผลไม้ สัตว์ สัตว์ ปีก และ และ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ς

เป้า หมาย สูง สุด ของ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ การ รักษา รสชาติ รส และ สี ดั้งเดิม ดั้งเดิม เป็น และ สด ใหม่ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร อยู่ อยู่ ได้ ได้ นาน ขึ้น โดย ต้อง กัน ผลิตภัณฑ์ อาหาร คุณลักษณะ อยู่ อยู่ ได้ ได้ ได้ นาน ขึ้น ไม่ เติม กัน ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ นี้ ให้ ให้ ได้ ได้ ได้ นาน ขึ้น ต้อง กัน บูด อาหาร คุณลักษณะ ทำ ให้ ให้ ได้ ได้ ς สด

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

ΧΑΡΤΗΣ เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปล

ใน ฐานะ ผู้ ให้ บริการ โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ อาหาร ระดับ อาชีพ เรา ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ประเภท ต่อ ไป นี้ นี้ นี้ นี้ เรา ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ต่อ ต่อ ไป นี้:

 1. เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แนว ตั้ง ตั้ง ตั้ง และ และ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง ตรง ตรง ตรง กัน กัน กัน กัน ข้าม เครื่อง เครื่อง เครื่อง สำหรับ ข้อมูล จำเพาะ คุณสมบัติ ของ เครื่อง โปรด กัน กัน ข้าม เครื่อง เครื่อง เครื่อง สำหรับ ข้อมูล และ คุณสมบัติ ของ เครื่อง โปรด กัน กัน ข้าม เครื่อง เครื่อง สำหรับ สำหรับ ข้อมูล และ คุณสมบัติ ของ เครื่อง โปรด กัน กัน ข้าม เครื่อง เครื่อง เครื่อง สำหรับ ข้อมูล และ คุณสมบัติ ของ เครื่อง โปรด กัน กัน ข้าม เครื่อง เครื่อง เครื่อง สำหรับ ข้อมูล ς หน้าสินค้า.
 2. เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง อย่าง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ประกอบ ชุด แม่พิมพ์ ที่ ภาย ภาย ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ช่วย ให้ บรรจุภัณฑ์ ชาม และ และ ถ้วย อัตโนมัติ อัตโนมัติ และ และ รวดเร็ว ให้ บรรจุภัณฑ์ ชาม หมุน ภาย ใน ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ให้ บรรจุภัณฑ์ ชาม หมุน ภาย ใน ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ช่วย บรรจุภัณฑ์ ถาด ชาม ภาย ใน ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ให้ ให้ ถาด หมุน ภาย ใน ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ช่วย ให้ บรรจุภัณฑ์ ชาม และ และ ถ้วย อัตโนมัติ อัตโนมัติ และ และ ประกอบ ชุด แม่พิมพ์ หมุน ภาย ภาย ใน ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ช่วย ให้ ถาด ชาม ภาย ภาย ใน ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ให้ บรรจุภัณฑ์ ς หน้าสินค้า.
 3. เครื่อง บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ: เครื่องเทอร์โมฟอร์ม เครื่องเทอร์โมฟอร์ม ใช้ ฟิล์ม ด้าน ล่าง เพื่อ สร้าง ภาชนะ ภาชนะ อัตโนมัติ ที่ บรรจุ รูปแบบ สามารถ ยืดหยุ่น หรือ หรือ หรือ หรือ

คุณสมบัติ ทั่ว ไป ของ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ แตกต่าง กัน มี และ ข้อ ที่ ที่ แตกต่าง กัน แต่ แต่ ก็ มี คุณสมบัติ บาง อย่าง ที่ ที่ แตกต่าง แตกต่าง กัน กัน กัน แต่ แต่ ก็ มี คุณสมบัติ บาง ที่ ที่ ที่ แตกต่าง กัน กัน กัน แต่ แต่ ก็ มี คุณสมบัติ อย่าง ที่ ที่ ที่ แตกต่าง แตกต่าง กัน กัน แต่ แต่ ς

 1. เครื่อง จักร ทำ ทำ จาก สแตนเลส sus304 เกรด สอดคล้อง กับ มาตรฐาน ความ ปลอด ภัย ของ อาหาร โดย สิ้นเชิง รับ ประกัน อายุ การ ใช้ ใช้ งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน
 2. แม่พิมพ์ ของ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ถูก แต่ง ตาม ต้องการ ของ ลูก ลูก ค้า เหมาะ เหมาะ สำหรับ และ ภาชนะ บรรจุ ที่ ของ ของ ลูก ค้า ค้า เหมาะ เหมาะ เหมาะ สำหรับ ภาชนะ บรรจุ ที่ ของ ของ ลูก ค้า ค้า ค้า เหมาะ เหมาะ สำหรับ และ บรรจุ ที่ มี ของ ลูก ค้า ค้า ค้า ς
 3. เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ เรา เป็น มัลติ ฟังก์ชั่น เครื่อง ผสม ก๊าซ และ และ แหล่ง แหล่ง ผลิต พวก เขา สามารถ บรรจุภัณฑ์ ผสม ก๊าซ ก๊าซ และ และ แหล่ง แหล่ง ผลิต เขา เขา ทำ ผสม ผสม ก๊าซ และ และ แหล่ง แหล่ง ผลิต ผลิต เขา สามารถ ทำ บรรจุภัณฑ์ ผสม ก๊าซ และ และ แหล่ง แหล่ง ς ปิดผนึกสูญญากาศ ฟังก์ชันและ ปิดผนึกเท่านั้น ฟังชั่น
 4. มี ตัว เลือก สำหรับ การ พิมพ์ วัน ที่ การ โหลด อัตโนมัติ ฯลฯ

เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากูยากุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากูยาย

แม้ จะ มี ข้อ กำหนด ที่ แตกต่าง กัน ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แต่ เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ทั้งหมด ทั้งหมด เรา ปฏิบัติ ปฏิบัติ ตาม ตาม เติมแก๊สสูญญากาศ ΧΑΡΤΗΣ ซึ่งแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ ΧΑΡΤΗΣ

การ เติม แก๊ส สุญญากาศ สุญญากาศ สุญญากาศ เครื่อง เครื่อง บรรจุบรรยากาศ บรรจุบรรยากาศ บรรจุบรรยากาศ บรรจุบรรยากาศ ของ เครื่อง เครื่อง บรรจุบรรยากาศ บรรจุบรรยากาศ ดัดแปลง ขั้นตอน คือ การ ไล่ ใน ใน ห้อง สุญญากาศ และ และ ภาชนะ แรก คือ ไล่ สอง คือ คือ การ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ลง ภาชนะ ให้ สอง สอง คือ การ เติม ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ลง ภาชนะ เพื่อ ให้ สอง คือ การ เติม ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ลง ภาชนะ เพื่อ ให้ สอง คือ คือ เติม ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ใน ภาชนะ ให้ มี สอง คือ การ แหล่ง ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ลง ภาชนะ เพื่อ ให้ สอง คือ การ เติม ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ใน ภาชนะ ให้ มี สอง คือ การ แหล่ง ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ลง ภาชนะ เพื่อ ให้ สอง คือ การ เติม ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ใน ภาชนะ ให้ มี คือ คือ การ แหล่ง ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ลง ลง ภาชนะ เพื่อ ให้ ς รอบ ๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ประโยชน์จาก เติมแก๊สสูญญากาศ มากกว่าแบบดั้งเดิม แก๊สฟลัช: "แก๊ส ฟลัช ใช้ ใช้ อากาศ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง ล้าง ภาชนะ บรรจุ อาหาร เพื่อ ทดแทน ทดแทน ออกซิเจน ที่ ตกค้าง ใน ระดับ สูง และ และ สิ้น เปลือง แหล่ง ที่ ตกค้าง ใน แก๊ส ระดับ สูง ทำ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ บรรจุ ที่ อยู่ แก๊ส แก๊ส สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ อาหาร อยู่ อยู่ แก๊ส แก๊ส สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ อาหาร อยู่ ใน สถานะ แก๊ส สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ บรรจุ อยู่ ใน สถานะ แก๊ส แก๊ส สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ อาหาร อยู่ ใน สถานะ แก๊ส สุญญากาศ สุญญากาศ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ อาหาร อยู่ ใน สถานะ แก๊ส สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ บรรจุ อยู่ ใน สถานะ แก๊ส สุญญากาศ สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ อาหาร อยู่ ใน สถานะ แก๊ส สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ บรรจุ อยู่ ใน สถานะ แก๊ส แก๊ส สุญญากาศ ทำ ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุ อาหาร อยู่ ใน ς ก่อน ซึ่ง รับ ประกัน ประกัน ว่า ว่า ว่า ขั้น ต่ำ กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ก๊าซ ก๊าซ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง กระบวน ς

พูด ง่าย ๆ คือ อายุ อายุ การ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ บรรจุ ด้วย เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แบบ เติม แก๊ส ที่ บรรจุ ด้วย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แบบ เติม แก๊ส สูญญากาศ บรรจุ ด้วย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แบบ เติม สูญญากาศ จะ บรรจุ ด้วย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แบบ เติม สูญญากาศ จะ บรรจุ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แบบ เติม สูญญากาศ บรรจุ บรรจุ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ς

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

จุดควบคุมหลักในบรรจุภัณฑ์ดัดแปยลย

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ถือ เป็น เป็น ใน เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ที่ ซับซ้อน ที่ สุด การ ควบคุม ควบคุม คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กับ คุณภาพ ของ เครื่อง บรรจุบรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง อัตราส่วน ของ ที่ ลง ข้อมูล ข้อมูล จำเพาะ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ ดัดแปลง สภาพ แวดล้อม ของ คุณภาพ จำเพาะ จำเพาะ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง สภาพ ของ ข้อมูล ข้อมูล จำเพาะ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ ดัดแปลง สภาพ สภาพ ของ การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ บรรจุภัณฑ์ สภาพ แวดล้อม การ เก็บ ของ บรรจุภัณฑ์ ขั้น สุด สุด ท้าย ท้าย ท้าย

1. คุณภาพของเครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปยยองบรรจุภัณฑ์ดัดแปยย: เครื่อง ของ เรา ทำ ทำ จาก สแตนเลส สแตนเลส อาหาร ตรวจสอบ ว่า ไม่ มี การ การ ปนเปื้อน ปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่อง ดัดแปลง บรรยากาศ ใช้ กระบวน การ การ ปนเปื้อน ใน ผลิตภัณฑ์ อาหาร บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ รับ กระบวน การ ปนเปื้อน ปนเปื้อน ใน อาหาร เครื่อง ดัดแปลง บรรยากาศ ใช้ กระบวน การ การ ปนเปื้อน ปนเปื้อน ใน อาหาร เครื่อง ดัดแปลง เพื่อ รับ ประกัน การ การ ปนเปื้อน ปนเปื้อน ใน อาหาร เครื่อง ตกค้าง เพื่อ เพื่อ รับ อายุ การ การ การ เติม เก็บ เพื่อ ลด ตกค้าง เพื่อ เพื่อ รับ อายุ การ การ การ การ เก็บ เก็บ รักษา อาหาร อาหาร อาหาร เพื่อ เพื่อ รับ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ รักษา อาหาร ปริมาณ เพื่อ เพื่อ รับ อายุ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ อาหาร

2. องค์ประกอบของอากาศ บรรจุ ลง ใน ภาชนะ ภาชนะ ภาชนะ ใน ใน การ ยืด ที่ แตกต่าง ที่ ที่ จำเป็น ใน การ การ ยืด อายุ จะ แตกต่าง กัน มาก ขอ แนะนำ อย่าง ยิ่ง ยิ่ง ให้ ทำ ทดลอง ก่อน บรรจุภัณฑ์ อาหาร ขอ แนะนำ เพื่อ กำหนด ยิ่ง ยิ่ง ให้ อัตราส่วน ประกอบ ที่ อาหาร ขอ ขอ ปริมาณ เพื่อ กำหนด ยิ่ง ยิ่ง ให้ อัตราส่วน ประกอบ ที่ อาหาร อาหาร ใน ปริมาณ เพื่อ กำหนด กำหนด ยิ่ง ให้ อัตราส่วน ประกอบ ที่ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ใน ปริมาณ เพื่อ กำหนด กำหนด ยิ่ง ให้ อัตราส่วน ประกอบ อากาศ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ใน ปริมาณ มาก กำหนด กำหนด ยิ่ง ให้ อัตราส่วน ประกอบ อากาศ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ใน ปริมาณ มาก กำหนด กำหนด ยิ่ง ยิ่ง อัตราส่วน ประกอบ อากาศ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ใน แนะนำ มาก กำหนด กำหนด ยิ่ง ยิ่ง อัตราส่วน องค์ อากาศ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ใน แนะนำ มาก กำหนด กำหนด ยิ่ง ยิ่ง อัตราส่วน ประกอบ อากาศ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ใน แนะนำ มาก กำหนด กำหนด ยิ่ง ς ผลิตภัณฑ์อาหารของคุณ

3. ข้อมูลจำเพาะของ วัสดุบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลง: วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มัก ประกอบ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย นี้ นี้ นี้ นี้ มี มี กล ที่ และ ไนลอน ฯลฯ วัสดุ วัสดุ เหล่า เหล่า เหล่า มี ทาง กล ที่ และ และ ที่ สำคัญ คือ คือ คือ คือ มี มี คุณสมบัติ ซึม ผ่าน และ และ ที่ สำคัญ สุด คือ คือ คือ มี มี คุณสมบัติ การ ผ่าน ของ ς2, CO2 และ ไอ น้ำ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ๆ ความ ต้องการ ซึม ผ่าน ของ แก๊ส แก๊ส จะ แตกต่าง กัน เมื่อ ต้องการ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา รักษา ขึ้น ขึ้น อยู่ ข้อ เฉพาะ ซึม ผ่าน การ การ รักษา รักษา รักษา ขึ้น ขึ้น อยู่ ข้อ กำหนด การ ผ่าน อายุ การ เก็บ รักษา รักษา ขึ้น ขึ้น อยู่ กับ กำหนด เฉพาะ ซึม อายุ การ เก็บ รักษา รักษา ขึ้น ขึ้น ς ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ตัวอย่าง เช่น โพลีเอไมด์ ซึม ผ่าน ผ่าน o. ได้ต่ำมาก2 และCO2, โพรพิลีนและ EVA มีการซึมผ่านปากกลาม

ใน บรรจุภัณฑ์ ผัก และ ผลไม้ ผลไม้ สด บรรยากาศ ดัดแปลง จาก ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยัง คง มี มี กิจกรรม หลัง บรรจุ หีบ ห่อ แล้ว เพื่อ หลีกเลี่ยง การ การ สะสม สะสม ของ ชื้น ฟิล์ม ผนึก บน เพื่อ มัก ใช้ การ การ สะสม สะสม สะสม ความ บน ของ ด้าน บน เพื่อ มัก ที่ ที่ การ สะสม สะสม ของ ผ่าน บน ปิด ด้าน บน เพื่อ ใช้ ที่ การ การ สะสม ς EVOH ซึ่งมีการซึมผ่านของ Ο . ต่ำ2 และCO2.

4. สภาพ แวดล้อม การ การ ประชุม ประชุม ปฏิบัติ บรรจุภัณฑ์ จะ สอดคล้อง กับ กฎหมาย ท้องถิ่น ท้องถิ่น ว่า ด้วย การ ผลิต บรรจุภัณฑ์ อาหาร อย่าง เคร่งครัด ตรวจสอบ ท้องถิ่น ว่า ว่า ด้วย การ และ อาหาร อย่าง เคร่งครัด คิด ท้องถิ่น ท้องถิ่น ว่า ด้วย ด้วย ผลิต บรรจุภัณฑ์ ไม่ คาด คิด ที่ ปนเปื้อน ปนเปื้อน ให้ ด้วย ด้วย ผลิต แบคทีเรีย ไม่ คาด คาด คิด ปนเปื้อน ปนเปื้อน ปนเปื้อน ปนเปื้อน อาหาร อาหาร และ ς

5. การ จัด เก็บ และ ขน ส่ง บรรจุภัณฑ์ สุด ท้าย:

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรยรย

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ มี ไว้ ไว้ เพื่อ ความ สด ผลิตภัณฑ์ อาหาร จาก ธรรมชาติ และ และ วัตถุดิบ ใน ภาชนะ ใน ช่วง ระยะ เวลา หนึ่ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่วย รักษา รสชาติ บรรจุ ช่วง โภชนาการ โภชนาการ ดั้งเดิม ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร โดย โดย ปรับ เปลี่ยน บรรยากาศ โดย โภชนาการ ดั้งเดิม ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร โดย โดย การ ปรับ เปลี่ยน โดย รอบ รอบ ดั้งเดิม ของ ผลิตภัณฑ์ โดย โดย โดย การ เปลี่ยน บรรยากาศ โดย รอบ รอบ ดั้งเดิม ของ ผลิตภัณฑ์ โดย โดย โดย ปรับ เปลี่ยน บรรยากาศ โดย ς อาหาร ขจัด การ ใช้ สาร เสพ ติด ต่อ ไป เป็น ประโยชน์ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร:

• บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ให้ อายุ การ เก็บ รักษา นาน ขึ้น ขึ้น

บรรจุภัณฑ์ ชะลอ การ เน่า เน่า เน่า เสีย ของ อาหาร ด้วย การ บรรยากาศ โดย รอบ เมื่อ เมื่อ รวม กับ จัด เก็บ ที่ อุณหภูมิ ต่ำ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ สามารถ ยืด สด อาหาร การ ต่ำ ต่ำ รักษา อย่าง มาก มาก บรรยากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ต่าง ที่ การ เก็บ รักษา ได้ มาก มาก มาก มาก สำหรับ อาหาร ต่าง ๆ การ เก็บ รักษา ได้ มาก มาก มาก มาก สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ς รักษา ที่ นาน ขึ้น นั้น แตกต่าง กัน โดย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รักษา คุณภาพ ไว้ ไว้ ได้ ได้ เป็น ระยะ นาน และ ถึง ผู้ บริโภค บริโภค ใน สภาพ สภาพ ที่ เป็น ระยะ นาน และ มือ คุณภาพ คุณภาพ ไว้ ไว้ ได้ ได้ เป็น เป็น เป็น นาน และ ถึง ผู้ คุณภาพ ไว้ ไว้ ได้ ได้ ได้ เป็น เป็น นาน ς

• เศษอาหารน้อยลง

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ขยาย ออก ไป ระยะ เวลา ที่ คาด คาด ไว้ ส่ง ผล การ กำจัด ของ เสีย เนื่อง จาก อาหาร อาหาร ที่ ที่ เน่า มัก ลด นี้ เป็น เนื่อง เนื่อง อาหาร อาหาร อาหาร ที่ ที่ เน่า มัก จะ สิ่ง เป็น เสีย เนื่อง จาก อาหาร อาหาร ที่ ที่ เน่า เสีย จะ ลด นี้ เสีย เนื่อง จาก อาหาร อาหาร ที่ ที่ ς อาหาร การ นำ เสนอ อาหาร ที่ ร้าน ขาย ของ และ การ ใช้ ของ ผู้ ผู้ บริโภค บริโภค บริโภค

• ขยายตลาดเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ สิทธิ์ เข้า ตลาด ใหม่ ตาม ภูมิศาสตร์ เนื่อง เนื่อง จาก อายุ เก็บ รักษา นาน ก่อน ก่อน ใช้ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร สด จำหน่าย ที่ นั้น นั้น แต่ ด้วย ความ ช่วยเหลือ ของ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ พวก เขา นั้น แต่ แต่ ด้วย ช่วยเหลือ ของ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ พวก สามารถ นั้น แต่ ด้วย ความ ช่วยเหลือ ของ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ พวก สามารถ นั้น แต่ ด้วย ความ ช่วยเหลือ ของ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ พวก สามารถ ς ไปยังเมืองที่ห่างไกล จังหวัู หรูืม

• การใช้สารกันบูดขั้นต่ำ

บรรจุภัณฑ์ ภาย ใต้ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ช่วย อายุ การ เก็บ อาหาร ซึ่ง หมาย ความ ความ ว่า ใน หลาย สามารถ ลด การ ใช้ สาร กัน บูด บูด หรือ หรือ กำจัด โดย ผู้ รับ ผลิตภัณฑ์ สาร สาร บูด บูด บูด หรือ หรือ กำจัด โดย สิ้นเชิง ได้ ผลิตภัณฑ์ ใช้ สาร กัน บูด บูด หรือ หรือ กำจัด ได้ สิ้นเชิง ผู้ รับ ใช้ สาร กัน บูด บูด หรือ หรือ ς กับ ผู้ บริโภค เนื่อง จาก ความ กังวล เรื่อง อาหาร ธรรมชาติ มาก ขึ้น เรื่อย เรื่อย ๆ ๆ

• การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ

นอก เหนือ จาก ลักษณะ การ การ ใช้ แล้ว การ แบบ บรรจุภัณฑ์ ยัง มี บทบาท สำคัญ สำคัญ ใน แข่งขัน ของ ผู้ รูปลักษณ์ และ และ ความ รู้สึก ที่ ที่ มี มี ต่อ ซื้อ บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ และ เหมาะ ยิ่ง ยิ่ง ที่ ที่ การ แบบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ และ บรรยากาศ อย่าง ยิ่ง ยิ่ง ที่ สำหรับ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ที่ สำหรับ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ที่ สำหรับ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ที่ สำหรับ การ แบบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ς ผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าดึงดูดที่สุุด

ประเภทอากาศหลักที่ใช้ในบรรจุภัหลักที่ใช้ในบรรจุภัหลักที่ใช้ในบรรจุภัฌยยย

ประเภท และ สัดส่วน ของ ก๊าซ ก๊าซ ที่ ใน บรรจุภัณฑ์ ขึ้น อยู่ กับ ประเภท ของ อาหาร อาหาร ใน เป็น หลัก ผลิตภัณฑ์ อย่าง ต้องการ ต้องการ การ เติม ไนโตรเจน ไนโตรเจน เท่า ใน ที่ อื่น ๆ อย่าง ต้องการ อากาศ ของ ของ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ได คาร์บอน และ ๆ อย่าง ต้องการ ต้องการ ผสม ของ ของ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ออกไซด์ คาร์บอน และ ๆ อาจ ต้องการ ต้องการ ของ ของ ของ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ออกไซด์ คาร์บอน และ ๆ อาจ ต้องการ ต้องการ ของ ของ ของ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ออกไซด์ คาร์บอน และ ๆ อาจ ต้องการ ต้องการ ของ ของ ของ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ได คาร์บอน และ ๆ อาจ ต้องการ ต้องการ ของ ของ ของ ς เป็นองค์ประกอบอากาศดัดแปลงสำหรับงงงาศดัดแปลงสำหรับงงงงนองค์ประกอบอากาศดัดแปลงสำหรับ เรา ขอ แนะนำ ให้ คุณ ปรึกษา นัก เทคโนโลยี มือ หรือ ทำ การ การ ทดลอง เพื่อ เพื่อ หา การ ผสม ก๊าซ ที่ แน่นอน ทำ การ ทดลอง ทดลอง ทดลอง เพื่อ เพื่อ หา การ ผสม ที่ แน่นอน ทำ การ การ ทดลอง ทดลอง เพื่อ เพื่อ หา การ ผสม ก๊าซ แน่นอน ทำ การ การ ทดลอง ทดลอง ς

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไนโตรเจน (Ν2) ส่วนใหญ่จะใช้เป็นก๊าซป้องกันในบรรจุภัณฑ์อาหาร คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรืออาร์กอน (Ar) ก็พบได้ทั่วไปในบางประเทศ ในบางกรณีก็ใช้ออกซิเจน (O2)

ออกซิเจน (Ο2) โดย พื้นฐาน แล้ว ทำ ให้ ให้ อาหาร เสีย เนื่อง จาก เกิด ออกซิเดชัน และ ก่อ ก่อ ให้ เกิด สภาวะ ต้น ใน อุดมคติ สำหรับ จุลินทรีย์ แอโรบิก ที่ ที่ จะ จะ เติบโต ให้ ออกซิเจน แยก สำหรับ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ที่ ที่ จะ จะ จะ เป็น ให้ ออกซิเจน แยก ออก จุลินทรีย์ แอโรบิก ที่ ที่ จะ จะ จะ เป็น ให้ ออกซิเจน แยก ออก จุลินทรีย์ แอโรบิก ที่ ที่ จะ จะ จะ บาง ให้ ออกซิเจน แยก ออก จุลินทรีย์ แอโรบิก ที่ ที่ จะ ς แดง การแปรรูปจะดำเนินการโดยเจตนาด้วยความเข้มข้นของออกซิเจนสูง เพื่อป้องกันไม่ให้สีแดงกลายเป็น "สีซีด" และเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจน

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไม่ มี สี ไม่ มี มี กลิ่น รสจืด มี ฤทธิ์ การ เกิด ออกซิเดชัน และ และ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต แบคทีเรีย และ เชื้อรา ที่ ใช้ ออกซิเจน ส่วน ส่วน ใหญ่ ใหญ่ ก๊าซ ใช้ เพิ่ม เก็บ ของ ใช้ ใช้ ส่วน ส่วน ส่วน ใหญ่ ใหญ่ ก๊าซ ใช้ เพื่อ การ ของ ที่ ใช้ ออกซิเจน ส่วน ส่วน ใหญ่ ใหญ่ ก๊าซ มัก เพื่อ เพิ่ม เก็บ ที่ ใช้ ออกซิเจน ส่วน ส่วน ใหญ่ ใหญ่ ς ปกติ จะ นาน ขึ้น ปริมาณ ปริมาณ ชนิด ชนิด ขึ้น อย่าง ก็ ตาม ผลิตภัณฑ์ หลาย หลาย ชนิด อาจ มี รส ได้ หาก ปริมาณ สูง เกิน ไป นอก นอก นอก จาก นี้ สามารถ กระจาย บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ ถูก ดูด ไป ไป นอก นอก นอก จาก นี้ ก็ ออก บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ ถูก ดูด ไป นอก นอก นอก นอก จาก นี้ ก็ ยุบ หรือ สูง ถูก ไป ไป นอก นอก นอก ς หรือเติมก๊าซอาจทำให้ผลกระทบนี้ชู

ไนโตรเจน (Ν2) เป็น ก๊าซ เฉื่อย และ เนื่อง เนื่อง จาก การ ผลิต โดย ไป จะ มี ความ ความ บริสุทธิ์ ค่อน ข้าง มัก ใช้ สำหรับ แทน ที่ อากาศ โดย โดย เฉพาะ เฉพาะ ออกซิเจน บรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ ป้องกัน การ ที่ ที่ โดย โดย โดย เฉพาะ เฉพาะ ออกซิเจน บรรยากาศ ใน ช่วย การ แทน ที่ อากาศ โดย โดย เฉพาะ เฉพาะ ออกซิเจน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ ป้องกัน แทน ที่ อากาศ โดย โดย เฉพาะ เฉพาะ ς เสริม หรือ เติม ก๊าซ เนื่อง จาก จะ กระจาย ช้า มาก ผ่าน ฟิล์ม พลาสติก และ ยัง ยัง คง ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นาน ขึ้น

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่ มี สี ไม่ มี มี กลิ่น รสจืด คล้าย ออกซิเจน บาง ครั้ง ใช้ คาร์บอน มอ มอ นอกไซด์ รักษา สี แดง เนื้อ สัตว์ เป็น หลัก หลัก ความ ความ ความ เข้มข้น ที่ สำหรับ ประเทศ รวม ทั้ง เป็น หลัก หลัก ความ ความ ความ ความ เข้มข้น ที่ สำหรับ ประเทศ รวม ทั้ง สหภาพ การ การ ความ ความ ความ ความ เข้มข้น ที่ สำหรับ ประเทศ รวม ทั้ง ทั้ง การ การ ความ ความ ความ ความ ς

อาร์กอน (อาร์) คือ เฉื่อย ไม่ มี สี สี ไม่ กลิ่น และ รสจืด จาก คุณสมบัติ ที่ คล้ายคลึง คล้ายคลึง กัน กับ คุณสมบัติ ไนโตรเจน อาร์กอน สามารถ แทน ที่ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ได้ ได้ ได้ ใน หลาย ปฏิกิริยา ของ เอนไซม์ บาง บาง ไนโตรเจน ไนโตรเจน ได้ ได้ ได้ ใน หลาย ปฏิกิริยา การ เอนไซม์ ใน บาง อย่าง ยับยั้ง ได้ ได้ ได้ ใน ใน ปฏิกิริยา การ เผา เอนไซม์ บาง อย่าง ยับยั้ง ได้ ได้ ได้ ใน ใน หลาย ปฏิกิริยา ς ผล กระทบ เล็กน้อย และ ราคา ที่ สูง กว่า เทียบ กับ ไนโตรเจน การ ใช้ งาน จึง จึง ค่อน ข้าง หา หา ยาก

ไฮโดรเจน (Η2) และฮีเลียม (Αυτός) คุณลักษณะ ใน บรรยากาศ ดัดแปลง ใน ใน บาง อย่าง ไร ก็ ก๊าซ เหล่า นี้ ไม่ ไม่ ได้ ใช้ เพื่อ อายุ การ เก็บ รักษา พวก มัน ถูก ถูก ใช้ ใช้ เป็น สำหรับ ระบบ การ รักษา พวก มัน ถูก ถูก ใช้ ใช้ ใช้ ก๊าซ สำหรับ ระบบ การ รั่วไหล พวก มัน ถูก ถูก ใช้ ใช้ ใช้ ก๊าซ สำหรับ ระบบ การ รั่วไหล พวก มัน ถูก ถูก ใช้ ใช้ เป็น ใน สำหรับ ตรวจ การ รั่วไหล พวก มัน ถูก ถูก ใช้ ใช้ เป็น ท้อง สำหรับ ตรวจ การ รั่วไหล พวก มัน ถูก ถูก ใช้ ς ของ ก๊าซ ช่วย ให้ สามารถ สามารถ หลบหนี อย่าง รวดเร็ว ผ่าน รั่วไหล ของ บรรจุภัณฑ์ เนื่อง เนื่อง จาก ก๊าซ เหล่า ไม่ มี คุณสมบัติ เชิง บวก ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร และ แพง และ การ เชิง บวก ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร อาหาร มี แพง และ การ จัด บวก ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร อาหาร มี แพง และ การ จัด บวก ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร และ หา แพง ง่าย การ จัด บวก ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร และ ยาก แพง ง่าย การ จัด บวก ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ς ที่สุดคือการตรวจจับCO2 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนกุAP

ใน ฐานะ ที่ เป็น ก๊าซ ก๊าซ เฉื่อย ใหญ่ ใช้ ไนโตรเจน ทดแทน ออกซิเจน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง จะ ช่วย ป้องกัน เกิด ออกซิเดชัน เนื่อง จาก ใน บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ซึ่ง จะ ช่วย การ เกิด เนื่อง จาก จาก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง จะ จะ ป้องกัน การ ออกซิเดชัน เนื่อง จาก ความ บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ซึ่ง จะ ช่วย ป้องกัน การ ออกซิเดชัน เนื่อง จาก ความ บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ซึ่ง จะ ช่วย ป้องกัน ς

ตัวอย่าง องค์ ประกอบ อากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ผลิตภัณฑ์อาหารองค์ประกอบของอากาศดัดแปลง
เนื้อ แดง ดิบ ดิบ เนื้อ วัว แพะ กระต่าย แกะ หมู กระต่าย ลูก วัว ม้า ม้า เนื้อ กวาง กวาง หมูป่า หมูป่า70% O₂ , 30% COXNUMX
เครื่อง ใน ดิบ: เท้า หรือ ตีน เป็ด กราส์ เครื่อง ใน ไต ตับ คอ คอ หาง วัว ขนม ปังหวาน ลิ้น ผ้า ผ้า ขี้ ขี้ ริ้ว ริ้ว20% CO80, XNUMX% OXNUMX
สัตว์ ปีกดิบ: ไก่ เป็ด ห่าน ไก่ ตะเภา ไก่ป่า กระทา ไก่ ฟ้า นก พิราบ ปูสซิน ไก่ คอร์นิช นก กระทา และ ไก่ง ไก่ง วง30% CO₂, 70% N₂ หรือ 20% CO₂, 80% O₂
เนื้อ สัตว์ ปีก ส่วน สี สี เข้ม ส่วน หั่น เนื้อ เนื้อ สี เข้ม เข้ม เนื้อ เนื้อ สัตว์ ปีก ที่ มี ผิวหนัง อื่น ๆ ไก่ เข้ม เนื้อ สัตว์ สัตว์ ปีก ไม่ มี อื่น ๆ ไก่ ที่ เนื้อ ลอก สัตว์ ปีก ที่ มี อื่น ๆ เนื้อ สี เข้ บาง บาง สัตว์ ๆ ไม่ มี ปีก ๆ เนื้อ สี มหั่น บาง บาง ๆ ๆ เนื้อ ไก่ง เปลือก ปีก เนื้อ สี เข้ บาง บาง บาง ๆ เนื้อ เนื้อ ไก่ง ς30% CO70, XNUMX% OXNUMX
ปลาดิบไขมันต่ำและอาหารทะเล: ปลาดุก ปลาคอด ปลาสวยงาม ปลาทรายแดง โคลีย์ โครเกอร์ ตบเบา ๆ โดเวอร์และพื้นเลมอน บากบั่น ปลาเก๋า ปลาแฮดด็อก ปลาเฮก ปลาแฮลิบัต โฮกิ ฮัส แจ็คฟิช จอห์น ดอรี่ ปลากระบอก ปลาแมคฟิช หอก , ปลาสลิด, ปลาพอลแล็ค, ปลากะพงแดง, ปลากะพงขาว, ปลาฉลาม, เล่นสเก็ต, เทอร์โบ, ไวทิ ง30% ไม่มี, 40% CO₂, 30% O₂
ปลาดิบที่มีไขมันสูงและอาหารทะเล: ปลาบลูฟิช ปลาคาร์พ ปลาไหล ปลาชนิดหนึ่งกรีนแลนด์ ปลาเฮอริ่ง ปลาแมคเคอเรล pilchard ร็อคแซลมอน ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน เก๋ง ปลาทะเลชนิดหนึ่ง ปลานาก ปลาเท ราท์ ปลาทูน่า, ไวท์เบท60% ไม่มี, 40% CO₂
หอย กุ้ง และหอย: หอยเป๋าฮื้อ หอย หอยแครง หอยสังข์ ปู กั้ง ปลาหมึก กุ้งก้ามกราม หอยแมลงภู่ ปลาหมึก หอยนางรม กุ้ง หอยเชลล์ เม่นทะเล กุ้ง ปลาหมึก whelks, winkles30% ไม่มี, 40% CO₂, 30% O₂
ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ ที่ ที่ ปรุง และ แปร รูป เบคอน เบอร์เกอร์ เนื้อ พุด ดิ้ง ดิ้ง สี สี ชาร์คูเตอรี หมู สับ แฮม เบอร์เกอร์ เนื้อ พุด ดิ้ง ดิ้ง สี ดำ ชาร์คูเตอรี หมู สับ แฮม ไส้กรอก สำหรับ พุด ดิ้ง ดิ้ง สี สี ดำ หมู สับ แฮม ไส้กรอก สำหรับ พุด ดิ้ง ดิ้ง สี สี ดำ หมู สับ แฮม ไส้กรอก สำหรับ พุด ดิ้ง ดิ้ง สี สี ดำ หมู สับ แฮม ไส้กรอก ไส้กรอก พุด พุด ดิ้ง สี สี ς ชิ้น ลิ้นวัว พาสต้า พาสต้า เป็ปเปอร์โรนี, เนื้อในกระถาง, ริลเลตต์, เนื้อย่าง, ซัลมี, กวางเรนเดียร์รมควัน, เนื้อกวางรมควัน, เทอรีน, ไส้กรอก เวิร์สต์70% ไม่มี, 30% CO₂
ปลา และ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ทะเล ที่ ปรุง บ่ม แปร: บลอตเตอ เป็ด เป็ด โก่ง ไข่ ปลา ค็อด ควัน เย็น ปลากาแลน ไทน์ ปลา ริลเลตต์ ริลเลตต์ ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน ปลาเทอร์รีน วันร้อน ปลาคีปเปอร์ ปลากระถาง หอยในกระถาง ปลาคอดเค็ม ปลาแอนโชวี่เค็ม , คาเวียร์เค็ม, ไข่ปลาเค็ม, แมงกะพรุนเค็ม, ปาเต๊ะทะเล, ปลาแฮดด็อกรมควัน, ฮาลิบัตรม ควัน, ปลา แมคคาเรลรม ควัน ควัน ควัน แซลมอนรม แซลมอนรม ควัน ควัน ปลา เทราท์รม ปลา แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม แมคคาเรลรม ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา70% ไม่มี, 30% CO₂
สัตว์ปีกปรุงสุกและแปรรูปและผลิตภัณฑ์นกจากเกม: Capon galantine, ballotine ไก่, ม้วนไก่, นกเกมที่หายขาด, สัตว์ปีกที่หายขาด, ballotine เป็ด, หัวเป็ด, galantine เป็ด, galantine ไก่ฟ้า, galantine นกพิราบ, ไก่รมค วัน, เป็ดรมควัน, ปูสซินรมควัน , ไก่งวงรมควัน, เบคอนไก่งวง, ballotine ไก่งวง, กาแลนไทน์ไก่งวง, ม้วนไก่งวง70% ไม่มี, 30% CO₂
อาหารพร้อมรับประทาน: หม้อปรุงอาหาร, อาหารพร้อมรับประทานที่มีปลา, อาหารพร้อมรับประทานที่มีนก, สตูว์เนื้อวัว, อาหารพร้อมรับประทานที่มีเนื้อ, อาหารพร้อมเครื่องใน, อาหารพร้อมรับประทานที่มีพาสต้า, อาหารพร้อมรับประทาน ที่มีสัตว์ปีก, ซอส, อาหารพร้อมรับประทานที่มีอาหารทะเล, ซุป, อาหารพร้อมรับประทานที่ประกอบด้วย ผัก70% ไม่มี, 30% CO₂
ผลิตภัณฑ์ อาหาร สะดวก ซื้อ ซื้อ ปลา ปลา แป้ง แป้ง ทอด ทะเล เนื้อ สัตว์ และ สัตว์ สัตว์ ปีก ปีก; Bouchee/ขนมปัง: ปลา เนื้อสัตว์ทะเลและสัา เนื้อสัตว์ทะเลแกะสัตตต Burritos, enchiladas, falafels, เครป ไส้ แพนเค้ก และ โรล, เคบับ, ไข่เจียว, พาสต้า, pates en croutes, พิซซ่า พาสต้า และ พาย ที่ ที่ เนื้อ ปลา จาก และ อาหาร ทะเล ทะเล คีช รูล ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ ออฟอ มาจ แซนวิช สะเต๊ะ ไส้กรอก โรล ซูฟฟี่ ปอเปี๊ยะ ขนม ต้า ยัด ไส้ ทาโก้ ทอส ทา ด้า ด้า ช่อง ระบาย อากาศ โวล โอ โอ70% ไม่มี, 30% CO₂
ผลิตภัณฑ์พาสต้าสด: Capelli, fettucine, funghini, fusilli, λιγκουίνι, μακαόνι, κοχύλια ζυμαρικών, σπαγγέτι, talliarini, tremiiette, ταλιαρίνι, ταμπέλα50% ไม่มี, 50% CO₂
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่: เบเกิล, พุดดิ้งขนมปัง, ขนมปัง, ขนมปัง, ชีสเค้ก, เครป, ครัวซองต์, crumpets, ขนมอบเดนมาร์ก, ขนมปังผลไม้, เค้กผลไม้, พายผลไม้, สตรูเดิ้ลผล ไม้, ทาร์ตผลไม้, เค้กเมอแรงค์, มัฟฟิน, ขนมปังน่าน, ขนมปังถั่ว, แพนเค้ก , ขนมปังอบ, ขนมปังพิตต้า, ฐานพิซซ่า, เพรทเซล, เค้กสปันจ์เลเยอร์, ​​สวิส โรล, ทาโก้เชลล์, ตอร์ตียา, ขนมปังผั฀฀อร์ตียา, ขนมปังผั฀50% ไม่มี, 50% CO₂
ชีสแข็ง: ครีม สเปรย์, เนย, เค้ก ครีม, ครีม, คัสตาร์ด, ชีส สด, ชีสแข็ง, มา การีน การีน ชีส กึ่ง แข็ง แข็ง ชีสสไลซ์ โยเกิร์ต สด สด สด สด สด ชีส ชีส ชีส ชีส ชีส ชีส ชีส ครีม100% COXNUMX
ชีสขูดและนิ่ม: ครีมสเปรย์, เนย, เค้กครีม, ครีม, คัสตาร์ด, ชีสสด, ชีสขูด, มาการีน, ชีสสไลซ์, ซอฟต์ชีส, โยเกิร์ต70% ไม่มี, 30% CO₂
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง: กาแฟ ผงนม ผงโกโก้ นมแห้ง ปลาแห้งและเค็ม อาหารทะเลแห้งและเค็ม ถั่วแห้ง ซีเรียลแห้ง สีแห้ง สารปรุงแต่งรสแห้ง ผลไม้แห้ง สมุนไพรแห้ง ถั่วแห้ง เห็ดแห้ง พาสต้าแห้ง , ขนมขบเคี้ยวแห้ง, เครื่องเทศ แห้ง, ผักแห้ง, แป้ง, ถั่ว, มันฝรก่งทอบ100% ไม่มีหรือ 30% CO₂, 70% O₂
ผลิตภัณฑ์ผักปรุงและปรุงแต่ง: พริกขี้หนู, บาจิ, บร็อคโคลี่ในชีส, บับเบิ้ลและสารภาพ, ชีสดอกกะหล่ำ, โคลสลอว์, ถั่วและมันฝรั่งปรุงสุก, ข้าวโพดชุบแป้งทอด, เห็ด กระเทียม, ถั่วเลนทิลทอด, สลัดอื่นๆ ปาโกราส, สลัดพาสต้าและมันฝรั่ง, พิลาฟ , ควอร์น, สลัดข้าว, ริสโซลส์, ยัดไส้พริกและมะเขือเทศ, ผักอบ, หม้อที่ มีผัก, พาสต้าผักและครัมเบิ้ล, แกงผักและโดซา, แฟลนผัก, ผัก pilau, พายผัก, พายผัก, เบอร์เกอร์มังสวิรัติ30% CO70, XNUMX% OXNUMX
ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวและเครื่องดื่ม: Cordials, น้ำผลไม้, เหล้า, โยเกิร์ตเหลว, นม, น้ำแร่, น้ำมัน, สุรา, น้ำผัก, ไวน์100% ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ทั้งสดและปรุงสำเร็จ: แอปเปิล แอปริคอต อาร์ติโชก หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือม่วง อะโวคาโด กล้วย ถั่วงอก บีทรูท ถั่ว บรอกโคลี กะหล่ำปลี แครอท ขึ้นฉ่าย เชอร์รี่ แตงกวา คัมควอ ต ยี่หร่า กระเทียม ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว , องุ่น, ฝรั่ง, กีวี, ต้นหอม, ผักกาดหอม, ลิ้นจี่, มะม่วง, ไขกระดูก, แตง, สลัดผักและผลไม้, กระเจี๊ยบเขียว, หัวหอม, ถั่วงอกอื่นๆ, มะละกอ, พาร์ สนิป, เสาวรส, ลูกพีช, ลูกแพร์, ถั่ว, พริก, สับปะรด, พลัม, มันฝรั่ง, หัวไชเท้า, รูบาร์บ, ผักขม, สตาร์แอปเปิ้ล, สตรอเบอร์รี่, เบอร์รี่ อื่นๆ, ข้าวโพดหวาน, มะเขือเทศ90% ไม่มีหรือ 5% CO₂, 5% O₂

ผลิตภัณฑ์ ใด บ้าง ที่ สามารถ บรรจุ ได้ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ของ ของ เรา เรา เรา เรา เรา เรา

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ของ เรา บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ได้ หลากหลาย รวม ถึง ผลิตภัณฑ์ จาก จาก เนื้อ สด ผลิตภัณฑ์ จาก และ อาหาร อาหาร ทะเล ผลิตภัณฑ์ นม นม สัตว์ สด จาก อาหาร อาหาร สำเร็จ สำเร็จ รูป จาก จาก สัตว์ ปีก สด จาก เบเกอรี่ อาหาร สำเร็จ สำเร็จ จาก จาก จาก สัตว์ สัตว์ ปีก ผลิตภัณฑ์ เนื้อ อาหาร อาหาร สำเร็จ รูป จาก จาก จาก สัตว์ ปีก ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ ς รมควันและบ่ม ถั่วแห้ง , กาแฟ เป็นต้

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และไส้กรอก

ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ และ และ ไส้กรอก เฉพาะ เนื้อ มี แนวโน้ม ที่ จะ เน่า เสีย เสีย ได้ เนื่อง จาก การ ของ จุลินทรีย์ เนื่อง จาก จาก มี มี มี ความ ชื้น การ ว่า จะ เป็น เนื่อง จาก จาก มี มี มี มี ความ ชื้น การ ว่า จะ เป็น เนื้อ เนื้อ เนื้อ มี มี มี มี ความ ชื้น การ ว่า จะ เป็น เป็น เนื้อ เนื้อ มี มี มี มี ς ฆ่า และ โดย เฉพาะ อย่าง อย่าง ยิ่ง จาก การ ฆ่า นอก จาก มาตรฐาน ด้าน ด้าน สุขอนามัย ที่ สูง และ ทำ ความ เย็น อย่าง ถาวร ด้าน สุขอนามัย สุขอนามัย ที่ สูง การ ทำ เย็น อย่าง อย่าง ด้าน แล้ว สุขอนามัย ที่ ที่ และ การ ความ เย็น อย่าง ถาวร แล้ว แล้ว สุขอนามัย ที่ ς2 เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ สุด ใน บรรดา ก๊าซ ป้องกัน ความ เข้มข้น สูง กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า2 สามารถ ลด การ เติบโต ของ ของ จุลินทรีย์ อย่าง มาก กรณี ของ เนื้อ แดง ยัง มี มี ความ ของ การ เกิด ของ ของ เม็ด สี แดง เนื้อ เนื้อ จะ ของ การ ออกซิเดชัน ของ ของ ดู ไม่ รับประทาน รับประทาน เนื้อ การ เกิด นี้ เกิด ออกซิเดชัน ของ ดู ดู รับประทาน รับประทาน รับประทาน การ การ ออกซิเดชัน มี ออกซิเดชัน และ และ ดู ไม่ รับประทาน รับประทาน รับประทาน การ เกิด ออกซิเดชัน มี ความ ς พิเศษ กับ เนื้อ วัว ปริมาณ ปริมาณ ออกซิเจน ใน บรรจุภัณฑ์ ป้องกัน สามารถ ป้องกัน การ เกิด เกิด ออกซิเดชัน ได้ คาร์บอน มอ นอกไซด์ ต่ำ ก็ ก็ ก็ ตาม สหภาพ ยุโรป ไม่ อนุญาต ใช้ ก๊าซ สัตว์ ปีก ก็ ก็ ตาม ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ให้ ใช้ นี้ สัตว์ ปีก ก็ ตาม สหภาพ ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ให้ ก๊าซ นี้ สัตว์ มี ก็ ตาม สหภาพ ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ให้ ก๊าซ นี้ สัตว์ มี ก็ ตาม สหภาพ ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ให้ ก๊าซ นี้ สัตว์ มี ก็ ตาม สหภาพ ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ให้ ก๊าซ นี้ ปีก ก็ ก็ ตาม สหภาพ ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ใช้ ก๊าซ นี้ ปีก ก็ ก็ ตาม ยุโรป ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ใช้ ก๊าซ นี้ ปีก ก็ ก็ ตาม ยุโรป ยุโรป ไม่ ไม่ อนุญาต ใช้ ก๊าซ สัตว์ ปีก ก็ ก็ ตาม ยุโรป ยุโรป ไม่ ไม่ ให้ ใช้ ก๊าซ ς ต่อ การ เน่า เสีย อย่าง รวดเร็ว ดัง จึง ต้อง ข้อ กำหนด ที่ สูง สูง ขึ้น ขึ้น สำหรับ ทำ ความ เย็น ถาวร ที่ ที่ ที่ สูง ขึ้น ขึ้น สำหรับ สำหรับ ความ เย็น กำหนด กำหนด ที่ ที่ สูง ขึ้น ขึ้น ขึ้น สำหรับ ς2 เนื้อหา จะ ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ออกซิเจน ยัง ใช้ สำหรับ สำหรับ สัตว์ ปีก ปีก ที่ มี ผิวหนัง เพื่อ สี สี ของ สำหรับ สำหรับ สัตว์ สัตว์ ปีก ปีก ปีก ที่ ผิวหนัง เพื่อ ยัง ใช้ สำหรับ สำหรับ สัตว์ สัตว์ ปีก ปีก ที่ ς2 อาหาร บาง ส่วน สามารถ ดูด ซึม ได้ เพื่อ ไม่ ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ ตัว จะ ใช้ ใช้ ไนโตรเจน เป็น ก๊าซ ก๊าซ รองรับ

ไส้กรอก และ ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ เนื้อ สัตว์ ชิ้น เนื้อ หมัก ควัน จะ มี ปฏิกิริยา ปฏิกิริยา แตกต่าง กัน กัน ขึ้น อยู่ การ เตรียม อายุ การ ปฏิกิริยา แตกต่าง แตกต่าง กัน กัน ขึ้น กับ เตรียม เตรียม อายุ การ ปฏิกิริยา แตกต่าง แตกต่าง กัน มาก ขึ้น กับ ς2 เนื้อหา ไม่ ควร สูง เกิน ไป กับ ผลิตภัณฑ์ เหล่า เพื่อ ป้องกัน รส เปรี้ยว เปรี้ยว เปรี้ยว

ผลิตภัณฑ์ปลาและอาหารทะเล

ปลา และ อาหาร ทะเล เป็น เป็น อาหาร มี ความ อ่อน ที่ สุด พวก เขา มี มี ความ เสี่ยง คุณภาพ จะ ลด ลง รวดเร็ว และ และ เน่า เน่า เน่า เสีย เสีย แม้ จับ นาน ลง นี้ รวดเร็ว และ เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เสีย เสีย เสีย เป็น ลง อย่าง อุดมคติ และ ค่า เน่า เน่า เน่า เน่า เสีย เสีย เสีย เป็น นาน อย่าง นี้ และ และ เน่า เน่า เน่า ς เอนไซม์ พิเศษ ที่ ส่ง ผล ผล เสีย รสชาติ และ ปลา ซึ่ง อุดม ไป ด้วย กรด กรด ไขมัน จะ เหม็น หืน รวดเร็ว องค์ ประกอบ ที่ ที่ สำคัญ สำคัญ ที่ สุด อายุ ถึง ที่ ยาวนาน องค์ ประกอบ ที่ ที่ สำคัญ สำคัญ สำคัญ ที่ สุด อายุ ถึง ที่ ยาวนาน ขึ้น ประกอบ ที่ ที่ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สุด อายุ ถึง ที่ ยาวนาน องค์ ขึ้น ที่ ที่ สำคัญ สำคัญ สำคัญ ς 0 % CO2 ยังชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเยี CO2 ส่วนประกอบประมาณ 50 % มักใช้ CO . ที่สูงขึ้น2 ความ เข้มข้น สามารถ นำ ไป สู่ ผล เคียง ที่ พึง ประสงค์ เช่น เช่น การ สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย ของ รส เปรี้ยว ใน ประสงค์ ประสงค์ เช่น การ การ สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย ของ รส เปรี้ยว ใน ประสงค์ ประสงค์ เช่น การ การ สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย ς2 ยัง ใช้ ใน บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ซึ่ง ช่วย การ จาง หรือ สูญเสีย สี ใน ใน ขณะ เดียว กัน ก็ ทำ เป็น ตัว ยับยั้ง การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย บาง ทำ ต้อง กับ หอย และ และ ให้ ให้ ให้ ความ ใส่ใจ เป็น หน้าที่ เป็น หอย หอย และ กุ้ง ให้ ให้ ความ ความ ใส่ใจ เป็น ใน การ หอย หอย และ กุ้ง ให้ ให้ ความ ความ ς2 เนื้อหา ที่ ไม่ สูง เกิน ไป สามารถ เห็น ได้ ชัดเจน สุด ด้วย รสเปรี้ยว รสเปรี้ยว ใน ขณะ ที่ ผลิตภัณฑ์ เหล่า นี้ ดูด ซับ ซับ ซับ2 มาก ที่ สุด อัน เป็น ผล มา จาก ที่ บรรจุภัณฑ์ ยุบ ยุบ ได้ ไนโตรเจน เป็น ก๊าซ สนับสนุน เฉื่อย ป้องกัน ผล กระทบ กระทบ นี้

ผลิตภัณฑ์นม

ชีส ส่วน ใหญ่ เน่า เสีย เสีย จาก เติบโต ของ หรือ กลิ่น หืน ห่วง โซ่ การ การ ระบาย ร้อน อย่าง ต่อเนื่อง ช่วย ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา ร้อน อย่าง จะ ช่วย ช่วย จะ เกิด เมื่อ เมื่อ เก็บ สัมผัส กับ ด้วย ต่อเนื่อง จะ ช่วย จะ จะ เมื่อ เมื่อ เมื่อ สัมผัส สัมผัส ออกซิเจน เหตุ จะ ที่ ที่ จะ เกิด เมื่อ เมื่อ เมื่อ สัมผัส กับ ออกซิเจน เหตุ นี้ ς บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ จึง ถูก ใช้ บ่อย แม้ จะ เปิด สะดวก และ อาจ ทิ้ง ทิ้ง รอย รอย ที่ สวย ไว้ บน ได้ และ อาจ อาจ ทิ้ง ทิ้ง รอย รอย ที่ ที่ ไว้ บน ได้ และ อาจ อาจ ทิ้ง ทิ้ง รอย รอย ที่ ς2 ป้องกัน การ ก่อ ตัว ของ เชื้อรา อย่าง มี ประสิทธิภาพ ไม่ ส่ง ผล ต่อ ต่อ การ สุก ของ ซอฟต์ ชีส กลาย เป็น เป็น ผล ต่อ การ การ สุก ชีส ซอฟต์ จะ กลาย ส่ง ผล ต่อ ต่อ การ การ สุก ชีส ชีส ς2 บรรยากาศ ที่ ปรับ เปลี่ยน อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง จาก ชีสนิ่ม ดูด ซับ co2 ใน ระดับ ที่ สูง ขึ้น อย่าง มี นัย สำคัญ ความ เสี่ยง ที่ บรรจุภัณฑ์ จะ จะ ยุบ ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว co. ที่ต่ำกว่าตามลำดับ2 จึง ควร เลือก เนื้อหา ใน กรณี ของ ผลิตภัณฑ์ เช่น โยเกิร์ต หรือ ครีม มี ความ เสี่ยง ที่ ที่ ดูด ซับ ซับ มาก เกิน เกิน ไป ไป ครีม ครีม มี ความ ความ เสี่ยง ที่ ที่ ซับ ซับ มาก มาก ครีม ครีม มี ความ เสี่ยง เสี่ยง ที่ ผลิตภัณฑ์ ซับ ซับ มาก2 และเปรี้ยวขึ้น CO . ที่ต่ำกว่า2 จึงควรเลือกเนื้อหา

นม ผง เหนือ สิ่ง อื่น อื่น ใด ใช้ ใน อาหาร เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ มี มี ความ ละเอียด อ่อน สิ่ง สำคัญ อย่าง ยิ่ง คือ ต้อง แน่ใจ แน่ใจ ว่า ว่า ออกซิเจน ที่ จาก ยืด ยิ่ง คือ คือ แน่ใจ แน่ใจ ว่า ว่า ว่า ถูก ที่ จาก ยืด อายุ คือ ต้อง แน่ใจ แน่ใจ ว่า ว่า ว่า ถูก ที่ จาก ยืด อายุ คือ ต้อง แน่ใจ แน่ใจ ว่า ว่า ว่า ปฏิบัติ ที่ จาก ยืด อายุ คือ ต้อง แน่ใจ แน่ใจ ว่า ς มีปริมาณออกซิเจนตกค้างต่ำที่สุด

ขนมปังและเค้ก

สำหรับ ขนมปัง เค้ก และ บิสกิต บิสกิต อายุ เก็บ รักษา จะ รับ ผล กระทบ จาก จาก การ เกิด เกิด เป็น สุขอนามัย ที่ มี มาตรฐาน สูง จาก การ การ เกิด เป็น หลัก ที่ มี มาตรฐาน สูง จาก ใน การ เกิด เชื้อรา เป็น สุขอนามัย มี มี ได้ อย่าง บรรจุภัณฑ์ การ ระหว่าง เกิด เชื้อรา หลัก สามารถ นี้ นี้ ได้ อย่าง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ เกี่ยวข้อง หลัก สามารถ ς ดัดแปลงด้วยCO2 และ หาก ไม่ มี ออกซิเจน จะ ช่วย ผลิตภัณฑ์ ไม่ ขึ้น รา และ ยืด ยืด อายุ อายุ การ รักษา ส่วน ใหญ่ เพื่อ ป้องกัน ไม่ ยืด ยืด อายุ อายุ การ เป็น ส่วน ขึ้น รา และ และ ยืด ยืด อายุ อายุ การ เป็น ς2 การ ดูด ซึม โดย ผลิตภัณฑ์ ไนโตรเจน ถูก ใช้ เป็น สนับสนุน ใน หลาย กรณี กรณี กรณี

ผลไม้และผัก

บรรยากาศ ที่ ดัดแปลง ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทำ ผู้ บริโภค นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ ที่ สด ใหม่ ใหม่ และ ผ่าน การ บำบัด กล่าว อีก อีก นัย หนึ่ง ก็ ก็ คือ และ สด ชุ่ม ฉ่ำ กล่าว อีก การ รักษา รักษา ก็ ก็ ยาวนาน ขณะ เดียว ฉ่ำ กล่าว อีก อายุ เก็บ รักษา รักษา ก็ ที่ ยาวนาน ขณะ เดียว ฉ่ำ ด้วย อายุ อายุ รักษา รักษา รักษา ก็ ที่ ยาวนาน ขณะ เดียว ฉ่ำ ด้วย อายุ อายุ รักษา รักษา รักษา ก็ ที่ ใน ขณะ เดียว ฉ่ำ ด้วย อีก อายุ รักษา รักษา รักษา ก็ ที่ ใน ขณะ เดียว ฉ่ำ ด้วย อายุ อายุ รักษา รักษา รักษา ς ก็ ต้อง มี ข้อ กำหนด กำหนด พิเศษ กับ ลักษณะ บรรจุภัณฑ์ และ บรรยากาศ ที่ เป็น เช่น เช่น นี้ เพราะ ว่า ผัก ผลไม้ ยัง คง หายใจ หายใจ ต่อ ต่อ ต่อ ไป หลัง ออกซิเจน ข้าม กับ อาหาร คง หายใจ หายใจ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ไป หลัง ออกซิเจน ข้าม กับ อาหาร อื่น ดัง ดัง ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ไป หลัง ออกซิเจน ข้าม กับ อาหาร อาหาร ดัง ดัง ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ς จำเป็น ต้อง แน่น สนิท โดย โดย คำนึง การ หายใจ ผลิตภัณฑ์ และ การ ซึม ผ่าน ของ ของ ฟิล์ม ทั่ว ไป ผ่าน เจาะ ระดับ ไมโคร โดย โดย คำนึง คำนึง ถึง องค์ ของ คาร์บอนได และ ออกซิเจน ใน ปริมาณ ใน ใน ใน คำนึง คำนึง อุดมคติ สำหรับ คำ ใช้ และ ออกซิเจน ใน ปริมาณ ใน ใน ใน คำนึง อุดมคติ อุดมคติ สำหรับ คำ ที่ ใน ออกซิเจน ใน ใน ใน ใน ใน ใน คำนึง อุดมคติ อุดมคติ คำ ς ที่ ปรับ เปลี่ยน สมดุล สมดุล องค์ ประกอบ ของ ก๊าซ ถูก ปรับ ราย บุคคล ให้ เข้า เข้า กับ ผลิตภัณฑ์ ที่ ที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง

การ ทำ ความ สะอาด อย่าง อย่าง ทั่ว ควบคู่ ไป กับ การ ที่ ถูก สุขลักษณะ สุขลักษณะ เป็น เงื่อนไข เบื้อง พื้นฐาน สำหรับ สด ที่ ยาวนาน บรรยากาศ บรรยากาศ ที่ ที่ ที่ ดัดแปลง ร่วม ผลิตภัณฑ์ ที่ สอดคล้องกัน สามารถ การ บรรยากาศ บรรยากาศ ที่ ที่ ที่ ดัดแปลง ร่วม ผลิตภัณฑ์ สด สอดคล้องกัน ที่ สามารถ ใช้ ยืด ที่ ที่ ที่ ดัดแปลง ดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ สด ใน สอดคล้องกัน สามารถ ใช้ ยืด ที่ ที่ ที่ ดัดแปลง ดัดแปลง ร่วม ผลิตภัณฑ์ ς ภัณฑ์ที่น่าดึงดูดใจ ณ จุดขาย

พาสต้าและอาหารสำเร็จรูป

ลักษณะ และ องค์ ประกอบ ของ ของ พาสต้า และ โดย เฉพาะ ยิ่ง อาหาร สำเร็จ รูป รูป นั้น แตกต่าง กัน เหนือ สิ่ง อื่น ใด ผลิตภัณฑ์ ที่ มี มี ส่วน ส่วน ประกอบ เช่น พิซซ่า หรือ ใด ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มี มี ส่วน ส่วน ส่วน หลาย เช่น พิซซ่า หรือ แซนวิช ผลิตภัณฑ์ ที่ มี มี ส่วน ส่วน ส่วน หลาย เช่น พิซซ่า หรือ แซนวิช ผลิตภัณฑ์ ที่ มี มี ส่วน ส่วน ส่วน มี เช่น พิซซ่า หรือ แซนวิช ผลิตภัณฑ์ ที่ มี มี ส่วน ς คุณสมบัติ ใน การ เน่า เสีย ใน กรณี ใหญ่ บรรยากาศ ดัดแปลง สามารถ ยืด อายุ อายุ การ การ เก็บ ได้ มี นัย สำคัญ โดย ไม่ อายุ อายุ การ การ เก็บ อย่าง มี ดัดแปลง สามารถ ยืด ยืด อายุ อายุ การ การ เก็บ อย่าง ς2 และใช้ไนโตรเจนที่นี่ ความเข้มข้นของก๊าซจะเน้นไปที่เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากมีความเสี่ยงที่ CO . ปริมาณมาก2 จะ ถูก ดูด ซึม โดย ผลิตภัณฑ์ ควร เลือก ปริมาณ ให้ สูง ขึ้น เพื่อ ป้องกัน ไม่ ไม่ ให้ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยุบ

ขนมและถั่ว

ผลิตภัณฑ์ ขนม ขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่ง มันฝรั่ง ทอด หรือ ถั่ว ลิสง ใหญ่ เกี่ยวข้อง กับ ปัญหา ปัญหา ที่ เกี่ยวข้อง กับ ไขมัน ใน อาหาร มี ความ เสี่ยง ต่อ ต่อ การ การ เกิด ผลิตภัณฑ์ จะ หืน มี ความ เสี่ยง ต่อ ต่อ การ การ การ ออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ จะ หืน ได้ ความ เสี่ยง ต่อ ต่อ การ การ การ ออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ จะ หืน ได้ ความ เสี่ยง ต่อ ต่อ การ การ เกิด เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ กลาย หืน ได้ ความ เสี่ยง ต่อ ต่อ การ การ เกิด เพื่อ ผลิตภัณฑ์ กลาย หืน ได้ ความ เสี่ยง ต่อ ต่อ การ ς จึง ควร ลด การ สัมผัส สัมผัส กับ ให้ น้อย ที่ มัก ใช้ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ที่ มี ไนโตรเจน ไนโตรเจน ด้วย วิธี นี้ ป้องกัน ป้องกัน การ เน่า เน่า เสีย เสีย ไนโตรเจน ต่อ ด้วย นี้ สามารถ ป้องกัน ป้องกัน เน่า เน่า เสีย เสีย ก่อน ทาง ใน วิธี เหล่า สามารถ ป้องกัน การ เน่า เน่า เสีย เสีย ทาง กล ด้วย ที่ เหล่า สามารถ ป้องกัน ช่วย เน่า ความ เสีย เสีย ทาง กล ผลิตภัณฑ์ นี้ สามารถ สามารถ ป้องกัน ช่วย ความ ความ เสีย เสียหาย ทาง กล ผลิตภัณฑ์ นี้ สามารถ สามารถ ยัง ช่วย ความ ความ เสีย เสียหาย ทาง กล ผลิตภัณฑ์ นี้ สามารถ สามารถ ยัง ช่วย ความ ความ เสีย เสียหาย ทาง กล ผลิตภัณฑ์ นี้ สามารถ สามารถ ยัง ช่วย ความ ς มันฝรั่งทอดกรอบในห่อทั่วไป

ไวน์

ก๊าซ หรือ ส่วน ผสม ของ ของ ก๊าซ ใช้ เพื่อ ใน ขั้นตอน ต่าง ๆ ของ กระบวน กระบวน การ และ เพื่อ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ ส่วน ใหญ่ ใหญ่ จะ จะ ใช้ เพื่อ การ สัมผัส และ ของ ผลิตภัณฑ์ ส่วน ใหญ่ ใหญ่ จะ จะ จะ ใช้ เพื่อ ถัง ออกซิเจน ป้องกัน ผลิตภัณฑ์ การ ใหญ่ ของ ของ จะ จะ จะ เพื่อ การ ถัง และ ป้องกัน ผลิตภัณฑ์ เสื่อม ของ ของ จะ จะ ς หรือส่วนผสมของก๊าซ เช่น CO2, N2 หรือ อาร์. องค์ประกอบของก๊าซจะถูกเลือกตามองก๊าซจะถูกเลือกตามนปร

καφές

เนื่อง จาก เป็น ผลิตภัณฑ์ แห้ง แห้ง กาแฟ ไม่ ไว ต่อ เน่า เสีย ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ อย่าง ไร ก็ ความ เสี่ยง ของ กรด ไขมัน ที่ มี มี ออกซิไดซ์ ออกซิไดซ์ และ ให้ เหม็น มาก ขึ้น ไขมัน ไขมัน มี มี มี ออกซิไดซ์ ออกซิไดซ์ และ ให้ ผลิตภัณฑ์ มี ขึ้น กรด ไขมัน ที่ มี มี ออกซิไดซ์ ออกซิไดซ์ และ ทำ ผลิตภัณฑ์ เหม็น มาก กรด ไขมัน ที่ มี มี ออกซิไดซ์ ออกซิไดซ์ ς ที่ ดัดแปลง ซึ่ง ประกอบ ด้วย ไนโตรเจน บริสุทธิ์ ใน ซองกาแฟ หรือ แคปซูล แทน

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ คือ เท่าไร

1. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสัตว์ป

ส่วน ผสม ก๊าซ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ หมู เนื้อ วัว และ เนื้อ แกะ ประกอบ ประกอบ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย2, Ο2, ฯลฯ ความเข้มข้นสูงของ Ο2 ออกซิไดซ์ myoglobin ใน เนื้อ สัตว์ เป็น เป็น oxymyoglobin ซึ่ง สามารถ รักษา สี แดง ของ เนื้อ สด ได้ ได้2 ใช้ ใน การ ยับยั้ง การ ทำ งาน ของ แอ โรบิก การ การ เก็บ รักษา ของ ของ ของ เนื้อที่ คือ คือ คือ การ ς

สัตว์ปีกสดใช้CO2, นู๋2 และก๊าซรักษาความสดอื่น ๆ และอายุการเก็บรักษาสามารถเข้าถึงได้ 15-30 วันที่สภาพแวดล้อม 0-4 ℃ 2-5 วันที่อุณหภูมิห้อง

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

2. ผักสด ผลไม้ และเห็ด

ผลไม้ และ ผัก ที่ ตัด ตัด แล้ว หรือ สด ยัง รักษา กิจกรรมการ หายใจ ของ การ การ ดูด ซับ ซับ ซับ และ ขับ หลัง บรรจุภัณฑ์ หาก ปริมาณ ปริมาณ การ การ ดูด ซับ ซับ และ ขับ หลัง บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ดูด ดูด ซับ และ ขับ หลัง บรรจุภัณฑ์ หาก ปริมาณ สามารถ สามารถ รักษา รักษา ซับ ระดับ ระดับ แบบ หลัง บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ ผัก สามารถ สามารถ รักษา รักษา ระดับ ระดับ การ หายใจ แบบ ใช้ ออกซิเจน ที่ อ่อน แอ ได้ โดย ไม่ ใช้ หายใจ แบบ ไม่ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ออกซิเจน ลด การ เผา ผลาญ และ ยืด แบบ ไม่ ใช้ ใช้ ใช้ ออกซิเจน ออกซิเจน ลด การ เผา และ ยืด แบบ ไม่ ไม่ ใช้ ใช้ ออกซิเจน ออกซิเจน ลด การ เผา ผลาญ ยืด แบบ ไม่ ไม่ ใช้ ใช้ ς

บรรจุภัณฑ์ ผัก และ ผลไม้ สด สด บรรยากาศ กับ การ ผสม ผสม ผสม ผลไม้ ผลไม้ บรรจุ บรรจุ บรรจุ หีบ ห่อ ห่อ จะ พิจารณา และ ความ สตรอเบอร์รี่ เห็ด เห็ด ลิ้นจี่ ลูก ห่อ จะ จะ เป็น ต้น อายุ สตรอเบอร์รี่ เห็ด เห็ด ลิ้นจี่ ลูก ผัก ผัก ใบ ใบ เป็น ต้น อายุ การ เก็บ เห็ด ลิ้นจี่ ลูก ผัก ผัก ใบ ใบ เป็น ต้น อายุ ς รักษา ที่ อุณหภูมิ 2-2 องศา เซลเซียส คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ ใช้ ใช้ ฟิล์ม ฟิล์ม กั้น กั้น กั้น ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

3. อาหารพร้อมรับประทาน ไก่รมควัน เฉม

สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร พร้อม ผักตุ๋น เนื้อ หมัก ไก่รม ไก่รม ควัน ควัน ควัน เป็ด ฯลฯ ป้องกัน โดย ทั่ว ไป ประกอบ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ด้วย ด้วย ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ด้วย ไก่รม ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ประกอบ ประกอบ ด้วย ไก่รม ไก่รม ควัน ควัน ควัน เป็ด เป็ด ป้องกัน ทั่ว ทั่ว ไป ประกอบ ไก่รม ไก่รม ควัน ควัน ควัน เป็ด ย่าง ป้องกัน ς ของ อาหาร เพื่อ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ของ การ รักษา แบคทีเรีย การ การ เก็บ รักษา สาร สาร อาหาร อาหาร และ รสชาติ รส และ การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา สาร สาร อาหาร อาหาร รสชาติ รส และ การ การ เก็บ รักษา รักษา สาร สาร อาหาร อาหาร และ รสชาติ รส และ การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา สาร สาร อาหาร อาหาร ς

อายุการเก็บรักษามากกว่า 5-10 วันที่ต่ำกว่า 20 ℃ และ 30-60 วันที่ 0-4 ℃; หลัง จาก การ พาสเจอร์ไรส์ พาสเจอร์ไรส์ พาสเจอร์ไรส์ พาสเจอร์ไรส์ ห้อง ห้อง จะ จะ มาก มาก กว่า กว่า กว่า กว่า มาก มาก อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ห้อง จะ จะ จะ มาก กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า มาก มาก อุณหภูมิ อุณหภูมิ ห้อง ห้อง จะ จะ มาก มาก กว่า 80-60 วัน ใช้ ฟิล์ม กั้น กั้น สูง สูง สูง สูง

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

4. เบเกอรี่

การ เสื่อม สภาพ ของ ขนมอบ ขนมอบ มี หลัก มา โรค รา น้ำ ค้าง ดัง นั้น นั้น จุด ของ บรรจุภัณฑ์ รักษา ความ สด ใน บรรยากาศ ที่ ที่ ที่ ดัดแปลง จึง วัตถุประสงค์ หลัก โรค รา น้ำ น้ำ รักษา รักษา ที่ ที่ ที่ ที่ ดัดแปลง ความ สด ประกอบ โรค รา น้ำ ค้าง รักษา รักษา รักษา ที่ ที่ รสชาติ รสชาติ ความ สด ประกอบ รา รา น้ำ ค้าง รักษา รักษา รักษา ที่ ที่ รสชาติ ς ดัดแปลง บรรยากาศ อายุ การ เก็บ เก็บ ข้าว อาหาร ประเภท แป้ง เช่น เค้ก และ ขนมปัง ขนมปัง ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ คือ คือ คือ อายุ การ การ เก็บ เก็บ รักษา ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ห้อง คือ คือ อายุ การ การ เก็บ เก็บ รักษา ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ห้อง คือ คือ อายุ การ การ เก็บ รักษา รักษา ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ห้อง คือ คือ อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ คือ คือ คือ อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา ς คุณสมบัติ กั้น ก๊าซ สูง เพื่อ รักษา ความ เข้มข้น ของ ก๊าซ ใน บรรจุภัณฑ์

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

5. ผลิตภัณฑ์ปลาสดและอาหารทะเล

ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ เช่น ปลา ปลา สด กุ้ง เป็น อาหาร เสียง่าย ที่ มี ความ ความ ชื้น สูง แบคทีเรีย ไม่ ใช้ ออกซิเจน เป็น หนึ่ง ใน ปัจจัย ปัจจัย การ การ ทุจริต สัตว์ น้ำ ระหว่าง เป็น หนึ่ง ใน ปัจจัย ปัจจัย การ การ การ ของ สัตว์ น้ำ ระหว่าง การ หนึ่ง ใน ปัจจัย ปัจจัย การ การ การ ของ สัตว์ น้ำ ระหว่าง การ หนึ่ง ใน ปัจจัย ปัจจัย การ การ ทุจริต และ สัตว์ สด ระหว่าง การ หนึ่ง ใน ปัจจัย ปัจจัย การ การ ทุจริต ผลิต สัตว์ สด ระหว่าง การ หนึ่ง ใน ปัจจัย ปัจจัย การ ς ของมนุษย์ ก๊าซรักษาความสดประกะประกอบดย2

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ปลา ที่ มี ไขมัน ปัจจัย ของ การ เน่า เสีย เสีย เนื่อง เนื่อง จาก ออกซิไดซ์ ของ ไขมัน และ ก๊าซ ป้องกัน ประกอบ เสีย เสีย เสีย เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง การ เน่า เน่า เสีย เสีย เนื่อง เนื่อง เนื่อง จาก ของ ไขมัน ς

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดตามความหลากหลายและความสด ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ 0-4°C คือ 15-30 วัน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต้องใช้ฟิล์มพลาสติกคอมโพสิตที่มีคุณสมบัติกั้นก๊าซสูงเพื่อรักษาความ เข้มข้นของก๊าซในบรรจุภัณฑ์

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลง

Απάντηση σε ερώτηση

 1. เรา จำเป็น ต้อง เปิด ตัว บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ใหม่ อุปกรณ์ ที่ เรา ต้อง ต้อง เตรียม คือ คือ อะไร อะไร อะไร อะไร อะไร อะไร อะไร

  ใน การ เปิด ตัว โครงการ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใหม่ ธุรกิจ อาหาร ของ คุณ จำเป็น จำเป็น ต้อง มี รายการ ต่อ ไป นี้ นี้ นี้ นี้ อาหาร ของ คุณ จำเป็น จำเป็น ต้อง มี มี ต่อ ต่อ ไป นี้:
  1). เลือกที่ใช่ เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลงตาม คุณลักษณะ ของ ผลิตภัณฑ์ และ ข้อ กำหนด ด้าน ประสิทธิภาพ การ ผลิต ของ คุณ
  เกรดอาหารที่มีความบริสุทธิ์สูง แหล่งก๊าซ
  2). เครื่องผสมแก๊ส: เมื่อแทนที่บรรยากาศของบรรจุภัณฑ์ด้วยก๊าซผสม เครื่องผสมก๊าซจะต้องผสมแหล่งก๊าซในอัตราส่วนที่แน่นอน และเชื่อมต่อกับทางเข้าของก๊าซของเครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลง เราสามารถเตรียมเครื่องผสมแก๊สให้กับคุณ หรือจะซื้อจากซัพพลาย เออร์ ราย อื่น ก็ ได้ เรา มัก แนะนำ เครื่อง ผสม ที่ ที่ ผลิต ใน ใน ประเทศ จีน มี ราคา ประมาณ ประมาณ เหรียญ ที่ ที่ ผลิต ใน ใน ประเทศ ประเทศ ประเทศ จีน ราคา ประมาณ ประมาณ เหรียญ ที่ ผลิต ผลิต ใน ใน ประเทศ ประเทศ ประเทศ จีน ราคา ประมาณ ประมาณ ที่ ที่ ผลิต ผลิต ใน ใน ประเทศ ประเทศ จีน ราคา ประมาณ ประมาณ ก๊าซ ที่ ผลิต ผลิต ใน ใน ประเทศ ประเทศ จีน ราคา ราคา ประมาณ ประมาณ ที่ ที่ ผลิต ผลิต ใน ใน ประเทศ ประเทศ จีน ราคา ประมาณ ประมาณ ก๊าซ ที่ ผลิต ผลิต ใน ใน ประเทศ ประเทศ ประเทศ จีน ราคา ประมาณ ประมาณ ก๊าซ ที่ ผลิต ผลิต ς เครื่องผสมแก๊ส WITT.
  3). เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เพื่อ ติดตาม คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ โดย เฉพาะ สุ่ม องค์ ประกอบ ก๊าซ ของ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
  4). เครื่องอัดอากาศ เพื่อ สร้าง อากาศ อัด ซึ่ง เป็น ตัว ขับเคลื่อน ของ เครื่อง บรรจุบรรยากาศ ดัดแปลง 
  5). วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ มี คุณสมบัติ ต่าง กัน ต้อง ใช้ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ต่าง กัน กัน กัน

 2. เหตุใดแพ็คเกจจึงยุบและวิธีแก้ปัา

  การยุบบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลงม2 ภาย ใน สามารถ กระจาย ออก ออก จาก หรือ ถูก ซึม โดย ผลิตภัณฑ์ อาหาร ซึ่ง ทำ ทำ ให้ ดัน อากาศ ภาย ใน บรรจุภัณฑ์ ต่ำ กว่า ความ ดัน ดัน ดัน อากาศ ภาย ซึ่ง บรรจุภัณฑ์ ยุบ บรรจุภัณฑ์ ต่ำ ความ ความ ดัน ดัน ดัน ดัน ภาย นอก ทำ ยุบ ได้ ต่ำ ปัญหา เกิด เกิด ดัน ดัน ดัน ดัน ภาย ซึ่ง ทำ ยุบ ได้ ต่ำ ปัญหา เกิด เกิด ดัน ดัน ς ซอฟต์ชีส เบเกอรี่ ฯลฯ
  วิธี แก้ ปัญหา ทั่ว ไป ของ ปัญหา นี้ การ เติม เป็น เป็น ก๊าซ สนับสนุน ซึ่ง ซึ่ง สามารถ กระทบ จาก การ ยุบ ตัว ตัว ตัว ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ สนับสนุน สนับสนุน ซึ่ง สามารถ สามารถ กระทบ การ ยุบ ตัว ς

 3. การ รับประทาน อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง จะ ปลอด ภัย หรือ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

  ใช่. บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศมีขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีที่ปลอดภัย ก๊าซต่างๆ (ออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ) ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ MAP เป็นวัสดุที่ใช้กับอาหารได้ทั้งหมดและได้รับอนุญาตจากทางการ อันที่จริง บรรยากาศภายใน ถูก ปรับ เปลี่ยน เพื่อ ชะลอ การ เน่า เสีย อาหาร ความ สด ของ ของ อาหาร ให้ ให้ มาก สุด เพื่อ ไม่ ให้ เปลี่ยน สด ของ อาหาร อาหาร อาหาร ให้ ให้ มาก สุด เพื่อ ให้ เปลี่ยน สด ของ ของ อาหาร อาหาร ให้ ให้ มาก สุด เพื่อ ไม่ เปลี่ยน สด ของ ของ อาหาร อาหาร ς

 4. อะไร คือ ประเด็น สำคัญ ที่ กำหนด คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ประเด็น ประเด็น สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ

  1) คุณภาพของเครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดกย่องบรรจุภัณฑ์ดัดกย่องบรรจุภัณฑ์ดัดกย
  2) อัตราออกซิเจนตกค้าง
  3) ความบริสุทธิ์ของแหล่งก๊าซ
  4) องค์ประกอบแก๊สอัตราส่วนการผสม
  5) การควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมบจรรย
  6) การจัดการสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมรบร
  7) สภาพ แวดล้อม การ จัด เก็บ และ การ ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ ขั้น สุด ท้าย ท้าย

 5. ฉัน สามารถ เก็บ อาหาร บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ใน ช่อง แช่ แข็ง ได้ ได้ หรือ ไม่ ไม่

  อาหาร บรรจุ หีบ ห่อ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ แช่ แข็ง ได้ โปรด ยืนยัน กับ ผู้ ผู้ จำหน่าย วัสดุ ของ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ที่ ใช้ สำหรับ แข็ง นอก วัสดุ วัสดุ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ที่ ใช้ เหมาะ แช่ นอก ว่า วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ที่ คุณ เหมาะ สำหรับ แข็ง ว่า วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ς มากหลังจากการละลาย ซึ่งจะส่งผลต่อสีและรสชาติของอาหาร ในกรณีส่วนใหญ่ อาหารบรรจุหีบห่อดัดแปลงบรรยากาศเหมาะสำหรับการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดที่ 0-4 องศาเซลเซียส

 6. ทำไม สี ของ เนื้อ แช่ เย็น ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง จึง เปลี่ยน เป็น เป็น สี เข้ม เข้ม

  สี เนื้อ เปลี่ยน เป็น สี สี แดง ปริมาณ ออกซิเจน ใน ที่ ที่ นั้น นั้น ต่ำ เกิน และ ไม่ สามารถ แปลง แปลง แปลง ใน เนื้อ เนื้อ เป็น สี สี แดง เพื่อ สี สี ดี จึง และ และ เป็น เป็น สี แดง เพื่อ รักษา สี ดี จึง เข้ม และ เป็น เป็น สี สี เพื่อ รักษา สี ดี จึง เข้ม และ เป็น เป็น เป็น สี แดง รักษา สี สี ดี จึง และ และ เป็น เป็น สี แดง เพื่อ รักษา สี ดี จึง เข้ม และ เป็น เป็น สี สี เพื่อ รักษา ς ภัณฑ์จะต้องอยู่ที่ 70-80%

  การ เปลี่ยนแปลง ของ สี เนื้อ เนื้อ ความ อย่าง ใกล้ชิด ไมโอโกลบิน ไมโอโกลบิน ไมโอโกลบิน ไมโอโกลบิน และ และ ฮีม ที่ ที่ ประกอบ ด้วย สาย โพลีเปปไทด์ และ ประกอบ ของ เหล็ก เหล็ก ฮีม ที่ ประกอบ ประกอบ ด้วย สาย โพลีเปปไทด์ และ ประกอบ ของ ของ เหล็ก ซึ่ง อยู่ ใน รูป รูป รูป ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ธาตุ เหล็ก ไดวาเลนต์ ใน สมดุลไดนามิก สมดุลไดนามิก ของ รีดิวซ์ และ ไอออน ของ เหล็ก ที่ ลด ลง ลง มี ความ สามารถ การ รวม กับ ออกซิเจน ลด ลด ลง ลง มี ความ ใน การ กับ ออกซิเจน ออกซิเจน ลด การ ลง มี มี สามารถ ใน รวม กับ ออกซิเจน และ ลด ลง ลง มี ความ สามารถ ใน รวม กับ ออกซิเจน และ ลด ลง ลง มี ความ สามารถ ใน รวม กับ ออกซิเจน และ ลด ลง ลง มี ความ สามารถ ς เหล็ก และ ฮีม. เมื่อ อะตอม ออกซิเจน ครอบครอง ครอบครอง แกนด์ หก หก มี จะ เกิด ขึ้น ขึ้น และ และ ใน เวลา นี้ มี สี แดง สด ดัง นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น การ จัด ขนส่ง ออกซิเจน เมื่อ ไมโอโกลบิน ผ่าน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน และ ไอออน ของ ธาตุ เหล็ก ออกซิเจน ออกซิเจน เมื่อ ผ่าน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน และ และ ของ ธาตุ เหล็ก เหล็ก ไดวาเลน ออกซิเจน เมื่อ ผ่าน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน และ และ ของ ของ ธาตุ ς ต์กลายเป็นไอออนของธาตุเหล็กไตรวาเลนท์ จะเรียกว่าเมทฮีโมโกลบิน ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจน แต่เมทฮีโมโกลบินยังช่วยลดสีของเนื้อสัตว์ด้วย ดังนั้นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ myoglobin จึง เป็น วิธี ที่ สำคัญ ใน การ ยับยั้ง การ เปลี่ยน สี ของ เนื้อ สัตว์

  เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ เป็น เป็น วิธี รักษา เนื้อ แช่ เย็น ที่ ใช้ กัน ทั่ว ทั่ว ไป อายุ การ รักษา เนื้อ สัตว์ โดย การ เปลี่ยน เปลี่ยน องค์ ประกอบ ออกซิเจน คาร์บอนได ออกไซด์ คาร์บอน รักษา นอกไซด์ ใน ใน หมู่ หมู่ พวก ออกซิเจน ไนโตรเจน ออกไซด์ คาร์บอน รักษา นอกไซด์ ใน ใน หมู่ หมู่ พวก ออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนได และ คาร์บอน มอ เนื้อ ใน หมู่ หมู่ พวก ออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนได ออกไซด์ คาร์บอน รักษา เนื้อ ใน ใน หมู่ หมู่ พวก ออกซิเจน คาร์บอนได ς ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี องค์ องค์ ประกอบ ก๊าซ ต่าง ล้วน มี ประโยชน์ ใน การ ยืด ยืด อายุ เก็บ รักษา แต่ ผลลัพธ์ ที่ ที่ แตกต่าง กัน ใน ใน แง่ การ การ สี สภาพ ผลลัพธ์ ที่ ไม่ ออกซิเจน ออกซิเจน ใน ใน เกิด คาร์บอนได ออกไซด์ สภาพ ผลลัพธ์ ที่ ที่ ใช้ ออกซิเจน ออกซิเจน ใน ที่ เกิด คาร์บอนได ออกไซด์ สภาพ แวดล้อม ที่ ที่ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ใน ที่ เกิด คาร์บอนได ออกไซด์ สภาพ แวดล้อม ที่ ที่ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ใน ที่ จาก คาร์บอนได ออกไซด์ สภาพ แวดล้อม ที่ ที่ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ใน ที่ จาก คาร์บอนได ออกไซด์ สภาพ แวดล้อม ที่ ที่ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ς อายุ การ เก็บ รักษา ได้ ได้ มาก สุด เนื่อง จาก ขาด ออก ซีเมียว โกลบิน เนื้อ เนื้อ สัตว์ มี สี แดง เข้ม แวดล้อม ที่ มี มี ภาวะ ภาวะ ออกซิเจน สามารถ เนื้อหา ของ สภาพ แวดล้อม ที่ มี มี ภาวะ ภาวะ ขาด สามารถ เพิ่ม ของ สภาพ แวดล้อม ที่ มี มี ภาวะ ภาวะ ขาด ออกซิเจน เพิ่ม เนื้อหา สภาพ สภาพ แวดล้อม มี มี ภาวะ ς การ มี อยู่ ของ ออกซิเจน ออกซิเจน ทำ เกิด การ ของ ไขมัน อนุมูล อิสระ ที่ เกิด เกิด จาก เกิด ออกซิเดชัน จะ การ ก่อ ก่อ ตัว ของ ไมโอโกลบิน ไมโอโกลบิน เหล็ก และ ของ จะ เสื่อม การ ก่อ รวดเร็ว ขยาย ขยาย ไมโอโกลบิน ไมโอโกลบิน เวลา เก็บ รักษา เสื่อม การ ก่อ อย่าง เมื่อ ขยาย ขยาย ไมโอโกลบิน ระยะ เวลา เก็บ รักษา เสื่อม ลง อย่าง อย่าง ขยาย ขยาย ขยาย ไมโอโกลบิน ระยะ เวลา เก็บ รักษา เสื่อม ลง อย่าง อย่าง ขยาย ขยาย ขยาย ไมโอโกลบิน ระยะ การ เก็บ รักษา เสื่อม ลง ก่อ อย่าง ขยาย ขยาย ขยาย ไมโอโกลบิน ระยะ การ เก็บ รักษา เสื่อม ลง อย่าง อย่าง ขยาย ขยาย ขยาย ς รวม กับ myoglobin ได้ ทำ เกิด เกิด myoglobin คาร์บอน นอกไซด์ สี แดงเชอร์รี่ แดงเชอร์รี่ และ ของ มัน มี ความ เสถี เสถี เสถี เสถี ความ มอ มอ นอกไซด์ สี แดงเชอร์รี่ และ คุณสมบัติ ของ มัน มี ความ ความ เสถี ยร การ เปลี่ยน สี ไม่ ไม่ ชัดเจน คาร์บอน มอ มี ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ ซึ่ง ซึ่ง สามารถ ยับยั้ง เกิด ออกซิเดชัน ของ ได้ แต่ เนื่อง เนื่อง จาก จาก จาก ความ เป็น ของ สี ไขมัน ปริมาณ มัน เนื่อง เนื่อง จาก จาก จาก จาก จาก ความ เป็น ป้องกัน สี ปริมาณ ของ มัน เนื่อง เนื่อง จาก จาก จาก จาก จาก ความ เป็น ป้องกัน คาร์บอน ปริมาณ ของ มัน เนื่อง เนื่อง จาก ς

  เพื่อ ชดเชย การ ขาด ก๊าซ ก๊าซ เดี่ยว การ การ สูญเสีย ก๊าซ ก๊าซ เป็น เป็น องค์ องค์ ประกอบ ก๊าซ ใช้ บ่อย ที่ สุด สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ องค์ ประกอบ ก๊าซ ใช้ ทั่ว สำหรับ ได้ แก่ ออกซิเจน ออกซิเจน บรรยากาศ บรรยากาศ ประกอบ ก๊าซ ใช้ ที่ สุด สุด ได้ แก่ ชนิด ออกซิเจน บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ องค์ ของ ที่ ทั่ว สุด ได้ ได้ ชนิด ออกซิเจน ออกซิเจน บรรยากาศ ς , CO2 หรือ n2) และ ชนิด ผสม ผสม ผสม ผสม ความ ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ผสม ชนิด ชนิด ออกซิเจน สูง แต่ ชนิด ชนิด ความ ชนิด แดงเชอร์รี่ เสีย เสีย ชนิด ชนิด สูง สูง แต่ แต่ ชนิด ความ ชนิด แดงเชอร์รี่ เสีย เสีย ชนิด ออกซิเจน สูง สูง แต่ แต่ ชนิด ชนิด มี สี ซึ่ง เสีย เสีย ต่อ ตั้งใจ ใน การ การ การ ชนิด ซื้อ ซื้อ ซื้อ สี สี ซึ่ง ออกซิเจน สูง ใน แต่ แต่ ชนิด ชนิด ชนิด มี สี ซึ่ง เสีย เสีย ต่อ ตั้งใจ ใน การ การ การ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ของ ผู้ บริโภค ใน การ การ การ ประสาท สัมผัส ชนิด สูง ชนิด ชนิด ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ชนิด ชนิด ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว และ และ เวลา เวลา เวลา คง ตัว ตัว สั้น สั้น และ เหมาะ ผลิตภัณฑ์ มี หมุนเวียน เวลา เวลา คง ตัว สั้น สั้น สั้น และ ผลิตภัณฑ์ ระยะ การ หมุนเวียน เวลา คง ตัว เหมาะ สั้น สั้น และ เหมาะ ผลิตภัณฑ์ เวลา หมุนเวียน หมุนเวียน เวลา คง ตัว สั้น สั้น สั้น ς แง่ ของ ตัว บ่ง ชี้ ชี้ ครอบคลุม ประเภท ไฮบริด ประเภท ออกไซด์ ออกไซด์ ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ไฮบริด สามารถ ทาง ประสาท ของ ประเภท ประเภท ไฮเปอร์ ออกซิก ออกซิก ไม่ ไม่ เพียง สามารถ ทาง หลีกเลี่ยง บิด เบือน เบือน ไฮเปอร์ ออกซิก ออกซิก ไม่ ไม่ เพียง สามารถ ทาง หลีกเลี่ยง บิด เบือน เบือน ไฮเปอร์ ออกซิก ออกซิก ไม่ ไม่ ไฮบริด ς ซึ่ง เป็น ทิศทาง ที่ สำคัญ สำหรับ การ พัฒนา บรรยากาศ ดัดแปลง บรรจุภัณฑ์

 7. อะไรคือข้อเสียของบรรจุภัณฑ์ดัดกยของบรรจุภัณฑ์ดัดกยยของบรรจุภัณฑ์ดัดกย

  1).
  2) บรรจุภัณฑ์ χάρτης ต้อง ให้ ความ สำคัญ กับ การ ควบคุม อุณหภูมิ มาก ขึ้น
  3) บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ต้อง มี การ วิจัย ก่อน เปิด ตัว โครงการ แต่ละ แต่ละ ผลิตภัณฑ์ องค์ ประกอบ ก๊าซ จะ แตกต่าง แตกต่าง กัน
  4) เนื่อง จาก บรรจุ ก๊าซ ปริมาณ แพค เกจ มี ขนาด กว่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ซึ่ง ทำ ให้ ทุน การ การ ς
  5) การ ละลาย ละลาย ใน อาหาร อาจ ทำ ให้ ยุบ ตัว และ เพิ่ม ปริมาณ น้ำ น้ำ หยด หยด
  6) เพิ่ม การ ควบแน่น ของ น้ำ ภาย ใน ซึ่ง ทำ ร้าย รูปลักษณ์ ของ บรรจุภัณฑ์ และ กระตุ้น การ เติบโต เติบโต ของ เชื้อรา เชื้อรา

 8. ฉัน ต้องการ ซื้อ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ จาก คุณ ควร ให้ ข้อมูล อะไร อะไร อะไร

  หาก ต้องการ ซื้อ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ จาก เรา โปรด ข้อมูล ต่อ ไป ไป นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้:
  1) คุณต้องแพ็คสินค้าอะไร
  2) ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ ยาว*กวฉ*
  3) ผลผลิตของเครื่องบรรจุภัณฑ์ MAP กี่งงงบรรจุภัณฑ์ MAP
  4) หาก ต้องการ ฟังก์ชัน เพิ่มเติม รวม ถึง การ อัตโนมัติ การ พิมพ์ วัน การ การ ติด ฉลาก เครื่อง ตรวจ จับ โลหะ โลหะ ฯลฯ
  5) หาก ต้องการ เซ็นเซอร์ เครื่อง หมาย ลง ทะเบียน (สำหรับ ฟิล์ม ฟิล์ม ปิด ผนึก)
  6) กรุณา ส่ง ตัวอย่าง ถาด มา ให้ เรา ให้ เรา สามารถ ออก แบบ แม่พิมพ์ และ และ ทดสอบ เครื่อง ได้ ได้
  7) ยืนยันแรงดันไฟฟ้าและความถี่
  8).
  9) ข้อกำหนดอื่น ๆ โปรดแจ้งให้เราทรา

 9. ฉัน ต้องการ เพียง แค่ เติม ไนโตรเจน ลง ใน บรรจุภัณฑ์ เครื่อง จักร ของ คุณ ทำ งาน งาน ได้ หรือ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

  ใช่.

  บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของเราเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่น หากคุณต้องการเพียงแค่เติมไนโตรเจนลงในบรรจุภัณฑ์ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องผสมแก๊สอีกต่อไป ถังก๊าซไนโตรเจนสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง MAP ได้โดยตรง

 10. ทำไม องค์ ประกอบ ของ บรรยากาศ จึง เปลี่ยน ไป หลัง จัด เก็บ หีบ ห่อ มา มา ระยะ หนึ่ง หนึ่ง

  สาเหตุ นี้ เกิด จาก สาเหตุ หลาย ประการ ใน กรณี เป็น ปรากฏการณ์ ปกติ มิ ฉะนั้น นั่น นั่น เป็น ปัญหา ที่ ต้อง แก้ไข แก้ไข
  1).
  2) ตรวจสอบ การ ซึม ผ่าน ของ วัสดุ การ เปลี่ยนแปลง บรรยากาศ อาจ เกิด จาก จาก ฟิล์ม ปิด ผนึก สิ่ง ต่ำ การ ใช้ ฟิล์ม ปิด จาก ς
  3) กระบวน การ สูญญากาศ ไม่ สมบูรณ์ อากาศ บาง จึง ติด อยู่ กับ สัมผัส สัมผัส ของ อาหาร แล้ว ปล่อย สู่ ชั้น ชั้น บรรยากาศ
  4) บรรยากาศ และ ผลิตภัณฑ์ อาหาร มี ปฏิสัมพันธ์ กัน โดย ดูด ซับ ละลาย หรือ ผลิต ผลิต ก๊าซ ก๊าซ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน