เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย

ชื่อ

& ราคา FOB
ภาพที่โดดเด่น สตริง นิรนาม ที่ สร้าง จาก ที่ อยู่ อีเมล คุณ คุณ บริการ ที่ เรียก เรียก แฮช แฮช แฮช อาจ อาจ จัด ให้ บริการ บริการ บริการ ความ เป็น เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ เตรียม ให้ บริการ ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี นี่ นโยบาย ความ ความ เป็น เป็น ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี นี่ นโยบาย ความ ความ เป็น เป็น ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่: //automattic.com/privacy/ หลัง จาก ความ คิดเห็น ของ คุณ รูปภาพ รูปภาพ โปรไฟล์ ของ คุณ ปรากฏ ต่อ สาธารณะ ใน บริบท ของ ความ ความ คิดเห็น คิดเห็น คิดเห็น ของ ของ ของ คุณ แม่แบบ

เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน ให้ กระบวน บรรจุ บรรจุ สูญญากาศ สะดวก ยิ่ง ขึ้น ด้วย สาย พาน ลำเลียง แบบ แบบ หมุน กรุณาหน้ารายละเอียดเครื่อง Κάντε κλικ εδώ.

เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง แบบ พาน ลด ความ ยุ่งยาก ใน กระบวน การ ปิด ปิด ผนึก สูญญากาศ ความ ช่วยเหลือ สาย พาน พาน การ การ ปิด ปิด ผนึก ด้วย ความ ของ สาย พาน ลำเลียง การ การ ปิด ผนึก ผนึก ด้วย ความ ของ สาย พาน ลำเลียง การ ปิด ปิด ผนึก ผนึก ด้วย ความ ของ สาย พาน ลำเลียง การ ปิด ปิด ς เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง, เครื่อง บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ สาย พาน ช่วย ลด พยายาม ของ ผู้ ปฏิบัติ งาน ใน การ การ รวบรวม บรรจุภัณฑ์ สำเร็จ สำเร็จ รูป

สำหรับ ราย ละเอียด เพิ่มเติม เกี่ยว กับ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน พาน กรุณาเยี่ยมชม กรุณาเยี่ยมชม หน้าสินค้า.

ปัจจัย สำคัญ ใน การ เลือก เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ แบบ สาย พาน ที่ ที่ เหมาะสม เหมาะสม

  1. ความ ยาว ของ แถบ ปิด ผนึก กำหนด จำนวน แพ็ค สามารถ วาง บน สาย การ การ ปิด ผนึก ผนึก
  2. ระยะแถบซีล กำหนดความยาวสูงสุดขอรงฌัดความยาวสูงสูดขอรงฌ
  3. ปั๊มสุญญากาศ

ความยาวแถบปิดผนึก

สำหรับ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน ตัว เลือก ความ ยาว แถบ ปิด ปิด ผนึก เพียง เพียง แบบ เท่า เท่า เลือก ความ ความ ยาว แถบ ปิด ปิด ผนึก เพียง เพียง แบบ เท่า นั้น เลือก ความ ยาว ยาว แถบ ปิด ปิด ผนึก เพียง 2 แบบ เท่า คือ คือ คือ

  • LDZ1000/1S และ LDZ1000/2S: 1000 มม.
  • LDZ1100/1S และ LDZ1100/2S: 1100 มม

ระยะห่างของแถบปิดผนึก

ระยะ ห่าง ของ แถบ ปิด ผนึก ระบุ ช่อง ระหว่าง แถบ ผนึก ผนึก และ ที่ ยึด โลหะ เพื่อ รองรับ บรรจุภัณฑ์ จาก ด้าน ด้าน ล่าง

  • สำหรับเครื่องซีลแถบปิดผนึก 1 เครื่อง LDZ1000/1S และ LDZ1100/1S ระยะห่างของแถบซีลเริ่มต้นคือ 420 มม. ซึ่งหมายความว่าความยาวสูงสุดของม420.
  • สำหรับ เครื่อง ซีล 2 อัน LDZ1000/2S และ LDZ1100/2S มี 2 แท่ง ซีล การ ซีลเริ่ม ต้น คือ 270 มม. ซึ่งหมายความว่าความยาวสูงสุดขอม 270 ap.

ปั๊มสุญญากาศ

สำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบต่อเนื่องแบบสายพาน มีตัวเลือกให้ใช้ปั๊มสุญญากาศ Busch หรือปั๊มสุญญากาศ ZD แบรนด์จีน เพียงแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการปั๊มสุญญากาศรุ่นใด

แผงควบคุม PLC หน้าจอสัมผัส

เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย รุ่น รุ่น ของ เรา ถูก ควบคุม ควบคุม โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย ς

รหัส ผ่านสตริง นิรนาม ที่ สร้าง จาก ที่ อยู่ อีเมล คุณ คุณ บริการ ที่ เรียก เรียก แฮช แฮช แฮช อาจ อาจ จัด ให้ บริการ บริการ บริการ ความ เป็น เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ เตรียม ให้ บริการ ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี นี่ นโยบาย ความ ความ เป็น เป็น ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี นี่ นโยบาย ความ ความ เป็น เป็น ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่: //automattic.com/privacy/ หลัง จาก ความ คิดเห็น ของ คุณ รูปภาพ รูปภาพ โปรไฟล์ ของ คุณ ปรากฏ ต่อ สาธารณะ ใน บริบท ของ ความ ความ คิดเห็น คิดเห็น คิดเห็น ของ ของ ของ คุณ
ไฟล์แนบสตริง นิรนาม ที่ สร้าง จาก ที่ อยู่ อีเมล คุณ คุณ บริการ ที่ เรียก เรียก แฮช แฮช แฮช อาจ อาจ จัด ให้ บริการ บริการ บริการ ความ เป็น เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ เตรียม ให้ บริการ ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี นี่ นโยบาย ความ ความ เป็น เป็น ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี นี่ นโยบาย ความ ความ เป็น เป็น ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่ ความ ความ ความ เป็น ส่วน ตัว ของ ของ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ บริการ มี ที่ นโยบาย ความ ความ ความ เป็น ตัว ตัว ของ บริการ บริการ มี อยู่ นี่: //automattic.com/privacy/ หลัง จาก ความ คิดเห็น ของ คุณ รูปภาพ รูปภาพ โปรไฟล์ ของ คุณ ปรากฏ ต่อ สาธารณะ ใน บริบท ของ ความ ความ คิดเห็น คิดเห็น คิดเห็น ของ ของ ของ คุณ
หมายเลขรุ่น

LDZ1000/1S, LDZ1000/2S, LDZ1100/1S, LDZ1100/2S

ปั๊มสุญญากาศ

Busch R5-RD0240A แบรนด์จีน ZD200

เงื่อนไขการจัดส่ง

โกง.

การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นยเครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบตุ่ภัณฑ์สูญญากาศแบบต่นย
เลื่อนไปด้านบน